تحلیل AVO بر روی مخزن ماسه سنگی غار در میدان هندیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده نفت و گاز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات تهران،

2 مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

3 مدیریت اکتشاف، شرکت نفت فلات قاره ایران

4 مدیریت اکتشاف نفت، تهران

چکیده

استفاده از روش‌های کمی در تفسیر داده‌های لرزه‌ای به جای روش‌های کیفی در مراحل اکتشاف تا تولید از مخازن نفتی، به مرور زمان جای خود را در صنعت بالا دستی نفت پیدا کرده است. یکی از مهمترین روش‌های کمی، بررسی نحوه تغییر ضرایب بازتاب امواج لرزه‌ای بر حسب تغییر دورافت (AVO) بین گیرنده و چشمه است. با استفاده از ارتباط دامنه در برابر دورافت، روابط زوپریتس و تقریب‌های آن می‌توان نشانگرهای مختلفی استخراج کرد و به کمک آنها محدوده‌‌های مخزنی را از لحاظ سیال و سنگ شناسی تفکیک نمود. هدف از این مقاله ارزیابی توانایی‌های روش AVO در تشخیص هیدروکربن در میدان هندیجان واقع در منطقه شمال غرب خلیج فارس با استفاده از داده‌های لرزه‌ای پیش از انبارش می‌باشد. بدین منظور در میدان هندیجان، با استفاده از مدل‌سازی مستقیم، لرزه نگاشت مصنوعی حاصل از نگارهای چاه پیمایی ایجاد گردید و به کمک آن علت ناهنجاری مشاهده شده بر روی داده‌های لرزه‌ای قبل از برانبارش در مرز بالایی مخزن غار مشخص شد. سپس با تولید منحنی AVO نوع ناهنجاری مربوطه، کلاس اول تشخیص داده شد. روش‌های تحلیل AVO شامل مدل‌سازی مستقیم، مدل‌سازی جانشینی سیال، مطالعه نشانگرها و کراس پلات‌های AVO در محدوده مخزن، انجام گرفت. کارایی این روش به عنوان یک روش جامع برای اکتشاف مخازن ماسه سنگی با هیدروکربن سبک به اثبات رسیده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های چاه پیمایی و سری داده‌های سه بعدی دریایی قبل از برانبارش، انجام گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AVO Analysis on Ghar Sandstone Reservoir in Hendijan Oil field

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tayebi 1
  • Majid Nabi Bidhendi 2
  • Behzad Nazari 3
  • Hossein Khoshdel 4
1 MSc, Petroleum Engineering (Exploration Field), Azad University (Science and Research Branch of Tehran)
2 Institute of Geophysics University of Tehran
3 Geophysics Department, IOOC, Tehran
4 Exploration Directorate, NIOC, Tehran
چکیده [English]

Nowadays, quantitative methods for seismic data interpretation are mostly used instead of qualitative evaluations for the description of reservoir from exploration to production phase and, over time, it will be more important in upstream oil industry.One of the most prosperous methods is AVO analysis that considers the variation of reflection coefficients versus offset between the source and the receiver. This method uses prestack data to identify hydrocarbon in reservoir and can be used as a direct hydrocarbon indicator in clastic rocks. In this paper, AVO analysis method has been described to detect hydrocarbon reservoir and AVO analysis was applied to the Ghar sandstone reservoir in Hendijan oil field. This study is carried out using 3D prestack data and well logging data. At first, forward modeling has been performed using well logging data from wells. Class 1 AVO anomaly has been recognized for this reservoir. After the forward modeling step, fluid replacement modeling (FRM) in reservoir zone has been applied and the best attributes, which had a great sensitivity to fluid, were distinguished. But FRM shows that the attributes are not sensitive to changes in fluid type. AVO anomaly on upper boundary of Ghar sandstone is affected by changes in lithology. Also, intercept-gradient cross-plot was produced by attributes. Reservoir area and zones has been discriminated with intercept-gradient cross-plots. For seismic data, various AVO attributes and cross-plots have been extracted by different methods and have delineated. Unfortunately, attributes and cross-plots were not able to detect fluids boundaries and fluid boundaries, because of the poor quality of seismic data. The results not only help to select new drilling locations more accurately, but the reservoir parameters can also be modeled with less uncertainty.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amplitude Variation with Offset
  • Forward Modeling
  • Fluid Replacement Modeling
  • AVO Attribute
  • Cross plots
[1]. Knott C. G., “Reflection and refraction of elastic waves with seismological applications,” Phil. Mag., 1899. ##
[2]. Zeoppritz K., Erdbebenwellen VIII b, “On the reflection and penetration of seismic waves through unstable layers,” Gottinger Nachr., 1, pp. 66-84, 1919.##
[3]- Muskat. M. and Meres, M. W., “Reflection and transmission coefficient for plane waves in clastic media : Geo physics,” 5, pp. 115-148, 1940.##
[4]. Koefoed O., “On the effect of Poisson’s ratio ofrock strata on the reflection coefficient of plane wave,” Geophys. Prosp., 4, pp. 381-387, 1955.##
[5]. Ostrander W. J., “Plane-wave reflection coeficients for gas sands at nonnormal angles of incidence,” Geophysics, 49, pp. 1637-1648, 1984.##
[6]. Rutherford S. R. and Williams R. H., “Amplitude versus offset variation in gas sands,” Geophysics, Vol. 54, pp. 686-688, 1989.##
[7]. Castagna J. P. and Swan H. W., “Principles of AVO cross plotting”, The Leading Edge 16(4), pp. 337-342, 1997.##
[8]. Smith G. C. and Gidlow P. M., “Weighted stacking from rock property estimation and detection of gas”, Geophys. Prosp., 35, pp. 993-1014, 1987.##