اثر هیسترسیس و خطاهای وارده بر آزمایش‌های تورم نفت

چکیده

رفتار فازی سیالات مخزن در مهندسی مخازن برای طراحی فرایندها و مدیریت مخازن حائز اهمیت بوده و در شبیه‌سازی مخازن که با هدف پیش‌بینی رفتار مخازن هیدروکربنی انجام می‌شود، دارای یک نقش کلیدی است. حل شدن گاز در نفت ممکن است از این امر ناشی شود که گاز در فشاری بالاتر از فشار اشباع نفت به آن تزریق شده و در همان فشار بالا برای مدت کافی با آن در تماس باشد. این پدیده مخصوصاً زمانی که گاز به یک مخزن اشباع نشده تزریق می‌شود، مشهود است. از آنجایی‌که پیش‌بینی رفتار دینامیکی چنین مخازنی تنها با استفاده از مدل‌های ترکیبی ممکن است، لذا انجام آزمایش‌های تورم در چنین مواردی بسیار مرسوم می‌باشد. نتایج این آزمایش‌ها همراه با اطلاعات سایر آزمایش‌های فشار، حجم و حرارت (PVT)، برای تنظیم کردن یک معادله حالت که قسمتی از کار شبیه‌سازی است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله، خطاهای وارد شده در این نوع آزمایش‌ها زمانی که با رویه‌های نادرست در بعضی از مراکز تحقیقاتی انجام می‌شود و همچنین اثر هیسترسیس، آزمایش تورم که تغییرات فشار از بالا به پایین را همراهی می‌کند، بررسی می‌شود. در این مطالعه از یک معادله حالت تنظیم شده برای مدل‌سازی مراحل مختلف آزمایش‌ها استفاده شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hysteresis Effect and Errors in Oil Swelling Tests

چکیده [English]

Fluid behavior is very important in reservoir engineering regarding process design and field management and plays a key role in predicting hydrocarbon reservoir performance simulations. Dissolution of gas in oil may be the result of gas injection at pressures above the saturation pressure of a given oil provided that the system (gas-oil) is given enough time to reach equilibrium conditions. Gas injection into an under-saturated oil reservoir is a typical situation in which both gas dissolution and oil swelling are observed. Since the dynamic behavior of a reservoir under such a process can only be simulated using compositional reservoir model. Therefore oil swelling test should be carried out. The result of this test along with other PVT data were used to propose an equation of state (EOS). Due to precision of laboratorial procedures and also the hysteresis effect; a certain percentage of errors were inevitable. This study was done by applying an EOS to simulate oil-gas PVT changes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Swelling Test
  • Hysteresis
  • Error
  • Gas Injection
[1] Sablok R. & Aziz K., Upscaling and Discretization Error in Reservoir Simulation, SPE Reservoir Simulation Symposium, The Woodlands, Texas, 31 January-2 Feburary 2005.
[2] O’Sullivan A.E. & Christie M.A., Solution Error Models: A New Approach for Coarse Grid History Matching, SPE Reservoir Simulation Symposium, The Woodlands, Texas, 31 January-2 Feburary 2005.
[3] Jimenez E., Sabir K., Datta-Gupta A. & King M.J., “Spatial Error and Convergence in Streamline Simulation”, SPE Reservoir Evaluation & Engineering, Vol. 10, No. 3, pp. 221-232, 2005.
[4] Tavassoli Z., Carter J.N. & King P.R., “Errors in History Matching”, SPE Journal, Vol. 9, No. 3, pp. 352-361, 2004.
[5] Shah S., Gavalas G.R. & Seinfild J.H., “Error Analysis in History Matching: The Optimum Level of Parametrization”, SPE Journal, Vol. 18, No. 3, pp. 219-228, 1978.
[6] Bu T. & Damsleth E., “Error and Uncertainties in Reservoir Performance Predictions”, SPE Formation Evaluation, Vol. 11, No. 3, pp. 194-200, 1996.
[7] Spiway J.P., Pursell D.A. & Holditch S.A., Error in Input Data and Effect on Well Test Interpretation Results, SPE Permian Basin Oil and Gas Recovery Conference, Midland, Texas, 23-26 March 1998.
[8] Reynolds Jr A.C. & Thompson L.G, Errors Involved in Pressure Buildup Analysis, Unsolicited. This document was submitted to SPE (or its predecessor organization) for consideration for publication in one of its technical journals, 1986.
[9] Thompson R.S., Wright J.D. & Digert S.A., The Error in Estimating Reserves using Decline Curves, SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium, Dallas, Texas, 2-3 March 1987.
[10] Nobuomorita K.E. & Gray U., “Type Curve Matching Techniques with Error Sensitivity Numbers”, SPE Formation Evaluation, Vol. 1, No. 1, pp. 64-74, 1986.
[11] Hemeida A.M. & Eldeen M.S., Errors in K-Values Predictions and Its Effect on Natural Gas Processing, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, Louisiana, 26-29 September 1982.
[12] Pederson, The Properties of Oil and Natural Gasses, Gulf Publishing Company, 1989.