مطالعه یکپارچه مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از تحلیل دی‌کانولوشن چاه‌آزمایی و داده‌های نمودارگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه مهندسی نفت، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران/ انستیتو مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

3 انستیتو مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل درست نتایج حاصل از آنالیز و تفسیر داده‌های میدانی مختلف از جمله داده‌های چاه‌آزمایی و نمودارگیری چاه نقش منحصر به‌فردی در ارزیابی و پیش‌بینی عملکرد چاه/ مخزن، بهینه‌سازی طرح توسعه میدان، مدیریت صحیح مخزن و بهینه‌سازی نگهداشت تولید مخزن/ میدان دارد. بدین منظور، مطالعه یکپارچه مخزن، ایجاد کار تیمی در مراکز تحقیقاتی و صنعت نفت و ارتباط بین تخصص‌های مختلف مهندسی نفت از جمله پتروفیزیک، مهندسی مخزن و مهندسی بهره‌برداری اهمیت به‌سزایی در نیل به این اهداف دارد. در این مقاله، داده‌های میدانی برداشت شده از یک حلقه چاه ارزیابی/ عمودی میدان عظیم گاز میعانی کربناته پارس جنوبی شامل نمودارهای پتروفیزیکی، داده‌های تست فشار سازندی، داده‌های چاه‌آزمایی و نمودارهای تولید به‌طور جداگانه آنالیز و تفسیر شدند. سپس به‌منظور دست‌یابی به نتایج قابل اعتمادتر و با عدم قطعیت کمتر و همچنین شفاف‌سازی ابهامات، نتایج حاصل از تفسیر و آنالیز داده‌های مورد مطالعه در کنار هم قرار داده شده و یکپارچه‌سازی تحلیل‌ها انجام گرفت. نتایج یکپارچه‌سازی آنالیز داده‌ها بیانگر رفتار لایه‌ای یا ناهمگن مخزن است و مخزن به سه زون بالایی و میانی و پایینی تقسیم‌بندی گردید، این زون‌ها خواص مخزنی، تحرک‌پذیری و پروفایل تولیدی متفاوتی از همدیگر دارند. زون میانی 85% سهم مشارکت در تولید را به خود اختصاص می‌دهد و از بالاترین کیفیت مخزنی و بالاترین میزان تحرک‌پذیری برخوردار است. داده‌های چاه‌آزمایی به دو روش مشتق فشار و تکنیک دی‌کانولوشن آنالیز شدند به‌طوری‌که ظهور دو جریان شعاعی روی نمودارهای مشتق فشار نیز رفتار لایه‌ای مخزن را تایید نمود. نتایج تکنیک دی‌کانولوشن، مشاهده رژیم جریانی مرزی در زمان‌های پایانی/ گسل محدود احتمالی را مقدور نمود. علاوه‌بر این، عملیات اسیدکاری تحریک چاه انجام شده در حین چاه‌آزمایی نیز ارزیابی شد به‌طوری‌که رفتار لایه‌ای مخزن، دو لایه با ضریب پوسته متفاوت 8/9 و 6/0 ملاحظه گردید. با این وجود، یکپارچه‌سازی داده‌های میدانی مختلف در مخزن مورد مطالعه بسیار چالش‌برانگیز بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated Reservoir Study Using Well-Test Deconvolution Analysis and Well-Logging Data in a Gas Condensate Carbonate Reservoir

نویسندگان [English]

  • Roya Geravand 1
  • Ali Nakhaee 2
  • Mojgan Abbasi 3
1 Department of Petroleum Engineering, Kish International Campus, University of Tehran, Iran
2 Department of Petroleum Engineering, Kish International Campus, University of Tehran, Iran\Institute of Petroleum Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Iran
3 Institute of Petroleum Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper presents an integrated study using the combination of well test analysis and well log interpretation to characterize the reservoir behaviour of a gas-condensate carbonate reservoir. The results show that the integrated reservoir study using field data including petrophysical and production logging, wireline formation tester and well test analysis is extremely beneficial in achieving more certain reservoir findings and clarifying some uncertainties such as heterogeneous reservoir behaviour and boundary dominated flow effects. The integrated study is also used to evaluate the performance of an acid treatment job conducted on the same well/reservoir. This manuscript provides an integrated approach for reservoir characterization and study of the complex hydrocarbon reservoirs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Reservoir Study
  • Well-Test
  • Deconvolution
  • Logging
  • Gas-Condensate
[1]. HONG-WEI, Song; GUO-FENG, Yang. Multiple (2016) Flow rate well testing with production logging in determining production formation dynamics parameter, EJGE, 24: 21.##
[2]. Rahman Noor M Anisur, Hasan A Nooruddin (2019) Measuring inter-reservoir cross flow rate through unintended leaks in zonal isolation cement sheaths in offset wells, U.S. Patent, 10: 180, 057. ##
[3]. Clarkson CR, Jensen JL,  Blasingame T (2011) Reservoir engineering for unconventional gas reservoirs: what do we have to consider?, In North American Unconventional Gas Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers. ##
[4]. NOAH A, Shazly T (2014) Integration of well logging analysis with petrophysical laboratory measurements for nukhul formation at lagia-8 well, Sinai, Egypt, American Journal of Research Communication, 2: 139-166. ##
[5]. Kgogo TC (2011) Well test analysis of low permeability medium-rich to rich gas condensate homogeneous and layered reservoirs. ##
[6]. Gringarten A C (2010) Practical use of well-test deconVolution, in SPE Annual Technical Conference and Exhibition. ##
[7]. Ilk D (2007) DeconVolution of variable rate reservoir performance data using B-splines, Texas A and M University. ##
[8]. Ilk D (2010) Well performance analysis for low to ultra-low permeabilityreservoir systems: Texas A and M University. ##
[9]. Gringarten AC (2008) From straight lines to deconVolution: The eVolution of the state-of-the-art in well test analysis, SPE Reservoir Evaluation and Engineering, 11, 1: 41-62. ##
[10]. von Schroeter T, Hollaender F, Gringarten AC (2001) DeconVolution of well test data as a nonlinear total least squares problem, in SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 9, 04: 375-390. ##
[11]. Von Schroeter T, Hollaender F, Gringarten AC (2002) Analysis of well test data from permanent downhole gauges by deconVolution, in SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers. ##
[12]. Levitan M, Practical Application of Pressure/Rate DeconVolution to Analysis of Real Well Tests. SPE Annual Technical Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers. ##
[13]. Gringarten AC (2008) From straight lines to deconVolution: The eVolution of the state of the art in well test analysis, SPE Reservoir Evaluation and Engineering, 11: 41-62. ##
[14]. Onur M, Cinar M, Ilk D, Valko PP, Blasingame TA, Hegeman PS (2008) An investigation of recent deconVolution methods for well-test data analysis, SPE Journal, 13, 2: 226-247. ##
[15]. Liu W, Liu Y, Han G, Zhang J, Wan Y (2017) An improved deconVolution algorithm using B-splines for well-test data analysis in petroleum engineering, Journal of Petroleum Science and Engineering, 149: 306-314. ##
[16]. Ecrin V (2008) 4.02. 05, software, Sophia Antipolis, France, Kappa Engineering. ##