امکان‌سنجی استفاده از بویلر بازیافت اتلاف حرارت در واحد آیزوماکس شمالی پالایشگاه تهران

چکیده

 
کاهش مصرف سوخت در بویلرها یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه مدیریت انرژی بوده و سرمایه‌گذاری انجام شده در این راه نیز در مدت زمان مناسبی قابل برگشت خواهد بود. صرفه جویی در مصرف سوخت، علاوه بر کاهش مستقیم هزینه‌ها سبب کاهش آلودگی هوا نیز خواهد شد. در این پژوهش، کاربرد یکی از این فناوری‌های بازیافت انرژی در واحد آیزوماکس شمالی پالایشگاه نفت تهران بررسی شده است.به طور کلی عمده منابع اتلاف حرارت در واحد آیزوماکس شمالی، شامل گازهای حاصل از احتراق در دودکش‌های پنج دستگاه کوره می‌باشد. با توجه به پتانسیل مطلوب تولید بخار پر فشار در واحد فوق، امکان جمع آوری این گازها در یک کانال و در نهایت هدایت به یک بویلر اتلاف حرارتی برای تولید بخار با سرمایه‌گذاری مناسب وجود دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داده است که با استفاده از بازیافت انرژی اتلافی گازهای داغ کوره‌های واحد فوق در یک بویلر اتلاف گرمایی، معادل1/18 تن در ساعت، بخار با فشار متوسط قابل تولید خواهد بود که با توجه به هزینه سرمایه‌گذاری مورد نیاز، میزان بازگشت سرمایه نیز با نرخ بهره 18 درصد معادل 6/3 سال برآورد شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Waste Heat Boiler Application in Isomax Unit of Tehran Refinery

چکیده [English]

The economics of furnaces in on-site heat generation applications often depends on the effective use of the thermal energy contained in the exhaust gas system, which generally represents considerable amounts of the inlet fuel energy. Most of the waste heat is available in the stack exhaust. The most common use of this heat can be to generate high/low pressure steam for process use or to generate electrical power. To generate steam from flue gases, Waste Heat Boilers (WHBs) are widely used in processes and refineries. They use the energy heating of flue gas with high temperature and high rate to generate steam and reduce fuel consumption and emission characteristics. In this paper, we do the pre-feasibility study of WHB in North Isomax unit of Tehran Refinery in order to find potentials for steam generation from energy recovery of the exhaust flue gases through five existing furnaces. The results show that about 18.5 ton per hour steam with 3.6 years payback can be generated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste Heat Boiler
  • Flue Gas
  • Furnace
  • Energy saving
[1] Ganapathy V., Applied Heat Transfer, Pennwell book, 1982.
[2] Ganapathy V., “Heat Recovery Steam Generators: Understand the Basics”, Chemical Engineering Progress, pp 32-45, 1996.
[3] Ganapathy V., “Optimize Energy Efficiency Of HRSG”, Hydrocarbon Processing, pp. 41-45, 2001.