طراحی کولر‌های هوایی مجهز به وسایل افزاینده انتقال حرارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
در این تحقیق روش طراحی سریع کولرهای هوایی با ملاحظات افت فشار توسعه داده شده است. به‌دلیل استفاده از حداکثر افت فشار مجاز و روش انجام محاسبات کاملاً متفاوت، نتایج به‌دست آمده از این روش در مقایسه با دیگر روش‌های متداول برای یک تبادل بار حرارتی یکسان، سطح انتقال حرارت کوچکتری را ارائه می‌دهد که هزینه ساخت کمتری را نیز به‌همراه خواهد داشت. در این پژوهش نشان داده می‌شود که چگونه طراحی مبدلی با شرایط بهینه‌تر نسبت به روش‌های متداول به آسانی قابل حصول است. قدرت، قابلیت و جاذبه این روش در تعمیم طراحی و یا شبیه‌سازی عملکردی کولرهای هوایی مجهز به وسایل افزاینده انتقال حرارت و یا انواع مختلفی از لوله‌های پره‌دار می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Air Coolers Equipped With Heat Exchangers

چکیده [English]

In this study, a method for evaluation of pressure drop of air cooler heat exchangers was developed which is based on the maximum pressure drop value. Due to the procedure used in full pressure drop absorption, the heat exchanger designed in this study are smaller than most common procedures which leads to lower capital investment of heat exchangers. It was concluded that the proposed procedure can be successfully used in high efficiency enhanced heat exchangers, where tube inserts are employed as the enhancement element

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Cooler
  • Heat Transfer Enhancement
  • Rapid Design Algorithm
  • Soft Wear
[
1] Jegede F.O. & Polley G.T., “Optimum heat exchanger design”, Trans. IChemE, Vol. 70, Part A, pp. 133-141, 1992.
[2] Polley G.T., “Application of heat transfer enhancement”, www.pinchtechnolgy. com.
[3] Andrew Bailey, Ian Cibbard; “Improving heat exchanger reliability with heat transfer enhancement”, Cal Gavin Limited, Process Identification on Engineering Station Road, Alcester Warwickshire. B49 5ET,UK.
[4] Polley G.T., Nasr J. & Terranova A., “Determination and application of the benefits of heat transfer enhancement”, Trans IChemE, Vol. 72, Part A, 1994.
[5] McMullan A.S., Vertiech.USA, “Case studies of refinery fouling reduction”, Engineering Foundation on “Fouling Mitigation of Industrial Heat Exchanger” 18-23 June 1995, California, USA.
[6] Jafari Nasr M.R and Alaei S.H. , “A new algorithm for design, simulathion and optimization of enhanced air coolers”, Journal of Enhanced Heat Transfer, USA, Vol. 14, pp. 147-160, 2007.