استخراج سولفات پتاسیم از دورریز صنعتی واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام

چکیده

پتروشیمی بندر امام، کلرید سدیم مورد نیاز خود برای واحد کلر آلکالی را از تبخیر خورشیدی آب خلیج فارس تهیه می‌کند. محلول باقی‌مانده پس از جداسازی کلرید سدیم که تلخابه نامیده می‌شود، حاوی مواد شیمیایی با ارزشی مانند پتاس و کلرید منیزیم می‌باشد.در این تحقیق، روشی برای استخراج سولفات پتاسیم از تلخابه بندر امام ارایه شده است. طی این روش، مواد با ارزش افزوده از دورریز صنعتی واحد کلرآلکالی تهیه می‌شود. این روش نسبت به روش متداول سنتز سولفات پتاسیم طی فرایند مانهایم، سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد. در روش ارایه شده، علاوه بر استفاده بهینه از یک دورریز صنعتی در تولید محصول جدید، واکنش در دمای oC 50 انجام می‌شود و محصول جانبی فرایند، کلرید منیزیم است که مصارف گوناگونی در صنایع دارویی و ساختمانی دارد. فرایند مانهایم در دمای بسیار بالا (حدود oC 700) انجام می‌شود که نتیجه آن مصرف زیاد انرژی است و محصول جانبی این فرایند اسید کلریدریک است که علاوه بر آلودگی محیط زیست نیاز به استفاده از تجهیزات خاص و مقاوم در برابر خوردگی، افزایش هزینه تولید محصول را نیز درپی دارد.                                                                                                                                            
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of Potassium Sulfate from the Waste of Chlor-alkal Unit in Bandar-e-Imam Petrochemical Complex

چکیده [English]

Bandar-e Imam Petrochemical Complex uses sodium chloride in chlor-alkali unit, which is prepared by solar evaporation of Persian Gulf water in ponds. The residue liquor, after separation of sodium chloride and bittern, contains valuable chemicals such as potash and magnesium chloride.In this paper, a process for extracting potassium sulfate from Persian Gulf bittern is described. This process can recover this valuable compound from the waste of chlor-alkali unit. This method is friendlier to the environment than Mannheim process. The process temperature is 50°C and its by-product is magnesium chloride that can be used in pharmaceutical and construction industry. The disadvantages of Mannheim process include high energy consumption, severe corrosion, and high capital cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bittern
  • Extraction
  • Potassium sulfate
  • Kainite
  • Schoenite
[1] Kirk-Othmer`s Encyclopedia of chemical technology, 4th Ed., John Wiley & Sons, 1998.
[2] Ulmann’s Encyclopedia of Industrial chemistry; 5th Ed., VCH, 1994.
[3] Arshad Ali Beg M., Naeemuddin S., Naeem Mahmood S., Ahmed Khan, W. & Iqbal, Z., Pakistan J. Sci. Ind. Res., Vol. 9, No. 1, pp. 33-36, 1986.
[4] Choudhari B.P., Salt Res. & Ind., Vol. 2, No. 4, pp. 130-3, 1965.
[5] Bakr M.Y., Zatout A.A. & El-Sayed F., Chemical Economy & Engineering Review, Vol. 9, No.1, pp. 33-36, 1977.
[6] Seshadri K., Bhat J.F. & Davi C.G., Sanghavi J.R., Salt Res. & Ind., Vol. 7, No. 39, 1970.
[7] Hilderbrand J.H., Ind. Eng. Chem., Vol. 85, No.10, 1950.
[8] Gadre G.T., Rao A.V. & Bahavnagary H.M., J. Sci. Ind. Res., Vol. 141, No. 17A, 1958.
[9] Hadzeriga P.H., Recovery of values from natural lake and sea brines, U.S. patent 3,099,528, 1963.
[10] Butt J.B., Tallmadge J.A. & Savage H.R., Chem. Eng. Process, Vol. 60, No. 50, 1964.
[11] Phosphorous & Potassium, No. 225, 2000.
[12] Udwadia N.N. & Saraiya U.P., Salt Research & Industry. Vol. 15, No. 1, pp. 1-5, 1979.
[13] Donald E., Production of potassium chloride, potassium sulfate and sodium sulfate from brines and the like containing potassium chloride and sulfate, U.S. patent 3,110,561, 1970.