شناسایی شکستگی‌های در سازندهای کنگان و دالان با استفاده از ترکیب نگار تصویری FMI و نشان‌گرهای لرزه‌ای حساس به شکستگی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه پتروفیزیک، شرکت خدمات مهندسی نفت کیش، تهران، ایران

چکیده

مطالعه و ارزیابی مخازن شکسته از بزرگ‌ترین چالش‌های مطالعاتی میادین نفتی محسوب می‌شود. از این رو ارائه روشی کارآمد در شناخت و تعیین میزان شکستگی‌ها ضروری است. نگارهای تصویری FMI از ابزار‌های بسیار قوی برای مطالعه و شناسایی شکستگی‌ها در اطراف دیواره چاه‌ها هستند. نگار تصویری FMI یک تصویر غیر‌مستقیم با تفکیک‌پذیری بالا از دیواره چاه نمایش می‌دهد. هدف از این پژوهش استفاده از نگار‌های تصویری FMI و نشان‌گرهای لرزه‌ای بهینه جهت ارزیابی توزیع شکستگی‌های میدان مورد مطالعه است. جهت نیل به هدف از داده لرزه‌ای سه‌بعدی پس از برانبارش و داده نگار تصویری FMI در سه چاه B ،A و C موجود در یکی از میادین جنوبی ایران استفاده شد که دو چاه A و B جهت تخمین و شناسایی و چاه C نیز جهت اعتبار سنجی نتایچ مورد استفاده قرار گرفت. جهت شناسایی شکستگی‌ها در چاه‌های میدان و تفسیر نگارهای FMI، از نرم‌افزار ژئولاگ استفاده گردید. در نهایت شکستگی‌ها در چاه A با مجموع 152 شکستگی‌های باز و بسته با روند شمال شرقی- جنوب غربی و در چاه B با مجموع 235 شکستگی‌های باز و بسته با روند کلی شمال- جنوب شناسایی شد و زون‌های دارای چگالی شکستگی بالا نیز مشخص شد. سپس این نتایج به نرم‌افزار همپسون راسل انتقال پیدا کرد و با استفاده از ترکیب نشان‌گرهای لرزه‌ای بهینه چگالی شکستگی در میدان مورد مطالعه تخمین زده شد. همچنین با استفاده از میزان توزیع شکستگی‌ها، گسل‌های میدان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از روش تلفیق نگارهای تصویری FMI و نشان‌گرهای لرزه‌ای مناسب، روشی کارآمد در مطالعه و ارزیابی توزیع شکستگی‌ها در مخازن شکسته است که می‌تواند در میادین مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Fractures in Kangan and Dalan Formations Using the Integration of FMI Log and Seismic Attributes

نویسندگان [English]

 • Ehsan Golmohamadi 1
 • Ali Moradzade 1
 • Abolfazl Abdollahipour 1
 • Reza Mohebian 1
 • Shervin Bahramali Asadi Kelishami 2
1 School of Mining Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Iran
2 Petrophysics Department, Kish Petroleum Engineering Services Company, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the significant challenges in studying the oil and gas fields is assessing the fractured reservoirs. The existence of such fractures plays a crucial role in productivity and the amount of final offtake from hydrocarbon reservoirs, specifically, in carbonate formation. Hence, presenting a practical method in the identification and determination of fractures intensity is necessary. Image log tools are the first informative references in studying the fractured reservoir by which geologists can identify the details of layers, faults, fractures, and lithological status. FMI (Fullbore formation microimager) image logs are powerful tools in identifying fractures in wellbore surroundings. FMI image logs are indirect images with high resolution from wellbores. This study aims to employ the FMI image logs and optimal seismic attributes in assessing the fracture distribution in the field that we are about to study. To reach the target, 3D post-stack seismic data and FMI image log data of three wells (A, B, and C) that existed in the field are deployed. Two out of three wells (A and B) are utilized for determination and identification, and the third well (C) is utilized for validation which such identifications are carried out by “Geolog” software. As a result, fractures were identified in well A with a total of 152 open and closed fractures with a general trend of northeast-southwest, in well B with a total of 235 open and closed fractures with a general trend of north-south, and zones with high fracture density were determined. Therefore, with the usage of optimal seismic attributes in the “Hampson Russell”, the fracture density in the whole field was determined. Moreover, by using the distribution of fracture density, the field faults were determined. The results show that using the integration of FMI Image logs and seismic attributes is a practical method in studying and assessing the fracture distribution in fractured reservoirs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fractured Reservoirs
 • Fractures
 • Faults
 • FMI Image Log
 • Fracture Density
 • Seismic Attributes
[1]. رضایی م ر (1387) زمین‌شناسی نفت، انتشارات علوی، چاپ سوم. تهران، 472.##
[2]. Horn M K (2003) Giant fields, Giant oil and gas fields of the decade 1990-1999: AAPG Memoir 78, ouston, TX, USA, 340. ##
[3]. Laubach S E (2003) Practical approaches to identifying sealed and open fractures, AAPG Bulletin, 87, 4: 561-579. ##
[4]. Thompson L B (2000) Fractured reservoirs: integration is the key to optimization, Journal of Petroleum Technology, 52, 2: 52–54. ##
[5]. تخم‌چی ب (1388) شناسایی و طبقه‌بندی درزه‌ها به‌روش ترکیب اطلاعات با نگرشی ویژه به سازند آسماری، پایان‌نامه دکتری، رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران. ##
[6]. Martinez L P, Hughs G R, Wiggins M L (2002) Identifcation and characterization of naturally fractured reservoirs using conventional well logs, The University of Oklahoma, 23. ##
[7]. آقانباتی س ع (1383) زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور. ##
[8]. Al-Husseini M I (2000) Origin of the Arabian Plate Structures; Amar Collision and najd Rift, GeoArabia, V.5, N.4, 527-541. ##
[9]. Konert G, Affifi A M, Al-Hajiri S A, Droste H J (2001) Paleozoic stratigraphy and hydrocarbon habitat of the arabian plate, geoarabia, V.6, N.3, 407-442. ##
[10]. Tavakoli V, Jamalian A (2018) Microporosity evolution in Iranian reservoirs, dalan and dariyan formations, The Central Persian Gulf Journal of Natural Gas Science and Engineering, 52: 155-165. ##
[11]. Tavakoli V, Rahimpour-Bonab H, Esrafili-Dizaji B (2011) Diagenetic controlled reservoir quality of South Pars gas field, An Integrated Approach, Comptes Rendus Geoscience, 343, 1: 55-71. ##
[12]. خان محمدی م، شرکتی ش، (1389). تحلیل شکستگی‌ها در میدان گازی پارس جنوبی. ماه‌نامه اکتشاف و تولید، شماره 77، 49 -43. ##