بررسی هیدروکربن های آلیفاتیک در ترکیب نفت خام سکوهای نفتی خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران ،دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه شیمی دریا

2 دانشگاه الزهرا، دانشگاه علوم پایه، گروه شیمی

3 پالایشگاه نفت شهیدتندگویان

چکیده

خلیج فارس آب‌راهی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. اعتبار این منطقه از شکل‌گیری اولین تمدن‌های بشری تا به امروز که عصر صنعت و زمان طرح شدن نفت به عنوان عنصر اصلی اقتصاد معاصر است، ادامه دارد. میزان آلودگی نفتی در این منطقه به دلیل نشت از سکوهای نفتی، یکی از مهم‌ترین منابع این آلودگی‌ها به شمار می‌رود. به همین‌دلیل تعیین و بررسی ترکیب درصد هیدروکربن‌ها در ترکیب نفت خام سکوهای نفتی خلیج‌فارس بسیار اهمیت دارد . دراین مقاله با استفاده از روش سارا، آلیفاتیک‌ها جداسازی شده و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی ترکیب درصد هیدروکربن‌های آلیفاتیک موجود در نمونه‌های نفت خام مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است. ترکیب درصدهای متفاوت به‌دست آمده از نفت خام هر سکوی نفتی نشان می‌دهد که این روش می‌تواند یک الگوی مناسب، جهت پیدایش منشأ آلودگی‌های نفتی در خلیج فارس باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Level of Aliphatic Hydrocarbons in the Composition of the Crude Oil from Oil Platforms in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Ali Mashinchian Moradi 1
  • Majid Momhed Heravi 2
  • Hossein Abdi Oskoee 2
  • Akram sadat Mahmoodi 1
  • Mohsen Eskandari 3
1 Department of Marine Chemistry, Faculty of Marine Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Alzahra University
3 Tehran Oil Refining Company
چکیده [English]

The Persian Gulf or Persian sea is a flood channel which is situated in prolongation of Oman Sea and between Iran and Saudi Arabia peninsula. The validity of this region has been approved since the initial of human being, and even in now that oil has been appeared as the fundamental of economic prosperity. Iran, Oman, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, U.A.E., Qatar, and Bahrain have surrounded the Persian Gulf, and the north part of Persian Gulf bank is strategic Situation. The leakage of oil from offshore platform is the main source of pollution in this gulf; therefore, the importance of the determination and analysis of hydrocarbon mixture from crude oil in these platforms of the Persian Gulf is of great importance. Hence the recognition of the source of pollution and the volume of this pollutant pouring into the sea for politicizing national and regional planning with the aim of the Persian Gulf conservation and biogeography related to it is so useful and effective. This article aims to scrutinize aliphatic hydrocarbons (AH) in the composition of crude oil from offshore oil platform of the Persian Gulf, and then compare and deliberate the compound and its physical and chemical specifications of each platform. Sampling method is practiced with SARA method and the amount of aliphatic hydrocarbons of each platform is determined using gas chromatography. Furthermore, several chemical and physical characteristics of crude oil from these platforms were checked and measured and then reported by drawing graphs or studying concerning offshore oil platforms. The results of the determination of aliphatic hydrocarbons in each platform show that crude oil of each platform, its physical and chemical characteristics in the Persian Gulf, and the percentage of aliphatic hydrocarbons leaking from each platform in this gulf differs from each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Aliphatic Hydrocarbons
  • Crude Oil
  • Gas Chromatography
  • SARA Separation
[1]. Hegazi A. H., et al. “Application of gas chromatography with atomic emission detection to the geochemical investigation of polycyclic aromatic sulfur heterocycles Egyptian in crude oils”, Fuel Processing Technology 85, pp. 1-19, 2003.
[2]. Peiyan Sun. et al., “Fingerprinting and source identification of an oil spill in China Bohai Sea by gas chromatography-flame ionization detection and gas chromatography–mass spectrometry coupled with multi-statistical analyses”, Journal of Chromatography A, 1216, pp. 830-836, 2009.
[3]. Maowen Li., Et al., “Two – dimensional gas chromatograms as fingerprints of sour gas – associated oils”, Organic Geochemistry 39, pp. 1144-1149, 2008.
[4]. Xavier, Nouvelle and Delphine Coutrot, The Malcom distribution analysis method: A consistent guideline for assessing reservoir compartmentalization from GC fingerprinting, Organic Geochemistry xxx 2010.
[5]. Laura V. Castro et al., “Fractionation and Characterization of Mexican Crude Oils”, Journal of Chromatography.