بهبود تعیین نوع رخساره ‌الکتریکی با تلفیق لاگ‌های چاه‌پیمایی و تصویرگر در سازند آسماری با استفاده از روش خوشه‌بندی گرافیکیMRGC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین، دانشگاه اسلو، نروژ

2 پژوهشکده مطالعات مخازن، پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت

3 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به تعیین رخساره الکتریکی در سازند آسماری در میدان نفتی گچساران آنالیز خوشه‌ای گرافیکی می‌پردازد. این میدان در جنوب غربی ایران واقع شده است. تعیین رخساره‌ الکتریکی در میدان مورد مطالعه با استفاده از تلفیق نمودارهای تصویرگر با دیگر نمودارهای چاه پیمایی به‌دست آمده از یکی از چاه‌های موجود در آن میدان انجام گرفته است. برای ارزیابی دقیق، تصحیحات محیطی لازم بر روی لاگ‌ها انجام گرفته است. مقایسه نتایج لیتولوژی، حجم شیل، تخلخل و اشباع آب با رخساره‌های تعیین شده توسط روش آنالیز خوشه‌ای نشان داد که به کارگیری لاگ های تصویر‌گر موجب بهبود تفکیک رخساره‌های الکتریکی می شود. این تقسیم‌بندی جنبه مخزنی داشته و تغییر خواص پتروفیزیکی در هر رخساره منحصر به فرد بوده وتغییرات این شاخص‌ها در رخساره‌های جدا از هم مشخص گردیده است. علاوه بر این، با در نظرگرفتن گسترش رخساره‌‌‌‌‌های شناسایی شده، لایه‌های مخزنی از غیر مخزنی براساس زون‌بندی صورت گرفته متمایز شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Electrofacies Analysis by Integrating Wireline and Image Logs in Asmari Formation Using MRGC

نویسندگان [English]

  • Niloufar Farazani 1
  • Farhad Khoshbakht 2
  • Vahid Tavakoli 3
1 Department of of Earth Scineces, University of Oslo, Oslo, Norway
2 Department of Reservoir Study and Field Development, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran
3 Department of Sedimentology and Petroleum Geology, University of Tehran
چکیده [English]

In this paper, electrofacies in ASMARI formation in Gachsaran oil field were determined using multi resolution graph-based clustering method (MRGC), This oil field is located in the southwest of Iran. The determination of electrofacies in this field is performed by using the combination of image logs and other well logs obtained from one of the wells in the field. In order to obtain an exact evaluation, environmental corrections were performed on the logs. The comparison of lithology results, shale volume, porosity, and water saturation with determined facies, using clustering analysis by applying image logs, shows acceptable agreement between the obtained electrofacies and the corresponding lithological results, and represents a new categorization of the formation. This new categorization has reservoir aspects; the variations of the petrophysical properties in each facies are unique and the variations of these indices are determined in individual facies. Moreover, by considering the span of the identified electrofacies, the reservoir and non-reservoir layers are distinguished based on the performed zoning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrofacies
  • Cluster Analysis
  • Image Log
  • Asmari Formation
  • Gachsaran Oil Field
[1]. خوشبخت، ف، شناخت ویژگی‌های شکستگی‌ها و پارامترهای پتروفیزیکی مخازن نفتی با استفاده از لاگ‌های تصویری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ایران، 1384.##
[2]. Shin-Ju Y. J. and Rabiller Ph. “Automated electrofacies ordering,” Petrophysics 46.6, pp. 409-423, 2005.##
[3]. Serra O,. “Fundamentals of well-log interpretation,” Vol. 1, Elsevier, Amsterdam 1984.##
[4]. Gill D,. Shomrony A.,. and Fligelman H. “Numerical zonation of log suites and logfacies recognition by multivariate clustering,” AAPG bulletin, Vol. 77, No. 10, pp. 1781-1791, 1993.##
[5]. Sh. Ju Y., and Rabiller P. “A new tool for electro-facies analysis: multi-resolution graph-based clustering,” SPWLA 41st annual logging symposium. Dallas, Texas, pp. 14-27, 2000,##
[6]. Shin-Ju Y., Rabiller J., and Keskes N., “Automatic high resolution texture analysis on borehole imagery,” SPWLA 39th Annual Logging Symposium. Keystone, Colorado, pp. 14-27, 1998.##
[7]. Gagalowicz A., “Vers un modèle de textures,” PhD Thesis, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, France, 1983.##
[8]. Kohonen T., “Self-organization and associative memory,” Berlin, Springer-Verlag, Vol. 64, pp. 95-105, 1984##