آنالیز تنش خطوط لوله انتقالی و تحلیل و طراحی فلنج مهاری خط لوله صفحه‌ای

چکیده

در طراحی خطوط لوله انتقال سیال، محاسبه و پیش‌بینی تنش‌های ایجاد شده، تعیین کننده‌ترین پارامترهای طراحی هستند. نیرو و تنش‌های ایجاد شده در موقعیت‌های مهار شده خط لوله، به‌دلیل بالا بودن و تجمیع مقطعی آنها، بسیار مهم هستند. لذا در مرحله طراحی باید نیرو و تنش‌ها را در این نقاط محاسبه و کنترل کرد. در این مقاله نیروی محوری ایجاد شده در خطوط لوله انتقال سیال، بر اساس شرایط فشاری و دمای عملیاتی محاسبه و بر اساس آن برای خنثی کردن این نیرو، بلوک مهاری تحلیل و طراحی می‌شود. اصلی‌ترین بخش در سیستم بلوک مهاری فلنج مهاری آن است که در این مقاله نوع صفحه‌ای آن تحلیل و طراحی می‌شود. بر اساس نیروی خط لوله و قطر لوله مربوطه، با تئوری صفحه‌ها و آنالیز اجزای محدود و نمودارهای استخراج شده، می‌توان مشخصات ابعادی فلنج مهاری را محاسبه کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stress Analysis of Transmission Pipelines and Design of Planar Anchor Flanges

چکیده [English]

Estimation of the applied stress is the main factor in designing transmission pipelines. Since the anchor is subject to different loads, controlling the intensity of stress is very significant. In this study, the axial loading of transmission pipelines has been studied in terms of operating pressure, temperature and other conditions. Finally an analysis and design has been presented for the anchor block to balance these loads. The anchor block system is the key factor in this regard. This study presents a method to design and analyze planar anchors. Using plate theory and finite element analysis; properties and dimension of anchor flange were also determined according to pipeline diameter and the applied loads.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transmission Pipeline
  • Plate Type Anchor Flange
  • Finite Element Analysis (FEA)
[1] Timoshenko S.P. & Woinowsky-Krieger S., Theory of plates and shells, 2nd Ed., McGraw-Hill, New York, NY, 1959.
[2] Timoshenko S., Theory of Elasticity, 1985.
[3] Pipe line rules of thumb handbook: a manual of quick, accurate solutions to everyday pipe line problems / E.W. McAllister, editor, 3rd Ed.
[4] Ugrual A.C., Stresses  in shell and plates.
[5]  ANSYS, ANSYS Command reference guide, swanson analysis systems, Houston, PA, 1999.
[6] پروژه تنگ بیجار- مهندسی طرح‌های توسعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
[7] اطلاعات پروژه بی‌بی حکیمه و رگه سفید، شرکت نفت مناطق نفت‌خیز جنوب