مقایسۀ برانبارش هوشمند و برانبارش میانگین در داده‌های مصنوعی و واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، یک روش برانبارش نقطه میانی مشترک جدید تحت عنوان برانبارش هوشمند برای داده لرزه‌ای مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد آن با استفاده از داده‌های مصنوعی و داده واقعی آزمایش شده است. روش مذکور منحصراً بر اساس بهینه‌سازی دامنه‌های سیگنال برانبارش شده توسط خارج کردن نمونه‌های نامناسب از برانبارش و اعمال وزن بیشتر به بخش مرکزی دسته نمونه‌ها پایه‌گذاری شده است. این روش برانبارش، نسبت به برانبارش مستقیم که معمولاً به‌کار برده می‌شود، مزایای زیادی دارد. برانبارش هوشمند علاوه بر کمینه کردن اثر نوفه‌های شدید، دامنه بازتاب‌های برانبارش شده را بالا می‌برد و انحراف فرکانسی ایجاد شده توسط تصحیح استاتیک ضعیف، حذف کشیدگی ناکافی و نقایص در آنالیز سرعت را از بین می‌برد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که این روش به یک برانبارش با تفکیک‌پذیری بالاتر و همدوسی مکانی بیشتر نسبت به مقاطع لرزه‌ای برانبارش شده رایج، می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison Between Smart and Mean Stacking In Synthetic and Real Data

نویسندگان [English]

  • H. Gharibdoost 1
  • M.A. Riahi 2
  • H. Hashemi 2
1 Islamic Azad University, Science & research branch, Tehran
2 Geophysics Institute of Tehran University
چکیده [English]

This article describes a new common-midpoint stacking method for seismic data, called “smart stacking,” which has been tested using experimental and reported data. This method is based solely on optimizing seismic amplitudes of the stacked signal by excluding harmful samples from the stack and applying more weight to the central part of the sample population. This stacking technique can have many advantages over the commonly used straight mean stacking. In addition to minimizing the effect of noise bursts, smart stacking enhances the amplitude of stacked reflections and removes frequency distortions caused by poor static correction, insufficient stretch muting, and imperfections in velocity analysis. This consequently results in a stack with higher temporal resolution and more spatial coherency than traditionally stacked seismic sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stacking
  • CMP Gather
  • NMO Correction
  • Static Correction
  • Signal to Noise Ratio
منابع:
[1] Naess O.E. & Bruland L., Stacking methods other than simple summation, Developments in Geophysical Exploration Methods 6, pp. 198-223, 1985.
[2] Rashed M.A., Smart stacking: A new CMP stacking technique for seismic data, The Leading Edge, 27, 462–467, 2008.
[3] Rashed M. & Nakagawa K., “The effect of different CMP stacking techniques on signal-to-noise ratio of seismic data, two examples from Osaka and Nara”, Japan. J. Geosciences, Osaka City University, Vol. 49, Art. 1, pp. 1-10, March, 2006.
[4] Mayne W. H., Common reflection point horizontal data stacking techniques, Geophysics, Vol. 27, pp. 927–938, 1962.
[5] Embree P., Diversity seismic record stacking method and systems, US Patent 3398396, 1968.
[6] Muirhead K.J., Eliminating false alarms when detecting seismic events automatically, Nature, Vol 27,10 Feb, 1968.
[7] Kanasewich E.R., Hemmings C.D. & Alpaslan T., Nth-root stack nonlinear multi-channel filter, Geophysics, Vol. 38, pp. 327-338, 1973.
[8] Currie W.S., Seismic velocity determination using random and nonlinear processes, Technical Program Abstracts and Biographies, SEG, 1982.
[9] Pruett R.C., Long period multiple reflection suppression and enhanced velocity discrimination using a weighted stack. SEG Expanded Abstracts 1,10; doi:10.1190/1.1807551, 1982.
[10] Watt T, & Bednar J.B, Role of the alpha-trimmed mean in combining and analyzing seismic common-depth-point gathers, Technical Program Abstracts and Biographies, SEG, Las Vegas,1983.
[11] Hatton L., Worthigton H., & Makin J., Seismic data processing, theory and practice, Blackwell Science Ltd, pp. 177,1996.
[12] Sheriff R. E., & Geldart L. P., Exploration Seismology, 2nd edition, Cambridge University Press, 1995.
[13] Sheriff R.E., Encyclopedia dictionary of exploration geophysics, 4th Edition, SEG, Tulsa, pp. 339, 1973.
[14] Shon H., Seismic multiple deconvolution using the multipulse model, Phd. Thesis, Duke University, USA, 1990.
[15] Mitchum R.M., Vial P.R. & Sangree J.B., Seismic startigraphy and global changes of sea level, in: Part 6., seismic Stratigraphy: Applications to Hydrocarbon Exploration (AAPG Memoir, 26), 117-133, 1977.
[16] Rashed M., Yamamoto E., Mitamura, M., Toda, S., Nishida, T., Terada, Y. Uda, H., Yokota, H., Nemoto, H., & Nakagowa k., Weighted stack of shallow seismic reflection line acquired in down town Osaka City, Japan. J. Applied Geophysics, Vol. 50, pp. 231-246, 2002.