ارائه مدل افزایش بهره‌وری مراکز ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور با انتخاب شرکای فناور مناسب خارجی جهت توسعه زنجیره ارزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت سیاستگذاری فناوری، اداره کل فناوری وزارت نفت، تهران، ایران

2 موسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران، ایران

چکیده

به کارگیری مراکز پیشرفته علمی، تحقیقاتی و فن‌آوری و ایجاد رابطه عمیق بین صنعت نفت و دانشگاه‌ها از ضروریات توسعه یافتگی بوده و برای رسیدن به هدف، لازم است این مراکز جهت ایجاد پل همکاری با مراکز علمی و فناوری پیشرفته جهان مورد حمایت قرار گیرند. لذا بسترسازی برای دست‌یابی به فن‌آوری‌های پیشرفته مورد نیاز صنعت نفت از طریق رشد و تقویت مراکز مذکور از اولویت بالایی برخوردار است. از طرفی ارتقاء ساختار دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به منظور آماده شدن برای کمک به توسعه فن‌آوری‌های ازدیاد برداشت و بهبود تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز کشور نیز اقدام مهمی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، شناخت فناوری‌های نوظهور و پیشرفته در حوزه بالادستی و نحوه دست‌یابی به آن‌ها، انتقال و بومی‌سازی و نهایتاً توسعه آن‌ها بسیار مهم بوده و این اقدام باید منتج به کاهش هزینه‌های عملیاتی و زمان انجام کار، سهولت و بهبود عملیات تولید و ایجاد ارزش افزوده از مسیر نوآوری و خلق فناوری گردد. بنابراین مطالعه، طراحی و پیشنهاد یک مدل مناسب برای تکمیل و ارتقاء زنجیره ارزش برای رشد بیشتر توانایی‌های این مراکز با بهره‌گیری از نظر نخبگان دانشگاهی و افراد صاحب‌نظر صنعت نفت برای تعیین معیارها، شاخص‌ها و ارائه مدل انتخاب شرکای خارجی صاحب فناوری ضروری می‌نماید. لذا در این پژوهش کاربردی با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و اهداف وزارت نفت برای مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، یک مدل مناسب زنجیره ارزش پیشنهاد گردیده است. همچنین با بهره‌گیری از نظر نخبگان دانشگاهی و افراد صاحب‌نظر در سطوح وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی و تابعه آن و تحلیل نتایج، مدل انتخاب شرکای خارجی در توسعه فن‌آوری‌های بالادستی صنعت نفت، طراحی و در مقاله حاضر ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Increasing Productivity of the Iranian EOR Centers by Selecting Appropriate Foreign Partners to Develop their Value Chains

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghojavand 1
  • Mohammad Ebrahim Shafiee 2
1 Administration of Technology Affairs, Deputy of Engineering, Research and Technology, Ministry of Petroleum, Tehran, Iran
2 nstitute for International Energy Studies, Ministry of Petroleum, Tehran, Iran
چکیده [English]

For developing the Iran’s petroleum industry, transfer of technology by using advanced scientific centers, research and technology, and deep relationship between industry and Iranian universities are required. Therefore, National Iranian Oil Company should support the Iranian universities and upstream research centers. On the other hand, appropriate organization of the universities and research centers for preparing essential elements to develop EOR/IOR technologies should be also considered. Thus, the design and propose a model of upgrading the value chain of the EOR institutes in Iran and determination of the criteria for selecting foreign partners are needed. In this regard, by considering objectives and master documents of the Ministry of Petroleum for academic and research centers, a suitable chain-value model is proposed. In addition, in this paper, by using the opinion of the university elites and experts in the area of upstream technologies and analysis of the results, screening criteria of the foreign partners are developed and presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enhanced Oil Recovery (EOR) and Production Technologies from Oil and Gas Reservoirs
  • Research Centers
  • Science and Technology
  • Value Chain
  • Criteria of Selecting Foreign Partners
[1]. زهتابچیان محمد حسین، ناصری گیگلو علی (1389)، انتقال تکنولوژی، عصر مدیریت، شماره چهاردهم، صفحات 110 تا 115.
[2]. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به ریاست جمهوری (1394) http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128.##
[3]. مطهرى س. م.، هندى س. ص.، جهانبخش ا. و یادگارى ح.، افزایش تولید در کوتاه مدت با به‌کارگیرى روش‌هاى چاه محور، ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 84، صفحات 9 تا 16، 1390. ##
[4]. مصوبه مورخ 5/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، نقل از شماره 17995- 15/9/1385 روزنامه رسمی. ##
[5]. http://www.mop.ir/portal/home/?event/35298/29939/37080/ چشم-انداز-صنعت-نفت-و-گاز-ایران-در-افق-1404
[6]. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396). منتشره در روزنامه رسمی شماره 20995-21/1/1396. شماره 1042-1396/1/16. ##
[7]. ابلاغیه شماره 534557-1/28 مورخ 12/11/1393 وزیر نفت به معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت در خصوص تحقیقات توسعه فناوری حداکثرسازی ضریب برداشت و بهبود روش‌های تولید از میادین نفت و گاز. ##
[8]. Porter, ME (1985) Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. NewYork: Free Press.
[9]. شاوردی م. و بغدادی م.، ارائه مدلی از معیارهای انتخاب شریک سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت پتروشیمی ایران، تدبیر، شماره 218 صفحات 33 تا 40، 1389. ##
[10]. آقاجانی ح. ع. و فرزادفر ر.، مطالعه تطبیقی مدل‌های انتقال فناوری، فصلنامه رشد فناوری، شماره 39 صفحات 12 تا 19، 1393. ##
[11]. شاه‌میری ف. و سلامی ر.، عوامل موثر بر انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: مطالعه موردی صنعت پلاستیک، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، شماره 37 صفحات 27 تا 33، 1390. ##
[12]. Green D. W., Willhite G. P., “Enhanced oil recovery,” SPE Textbook Series, Vol. 6., Society of Petroleum Engineers, Richardson, Texas, 1998. ##
[13]. ریاضی، م. ر.، آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1380. ##
[14]. قجاوند ح.، خدابنده‌شهرکی ع. ر.، عمادی م. ع. و رعایایی ع.، ازدیاد برداشت میکروبی نفت، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1393. ##
[15]. خراط ر.، اسدالهی م. و نعمائی م.، ازدیاد برداشت نفت، انتشارات نهر دانش، 1393. ##
[16]. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (1391). ابلاغیه شماره 10118/593 مورخ 2/3/1391 مجلس شورای اسلامی. ##