بررسی عملکرد هیدروژل طبیعی پایه کربوکسی متیل سلولز در ازدیاد برداشت شیمیایی نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشکده مهندسی شیمی و نفت شریف و دانشکده فیزیک و مهندسی، دانشگاه سنت توماس، تگزاس، آمریکا

چکیده

رویکرد بهینه‌سازی ازدیاد برداشت نفت در دهه اخیر یکی از نیازهای اصلی این صنعت برشمرده شده است. هیدروژل‌ها در این حوزه با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود همچون ساختار سه بعدی، خیاط‌دوز و دوستدار محیط‌زیست کاربرد قابل توجهی دارند. با این حال، مطالعات مرتبط با کاربرد هیدروژل‌ها در ازدیاد برداشت نفت همچنان محدود است. در این مقاله، هیدروژل از پیش تشکیل شده‌ی پایدار و اقتصادی بر پایه کربوکسی‌متیل‌سلولز به منظور ازدیاد برداشت نفت طراحی و ساخته شده است. به منظور شناسایی ساختاری و بررسی عملکرد PPGs بر پایه کربوکسی متیل سلولز از آزمون‌های FTIR، آنالیز توزین حرارتی، تورم، رئولوژی، تعیین زاویه تماس و در نهایت سیلابزنی در مقیاس میکرو استفاده شد. نتایج آزمون FTIR ساختار شیمیایی و پلیمریزاسیون موفق در تشکیل PPG را تایید کرد. بر اساس آزمون TGA نمونه سنتز شده تا دمای °C120 دارای پایداری حرارتی قابل قبولی است. قابلیت تورم و جذب آب با حفظ ساختار هیدروژل بیش از 15 برابر وزن خشک اولیه در محیط آب‌نمک و دمای °C90 تعیین شد. شایان ذکر است که نمونه ساخته شده قابلیت حفظ و بازیابی ساختار خود را تا کرنش 70% دارد. PPGs بر پایه کربوکسی متیل سلولز قابلیت کاهش 47.88 درجه‌ی زاویه تماس و تغییر ترشوندگی از نفت‌دوست به آب‌دوست سنگ مخزن را دارد. در نهایت افزایش 24 درصدی تولید نفت با سیلابزنی در یک میکرومدل شیشه‌ای نسبت به تزریق مرحله دوم با مکانیزم‌های بهبود بازدهی جاروبی، کاهش نسبت تحرک و بهبود ترشوندگی سطح حاصل عملکرد هیدروژل حاصل شد. این در حالی است که تزریق پلیمر در شرایط مشابه تنها به افزایش 15 درصدی تولید نفت منجر شد. نتایج حاکی از پتانسیل بالای PPG برپایه کربوکسی متیل سلولز در بهبود تولید نفت در شرایط سخت مخزن بوده و اهمیت تحقیقات گسترده‌تر برای بررسی هیدروژل‌ها بر پایه پلیمرهای طبیعی و بهینه‌سازی آن‌ها را بیش‌از‌پیش نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Performance of Carboxymethyl Cellulose-based Hydrogel in Chemical Enhanced Oil Recovery

نویسندگان [English]

  • Hooman Harighi 1
  • Mahsa Baghban Salehi 2
  • Vahid Taghikhani 3
1 Chemical and Petroleum Engineering Department, Sharif University of Technology
2 Tarbiat Modares University
3 Department of Physics & Engineering, Chemical Engineering, University of St. Thomas, Houston, TX, USA Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The petroleum industry has been focusing on optimizing enhanced oil recovery (EOR) techniques in recent years. Hydrogels have the potential to be used in various sectors of the oil industry due to their unique three-dimensional network structure and environmentally friendly characteristics. However, the application of hydrogels in EOR processes is still limited. This paper introduces a new method of utilizing stable and cost-effective preformed particle hydrogels (PPGs) based on carboxymethyl cellulose for enhanced oil recovery while keeping environmental considerations in mind.The research team conducted various tests such as FTIR analysis, thermal gravimetric analysis (TGA), swelling tests, rheological analysis, contact angle measurement, and micromodel flooding experiments to identify the structural characteristics and performance evaluation of carboxymethyl cellulose-based PPGs. The results of the FTIR analysis confirmed that the chemical structure and polymerization of PPGs were successful. Furthermore, the synthesized samples showed acceptable thermal stability up to 120°C, as indicated by the TGA analysis.The hydrogels demonstrated remarkable swelling and water absorption capacity while retaining their structural integrity. They significantly reduced the mobility ratio, increasing in weight by over 15 times in brine environments at 90°C. The carboxymethyl cellulose-based PPGs also changed the wettability of reservoir rocks from oil-wet to water-wet by reducing the contact angle by 47.88 degrees.Micromodel flooding experiments showed that these hydrogels resulted in a 24% increase in oil production compared to secondary injection, attributed to improved displacement efficiency, reduced mobility ratio, and enhanced surface wettability. On the other hand, polymer injection only resulted in a 15% increase in oil production under similar conditions. The research indicates that these materials have significant potential for enhancing oil recovery under challenging reservoir conditions with high temperature and salinity. Further extensive research on sustainable hydrogels and optimization of their compositions is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Hydrogel
  • PPG
  • Enhanced Oil Recovery
  • Sweep Efficiency
  • Micromodel Flooding
  • Rheology