افزایش تولید میدان نفتی آزادگان با استفاده از رویکرد بهینه‏‏ سازی بی‏درنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 انستیتو مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 02166957788

10.22078/pr.2021.4291.2945

چکیده

با توجه به وجود میادین مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، نیاز به استفاده از روش‌های بهینه‌سازی برای استفاده حداکثری از این میادین احساس می‌شود که در این ‌بین، میدان نفتی آزادگان به دلیل حجم عظیم ذخایر نفتی و مشترک بودن با کشور عراق نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشد. هدف از این مقاله مدل‌سازی ریاضی میدان نفتی آزادگان با هدف بهینه‌سازی تولید می‏باشد؛ که بدین منظور از روش بهینه‌سازی تولید بی‌درنگ استفاده شد. در همین راستا 13 حلقه چاه در منیفولد شماره 7 میدان نفتی آزادگان در نظر گرفته شد. با توجه به وجود معادلات غیرخطی برای تولید نفت و افت فشار در طول مسیر، روش‌های مناسب برای تبدیل معادلات غیرخطی سامانه به معادلات خطی مورد بررسی قرارگرفت؛ و سپس با استفاده از آنالیز حساسیت، نقاط گسسته برای این خطی‌سازی به‌دست ‌آمد و به عنوان ورودی در کد موردنظر مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت با حل همزمان معادلات، مقادیر بهینه فشار سرچاهی برای رسیدن به حداکثر تولید نفت برای هر چاه به دست آمد که نشان دهنده افزایش تولید 7/27 درصدی نفت با استفاده از این روش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oil Production Enhancement of Azadegan Oil Field Using Real-Time Optimization Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jalali 1
  • Mojgan Abbasi 2
  • Nassim Tahouni 1
  • M. Hassan Panjeshahi 3
1 University of Tehran
3 University of Tehran
چکیده [English]

Because of increasing demand for oil and gas, it is necessary to properly manage the production in oil fields which can be performed through optimization. Azadegan Oil Field has a large volume of oil reserves shared with Iraq and requires special attention. The main goal of this paper is to introduce and develop mathematical modelling for Azadegan oil field to optimize the oil production using Real-Time Production Optimization (RTPO). Therefore, 13 wells were considered in Manifold No. 7 of Azadegan Oil Field. Due to the nonlinearity nature of oil production and pressure drop equations in production facilities, Mixed Integer Linear Programming (MILP) was examined to convert nonlinear equations to the linear ones. Then, discrete points were obtained through Sensitivity Analysis and used as inputs to the mathematical model. Finally, by solving the equations simultaneously, optimum wellhead pressures were obtained to achieve maximum oil production. The results showed a 27.7% increase in oil production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production enhancement
  • Real Time Production Optimization
  • Azadegan Oil Field
  • MILP