ارزیابی لاگ‌های چاه‌پیمایی در شناسایی سکانس‌های رسوبی: مثالی از توالی‌های پرمین- تریاس نواحی خلیج فارس و فارس ساحلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران

2 اداره زمین‌شناسی، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

چکیده

استفاده از لاگ‌‎های چاه‌پیمایی، در چاه‌های بدون مغزه، به‌منظور شناسایی عوارض وابسته به طبقات سنگی، همواره مورد بحث زمین‌شناسان بوده است. در این مطالعه، ابتدا براساس داده‌های مغزه‌های حفاری، سکانس‌های رسوبی و سطوح سکانسی موجود در توالی‌های پرمین- تریاس نواحی خلیج فارس و فارس ساحلی، شناسایی شدند. سپس براساس آنالیز موجک لاگ‌های گاما و چگالی، سطوح سکانسی شامل مرز سکانسی و سطح حداکثر سیلابی، شناسایی و با نتایج مطالعات سنگ‌شناسی، مقایسه شد. سطوح سکانسی مشخص شده براساس لاگ گاما، با انواع شناسایی شده براساس رخساره‌های رسوبی، هماهنگی بهتری نسبت به نتایج آنالیز لاگ چگالی دارند. براساس روندهای کاهشی و افزایشی و نقاط چرخش موجود در نمودار پردازش شده (آنالیز موجک) لاگ گاما و چگالی، چندین سطح (هم‌زمان) قابل تطابق در چاه‌ها و میدان‌های مورد مطالعه، شناسایی شدند. علاوه بر لاگ‌‎های گاما و چگالی، سایر لاگ‌ها مانند صوتی، نوترون، پتاسیم، توریوم، گامای طیفی و مقاومت‌ها نیز، مورد آنالیز موجک قرار گرفت، و مشخص شد که انواع لاگ‌‎های گاما، پتاسیم، توریوم و نوترون نیز نتایج مشابهی نشان می‌دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Well Logs for Recognition of Depositional Sequences: A Case Study from the Permian-Triassic Successions of the Persian Gulf and Coastal Fars Regions

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Enayati-Bidgoli 1
  • Hossain Rahimpour Bonab 1
  • Abbasali Nickandish 2
1 School of Geology, College of Science, University of Tehran, Iran
2 Bureau of Geology, Iranian Central Oil Fields Company
چکیده [English]

Using of well logs in un-cored wells in order to identify rock strata related features usually has been discussed between the geologists. In this study, firstly, based on drilling cores, depositional sequences and surfaces of the Permo-Triassic successions in the Persian Gulf and Coastal Fars areas are identified. Then, using processed gamma and density well logs (wavelet analysis), in Cyclolog software, sequence stratigraphic surfaces including sequence boundary and maximum flooding surfaces are recognized and compared with the petrographical results. The recognized surfaces based on gamma ray logs are more compatible with the identified surfaces based on depositional facies, than results of density well logs. According to decreasing and increasing trends and turning points on the processed gamma ray and density well logs of the studied wells and fields, several (isochronous) correlatable surfaces are recognized. Rather than gamma ray and density well logs, Sonic, Neutron, Potassium, Thorium, spectral gamma ray and resistivity, are analyzed using wavelet method which gamma, Potassium, Thorium and Neutron well logs show same results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depositional Sequence
  • Well Log
  • Wavelet Analysis
  • Permian-Triassic
  • Dalan and Kangan Formations
[1]. Catuneanu O., “Principles of sequence stratigraphy”,(First Edition) Elsevier, Amsterdam. pp. 375, 2006.##
[2]. De Jong M. G. G., Smith D. G., Nio. S. D. and Hardy N., “Subsurface correlation of the Triassic of the UK southern Central Graben: new look at an old problem”, ENRES Technical Paper Series, First Break, Vol. 24, pp. 104-109, 2006.##
[3]. Gilbert G. K., “Sedimentary measurement of cretaceous time”, Journal of Geology, Vol. 3, pp. 121-127, 1895.##
[4]. “Cyclolog Version 2010C User Guide,” Enres International Company, 2010.##
[5]. Nio S. D., Brouwer J. H., Smith D. G., De Jong M. G. G. and Böhm A. R., “Spectral trend attribute analysis: applications in the stratigraphic analysis of wireline logs”, First Break, Vol. 23, No. 4, pp. 71-75, 2005.##
[6]. De Jong M. G. G., Nio S. D., Smith D. G. and Böhm A. R., “Subsurface correlation in the Upper Carboniferous (Westphalian) of the Anglo-Dutch Basin using the climate stratigraphic approach”, First Break, Vol. 25, No. 12, pp. 49-59, 2007.##
[7]. Insalaco E., Virgone A., Courme B., Gaillot J., Kamali M., Moallemi A., Lotfpour M. and Monibi S., “Upper Dalan Member and Kangan Formation between the Zagros Mountains and offshore Fars, Iran: Depositional system, biostratigraphy and stratigraphic architecture”, GeoArabia, Vol. 11, pp. 75-176, 2006.##
[8]. Maurer F., Martini R., Rettori R., Hillgärtner H. and Cirilli S., “The geology of Khuff outcrop analogues in the Musandam Peninsula, United Arab Emirates and Oman”, GeoArabia, Vol. 14, pp. 125–158, 2009.##
[9]. Koehrer B., Aigner T., Forke H. and Pöppelreiter M., “Middle to upper Khuff (Sequences KS1 to KS4) outcrop–equivalents in the Oman Mountains: Grainstone architecture on a subregional scale”, GeoArabia, Vol. 17, No. 4, pp.  59–104, 2012.##
[10]. Vaslet D., Le Nindre Y. M., Vachard D., Broutin J., Crasquin S., Berthelin M., Gaillot J., Halawani M. and Al–HusseinI M., “The Permian–Triassic Khuff Formation of Central Saudi Arabia,” GeoArabia, Vol. 10, pp. 77–134, 2005. ##