طراحی مدل مصرف انواع روغن‌های موتور و صنعتی دستیابی به ظرفیت‌های اقتصادی در بازار روغن‌ها

چکیده

سرمایه‌گذاری برای تولید هر نوع کالا یا خدماتی بدون توجیه و امکان سنجی اقتصادی به نتایج ناکارامدی منتهی می‌شود. مطالعات بازار، اولین و اساسی‌ترین گام به‌منظور سرمایه‌گذاری برای تولید هر محصول است. تعیین پتانسیل‌ها و کشش‌های تقاضای بازار هر محصول، مستلزم آگاهی دقیق از مبادی عرضه و مراکز تقاضا و ارتباطات این شبکه است. در تحقیق حاضر، ضمن معرفی مدل کاملی از تولید و مصرف انواع روغن‌های غیرخوراکی، قابلیت تعیین ظرفیت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در تولید این محصول پرمصرف، توسط این مدل نشان داده شده است. این مقاله در واقع خلاصه‌ای از مطالعات کامل تحقیقات بازار انواع روغن‌هاست که توسط معاونت بازرگانی پژوهشگاه صنعت نفت تهیه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Consumption Model for Industrial and Automotive Oils: Economic Capacities in Market of Lubricants

چکیده [English]

Investing on the production of any goods and service will end to unproductive results without carrying out feasibility studies. The first and most primary step is to precisely research the pertinent market. Defining the potential capacity as well as demand elasticity need to recognize the nodes and routes of the entire supply and demand network. This paper is an extract from a comprehensive project in industrial and automotive oil market research, which has been accomplished within fall of 2004 to spring of 2005 by the Research Institute of Petroleum Industry, unit of Market Researches. A parametric mathematical model is introduced to feasibly express the production capacity of oil-lubricants to be invested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Research
  • Consumption Model
  • Industrial Oils
[1] سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی (واردات)
[2] سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی (صادرات)
[3] سالنامه آماری کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران
[4] فصلنامه تخصصی روانسازهای صنعتی، روانسازها
[5] راهنمای سرمایه‌گذاری واحدهای کوچک صنعتی با توجیه فنی اقتصادی، سازمان صنایع کوچک
[6] جزوه آموزشی روغن‌های صنعتی، مرکز تحقیقات روغن پژوهشگاه صنعت نفت، مهشاد علائی
[7] راهنمای محصولات شرکت نفت ایرانول
[8] راهنمای محصولات شرکت نفت پارس، کاربردها و مشخصات
[9] راهنمای کاربردی و مشخصات فراورده‌های روغن موتور شرکت نفت سپاهان
[10] راهنمای مشخصات و کاربرد محصولات شرکت تولیدی سدید روانگر
[11] راهنمای کاربرد و مشخصات محصولات، شرکت روانکاران صنعت
[12] گزارش هیات مدیره شرکت نفت بهران
[13] فنون تصمیم‌گیری گروهی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سیدامین‌اله علوی
[14] تحقیقات بازاریابی، سازمان مدیریت صنعتی، محمد زنجانی
[15] آمار و احتمال، جلیلی خشنود
[16] فرایند تحلیل سلسله براتی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سیدحسن قلی‌پور
[17] روش تحقیق در علوم اجتماعی، سازمان انتشارات کیهان، کاظم ایزدی
[18] لوح فشرده کتاب اول، بانک اطلاعات شهری
[19] لوح فشرده گنجینه اطلاعات تجاری ایران
[20] لوح فشرده سازندگان محصولات صنعتی وزارت صنایع و معادن
[21] ماهنامه نفت پارس، محمد ابراهیم مدرس کمالی
[22] امکان تولید روغن موتورهای پیشرفته در ایران، موسسه مطالعات بین المللی انرژی
[23] kline 2006-2008 opportunities in lubricants North America the twentieth edition of kline & companys continuing business anulysis on the lubricant industry.
[24] D.theodori, R.J.Saft,H.krop and p.van Broekhuizen, 2003, Development of criteria for the award of the European Eco-label to lubricants,IVAM.
[25] IENICA, 2000,Summary report for European union
[26] http://www.stat-usa.gov/),
[27] http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd
[28] Bio-Oils Market Study-Executive Summary Written by: Jackie Blondeau,