چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت (نوآوری و فناوری) - 26 الی 28 مهر 1401

چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت (نوآوری و فناوری) - 26 الی 28 مهر 1401

http://pgc2022.kntu.ac.ir

محورهای کنفرانس

  • نوآوری و فناوری
  • پالایش و مدیریت ریسک
  • تزریق و ذخیره سازی گازها
  • ازدیاد برداشت و توسعه میادین
  • ...

دریافت چکیده مقالات تا: 1401/04/30

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات تا: 1401/04/31

دریافت فایل نهایی مقالات تا: 1401/06/15

اعلام نتایج داوری اصل مقالات تا: 1401/06/30