تطبیق تاریخچه یک مخزن شکاف‌دار با استفاده از اطلاعات بالا آمدن سطح تماس آب- نفت و انتخاب بهینه‌ترین سناریوی تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
تطبیق تاریخچه، یکی از قسمت‌های مهم مطالعه مخزن است که به منظور نزدیک کردن عملکرد مدل شبیه سازی به عملکرد مخزن واقعی انجام می‌شود.به‌دلیل منابع زیاد و خطا در داده‌های ورودی، ساخت یک مدل بدون تطبیق تاریخچه، دقت کافی در نتایج را نخواهد داشت. داده‌های به‌دست آمده از گذشته میدان، بایستی برای بهبود مدل و دقت نتایج حاصل از مدل استفاده شود. در بعضی از میادین نفت و گاز، اطلاعات کافی از تاریخچه میدان وجود ندارد و باید از روش‌های ابتکاری برای تطبیق تاریخچه استفاده کرد. میدان مورد مطالعه یک میدان نفتی متروک است که داده‌های تاریخچه‌ای تولید آب و گاز در آن وجود ندارد و تنها تاریخچه تولید نفت و تعداد محدودی فشار وجود دارد. تاریخچه این میدان نفتی نشان می‌دهد یکی از چاه‌های این میدان به‌مدت سه ماه فوران کرده و سطح تماس آب و نفت در این چاه به میزان قابل توجهی بالا آمده است. با توجه به کمبود اطلاعات برای انجام فرایند تطبیق تاریخچه، علاوه بر استفاده از مقادیر تولید نفت و نقاط محدود فشار، اطلاعات تغییر سطح آب- نفت در چاه مذکور به‌عنوان یک راه حل ابتکاری برای تطبیق تاریخچه مدل شبیه‌سازی این میدان استفاده شده است. حرکت سطح تماس آب-نفت در این میدان با موفقیت شبیه‌سازی شد. نتایج شبیه‌سازی تطابق خوبی با مقادیر اندازه‌گیری شده حرکت سطح تماس آب- نفت در این چاه را نشان می‌داد. بعد از تطبیق تاریخچه مدل شبیه‌سازی، سناریوهای متعددی شامل تولید طبیعی (حفر چاه‌های عمودی و افقی)، تزریق آب و تزریق گاز اجرا و مقایسه شدند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که تخلیه طبیعی به‌وسیله چاه‌های افقی و همچنین تزریق آب، منجر به میان‌شکنی زود هنگام آب
 
و ضریب بهره‌دهی پایین می‌شود. پس از بررسی کلیه سناریوها، یکی از سناریوهای تزریق گاز به‌عنوان بهترین سناریوی توسعه میدان انتخاب شد. در این سناریو 20 میلیون فوت مکعب گاز در هر روز در دو چاه تزریق می‌شود (هر چاه 10 میلیون فوت مکعب گاز در روز) که در نتیجه این میدان نسبت به تولید طبیعی در طی 10 سال، 18 میلیون بشکه بیشتر نفت تولید خواهد کرد. در سناریوی منتخب، از دو چاه که به‌دلیل تولید آب بالا، بسته شده بودند به‌عنوان چاه تزریق گاز استفاده می‌شود که در نتیجه برای توسعه میدان، نیازی به صرف هزینه حفر چاه‌های تزریقی نخواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

History Matching of a Fractured Carbonate Reservoir Using Water-Oil Rising Interface Data and Selecting the Best Production Method

چکیده [English]

History matching is considered as one of the most important simulations in reservoir description. In other words, reservoir simulation results are not reliable without history matching due to uncertainties of the input data. However, in some cases there may not be enough data for history matching and few tricks may be required Studied field is an abandoned oil field that has no water and gas production history. After reviewing the history of the field in this study, it was revealed that a blow out had occurred in a well for three months which was due to BOP (Blow Out Preventer) problem and water-oil surface had risen in this well. As the result, a history of water-oil interface movement exists which can be used in history matching. W-C movement was successfully simulated in this well and the results showed good agreement with experimental results. After history matching, various techniques including drilling infill (vertical and horizontal), water and gas injection were applied and results were then compared. It was revealed that horizontal drilling causes water breakthrough and low recovery values. Also the same results were observed for water injection method. The gas injection was selected as the optimum method in which 20 MMSCF/D gas was injected into the two wells (10 MMSCF/D for each) and consequently an overall increase of 18 MMSTB was reached in oil production from these two wells in 10 years. Gas injected wells are rarely of any importance due to high water cut problem and investment on drilling of new gas injected wells is not suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • History Matching
  • Fractured Reservoir
  • Field Development
[1] Settary A., Topics in Reservoir Simulation, TURUS Reservoir solutions Ltd., Canada, 2001.
[2] Briks J., A Theoretical Investigation Into the Recovery of Oil from Fissured Limestone Formations BY Water Drive and Gas Cap Drive,4 th World Petroleum Cong., Rome, pp.425-440, 1955.
[3] Barenblatt G.I. ,“Basic Concepts in the Theory of Seepage of Homogenous Liquid in Fissured Rocks, J. Appl.Math and Mech.”,Vol 24,No. 5 , 1960.
[4] Mattax C.C. & Kyte J.R., “Imbibition Oil Recovery from Fractured Water-Drive Reservoirs” , Soc. Pet. Eng. J.,Vol.15, pp.177-184, 1962.
[5] Warren J.E. & Root P.J., “Behavior of Naturally Fractured Reservoirs”, Soc. Pet. Eng. J., Vol. 9, pp. 245-255, 1963.
[6] Barenblatt G.I., “On the Motion of Gas-Liquid Mixture in Porous Fissured Media”, Nauk SSSR, No. 3, pp. 47-50, 1964
[7] Braester C., “Simultaneous Flow of Immiscible Liquids Through Porous Media”, Soc. Pet. Eng. J., pp. 297-305, 1972.
[8] Van Golf-Racht T.D., Fundamentals of Fractured Reservoir Engineering, Elsevier, 1985.
[9] Aguilera R., Naturally Fractured Reservoirs, PennWell Books, 1995.
[10] Bourdet D., Pressure Behavior of Layered Reservoirs with Crossflow, SPE Conference, Califonia Regional Meeting, SPE 13628, 1985.
[11] Kazemi H., Numerical Simulation of Water-Oil Flow in Naturally Fractured Reservoirs, Soc. Pet. Eng. J., pp. 317-326, 1976.
[12] ECLIPSE, versino2005a, Schlumberger.
[13] Lucia F.J., Carbonate Reservoir Characterization, Springer, USA, 1999.
[14] Consentino L., Integrated Reservoir Studies, Editions TECHNIP, Paris, 2001.