بررسی اثر افزایش حلال و دمولسیفایر در گوگردزدایی از کاستیک واحدهای مرکاپتان‌زدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهش روغن، پردیس پژوهش و توسعه پایین دستی، پژوهشگاه صنعت نفت

2 پژوهشکده توسعه فناوری‌های شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی، پردیس پژوهش و توسعه پایین دستی، پژوهشگاه صنعت نفت

3 پردیس پژوهش و توسعه پایین دستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

چکیده

در این پژوهش، جداسازی گونه‌های دی سولفیدی از کاستیک مصرفی واحدهای مرکاپتان‌زدایی در مقیاس آزمایشگاهی و اشل آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرارگرفته و تأثیر افزایش دمولسیفایر با استفاده از آزمایشات معمول بر روی متغیرهای مختلف نظیر نوع، غلظت و نیز بررسی اثر حلال و زمان در کارآیی گوگردزدایی از کاستیک بررسی شده است. نتایج حاصل بازده بالایی در بازیابی سود مصرفی با غلظت بهینه دمولسیفایر و حلال را نشان می‌دهد. افزایش دمولسیفایر، باعث کاهش بیشتر ترکیبات گوگردی در کاستیک تا حدود  ppm 20 شده است. در این فرآیند بهترین حلال جهت گوگردزدایی از کاستیک، حلالی با ساختار نزدیک به برش اصلی با میزان کم گوگرد می‌باشد. بدین ترتیب محلول کاستیک مصرفی قابلیت استفاده مجدد را خواهد داشت. این امر سازگار با محیط زیست و به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه خواهد بود
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Increasing Solvent and Demulsifier on Desulfurization of Spent Caustic from Demercaptanization Units

نویسندگان [English]

  • Habib Alah Rezaei 1
  • Azam Samadbin 2
  • Nader Gholami 2
  • Daruosh Farkhani 2
  • Mansor Bazmi 3
1 Lubricant Research Group, Faculty of Research and Development in Downstream Petroleum Industry, Research Institute of Petroleum Industry
2 Chemical and Polymeric Compound Research Group, Chemical, Polymeric and Petrochemical Technology Development Research Division, Research Institute of Petroleum Industry
3 Faculty of Research and Development in Downstream Petroleum Industry, Research Institute of Petroleum Industry
چکیده [English]

In this work, the separation of disulfides from spent caustic in demercaptanization units has been studied on laboratory and bench scales. The effect of increasing demulsifier on various variables such as chemical structure, concentration, solvent effect, and residence time with regards to the performance of the desulfurization of caustic has been experimentally investigated. The results show that a high efficiency of spent caustic recovery can be achieved using optimal concentrations of demulsifier and solvent. By increasing demulsifier, sulfur compounds in caustic are reduced to about 20 ppm. In this process, the best solvent for caustic desulfurization was the one similar to the original oil cut with low sulfur content. The spent caustic solution will therefore be recyclable. The operation conditions were environmentally friendly and cost effective
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caustic
  • Demulsifier
  • Desulfurization
  • Solvent
[1]. Y. Wei C., Yaoming Wang L., Zhang X., Q. Li, and T. Xu, “Regenerating sodium hydroxide from the spent caustic by bipolar membrane electrodialysis (BMED),” Separation and Purification Technology, Vol. 86, pp. 49–54, 2012.##
[2]. Xu T. W. and Huang C. H., “Electrodialysis-based separation technologies: A critical review,” AlChE J. Vol. 54, pp. 3147-3159, 2008.##
[3]. Soon-ho K., Hyun-chul L., Yulia P., Eun-duck P., and Eun-yong K., US Patent 7625429, “Zeolite adsorbent for desulfurization and method of preparing the same,” 2009.##
[4]. Tiejun Z., US Patent 20090065434, “Removal of residual sulfur compounds from a caustic stream,” 2009.##
[5]. Salem S. H. and Hamid H. S., “Removal of sulfur compounds from naphtha solutions using solid adsorbents,” Chemical Engineering & Technology, Vol. 20(5), pp. 342-347, 2004.##
[6]. Zhang T., US Patent 20090065434, “Removal of residual sulfur compounds from a caustic stream,” 2009.##
[7]. Kim J. H., Ma X., Zhou A., and Song C., “Ultra-deep desulfurization and denitrogenation of diesel fuel by selective adsorption over three different adsorbents: A study on adsorptive selectivity and mechanism,” Catalysis Today, Vol. 111 (1-2), pp. 74-83, 2006.##
[8]. Kurukchi S. A., Gondolfe J. M., and Masoomian Z. S., US Patent 6210583, “Spent caustic pretreatment and enhanced oxidation process,” 2001.##
[9]. Sipma J., Svitelskaya B., Mark L. W., Pol H., Lettinga G., Buisman C. J. N., and Janssen A. J. H., “Potentials of biological oxidation processes for the treatment of spent sulfidic caustics containing thiols,” Water Research, Vol. 38, pp. 4331–4340, 2004.##
[10]. Vargas-Villamil F. D., Marroquin J. O., de la Paz C., and Rodriguez E., “A catalytic distillation process for light gas oil hydrodesulfurization,” Chemical Engineering and Processing, Vol. 43, 2004.##
[11]. Taylor R. and Krishna R., “Modelling reactive distillation”, Chemical Engineering Science,” Vol. 55, pp. 5183-5229, 2000.##
[12]. Hashemi S. R. and Heidarinasab A., “Spent caustic bioregeneration by using Thiobacillus denitrificans Bacteria,” World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 67, pp. 281-283, 2012.##
[13]. Lewis, US Patent 5446233, “Ethylene plant caustic system emulsion breaking with salts of alkyl sulfonic acids,” 1995.##
[14]. Cohen, US Patent 5597513, “Demulsifier composition and method of use,” 1997.##
[15]. McCoy, US Patent 4411775, “Demulsification of bitumen emulsions using water soluble epoxy-containing polyethers,” 1983.##
[16]. Cohen, US Patent 5385695, “Demulsifier methods employing b-iminodipropionate,” 1995.##
[17]. Cohen, US Patent 5110503, “Demulsifying methods,” 1992.##