انجام برنامه‌ریزی خطی یک پالایشگاه نمونه ایران به منظور ارائه الگوی بهینه پالایش نفت خام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بهینه‌سازی یک پالایشگاه نمونه در ایران، اطلاعات لازم شامل مشخصات و وضعیت خوراک و محصولات، ظرفیت واحدهای فرایندی و اطلاعات سرویس‌های جانبی، جمع‌آوری و به دقت تعریف شده است. سپس وضعیت جاری پالایشگاه با استفاده از                                                                                نرم افزار PIMS مدل‌سازی و بهینه‌سازی شده است. در بهینه‌سازی، مشخصات مصوب شرکت ملی پالایش و پخش ایران در سال 1379، به عنوان محدودیت‌های        برنامه‌ریزی خطی برای اختلاط برش‌های مختلف تولیدی در نظر گرفته شده است. سود روزانه پالایشگاه به عنوان تابع هدف بهینه‌سازی تعریف شده است. برای تولید سوخت تمیز و رسیدن به مشخصات مصوب اتحادیه اروپا در سال 2005، واحدهای جدیدی مانند تصفیه هیدروژنی نفتای سبک، ایزومریزاسیون، گوگرد زدایی از نفت سفید و گازوئیل و همچنین واحد الکیلاسیون ضروری تشخیص داده شده است. به منظور کاهش و یا حذف تولید نفت کوره، سه الگوی پالایشی مورد بررسی و با برنامه‌ریزی خطی بهینه‌سازی شده که عبارتند از: الگوهای آسفالت‌گیری با حلال و استفاده از فرایند شکست کاتالیستی بستر سیال، کاهش باقیمانده‌ها در فرایند کک سازی تأخیری و استفاده از فرایند شکست کاتالیستی بستر سیال، و واحد تصفیه و شکست هیدروژنی برش‌های سنگین و استفاده از فرایند شکست کاتالیستی بستر سیال باقی مانده‌های سنگین. در این تحقیق، الگوی پالایشی حذف آسفالتین با حلال به همراه استفاده از فرایند شکست کاتالیستی بستر سیال برای افزایش تولید بنزین، برای پالایشگاه نمونه به عنوان مدل مناسب معرفی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Up–grading of an Iranian Refinery Scheme by LP Modeling

چکیده [English]

Optimization of a typical crude oil refinery of Iran by linear programming is performed. Crude oil assay, capacity of process units, feed characteristics to each process unit, products quality and utility data for actual conditions of refinery accurately are collected and assumed as the basis of modeling.
Maximum profitability of refinery is assumed as the objective function of optimization. To meet Euro 2005 specifications of products, Maximum gasoline production  and minimum production of fuel oil, three process alternatives have been considered.
First model is developed based on Fluidized Catalytic Cracking (FCC) process of heavy vacuum gas oil and de – asphalted oil from new solvent Deasphalting unit. Second model is optimized by incorporating a Delayed Coking unit in the existing scheme. and the third scheme is developed based on Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Techno – economical comparison of these three models have shown that the combination of FCC with Solvent Deasphalting Unit (SDA) is the most promising scheme for this typical refinery.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Petroleum Refinery
  • Blending
  • Linear Programming
  • Clean Fuel
[1] پاسبان ع.ا.، انجام برنامه‌ریزی خطی یک پالایشگاه نمونه با استفاده از نرم‌افزار به‌منظور ارائه شرایط بهینه کارکرد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم وفنون مازندران، ایران، 1382.
[2] مقصودی س. و همکاران، استفاده از برنامه‌ریزی خطی برای ارائه الگوی پالایشی مناسب پالایشگاه جدید ایران، هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، ایران، 1381.
[3] مقصودی س.، برآورد قیمت تمام شده فرآورده‌های نفتی در پالایشگاهی جدید و مدرن در ایران، هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، 1382.
[4] هیلیر ف.س. و لیبرمن ج.، ترجمه مدرس م. و آصف وزیری ا.، برنامه‌ریزی خطی، چاپ نهم، نشرتندر، 1379.
[5] Edgar, Himmelblau and Ladson, Optimization of chemical process, 2nd Ed., McGraw-Hill Inc., 2001.
[6] Siewert H.R., Koenig A.H. and Ring T.A., Optimize design for heavy crude, Hydrocarbon Processing, pp. 61-66, 1985.
[7] Maiti S.N. et.al, How to efficiently plan a grassroots refinery, Hydrocarbon Processing, June 2001.
[8] Maples E.R., Petroleum refinery process economics, 2nd Ed., Pennwell Corporation, 2000.
[9] Gary M.J. and Handwerk Glenn E., Petroleum refining technology and economics, 2nd Ed., Marcel Dekker Inc., 1984.
[10] Maxwell J.B., Data Book on Hydrocarbons, D.Van Nostrand Company, Inc., pp. 10-12, 1950.
[11] Mudt Dale R., Pedersen Clifford C., Robinson P.R., Jett M.D., Karur S., Thiessen J.M., Hanratty P.J. and          McIntyre B., Use of rigorous models in refinery–wide optimization, PTQ, pp. 85-91, Winter 2000/01.
[12]  Hans H., Cut point modellisation in business models, PTQ, Autumn 2002.
[13] Watkins R.N., Petroleum refinery distillation, 2nd Ed., Gulf Publishing company, 1979.
[14] Wauquier J.P., Crude oil, Petroleum Products, Process Flowsheets, Technip, 1995.
[15] Rassi W.J., Deighton B.S. and MacDonald A.J., Get more light fuel from resid, Hydrocarbon Processing,    pp. 105-110, May 1977.
[16] Penning R.T., Petroleum refining: A look at the future, Hydrocarbon Processing, pp. 45-46, Feb. 2001.
[17] Telang K.S., Chem X., Pike R.W., Knopf F.C., Hopper J.R., Saleh J., Yaws C.L., Waghchoure S., Hedge S.C. and Hertwing T.A., An advanced process analysis system for imoproving chemical and refinery process,        Computers and Chemical Engineering, Vol. 23, pp. 727–730, 1999.
[18] Hydrocarbon Processing, pp. 85-148, Nov. 2002.
1. Pitch                                                   
2. Light Cycle Oil