بررسی سناریوهای تزریق فوم برای کنترل نسبت گاز به نفت در مخازن کربناته با ناهمگنی تراوایی: شبیه‌سازی فرآیند در یک بخش از مخزن نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه از فوم برای بهبود وضعیت چاه‌های تولیدی مخازن ناهمگن که دارای مقادیر بالای نسبت گاز به نفت (GOR) هستند استفاده شده است. به همین منظور یک مطالعه شبیه‌سازی عددی طراحی شده به گونه‌ای که در آن فوم از طریق سوراخ‌هایی (Perforations) که مقادیر زیادی گاز تولید می‌کنند تزریق می‌شود تا مسیر تولید گاز را مسدود کرده و موجب شود نفت بیشتری از مابقی سوراخ‌های چاه به طور همزمان تولید گردد. بدین منظور سه مدل پایه، شبیه‌سازی شده به گونه‌ای که در اولی حجم زیادی از گاز تزریقی از سوراخ‌های فوقانی چاه تولیدی، در دومی از سوراخ‌های میانی و در سومی از سوراخ‌های تحتانی آن، تولید می‌گردد. سپس در هر کدام از این سه مدل، دبی تزریق فوم و سناریوهای بهبود وضعیت بهینه شده است. نتایج نشان می‌دهند که محل ورود گاز به چاه تولیدی که وابسته به ناهمگنی مخزن است نقش بسیار مهمی در انتخاب بهترین سناریو و پارامترهای بهینه دارد. این امر منجر به ارائه دستورالعملی برای بهبود وضعیت چاه‌های تولیدی با نسبت گاز به نفت بالا شد. در پایان به منظور اعتبارسنجی این دستورالعمل، یک بخش (Sector) واقعی از یک مخزن کربناته ناهمگن واقع در جنوب کشور که نسبت گاز به نفت بالایی دارد شبیه‌سازی شده و براساس این دستورالعمل پارامترهای تزریق فوم اعم از دبی تزریق فوم، سناریوهای بهبود وضعیت، توالی تزریق فوم/تولید نفت و عمق نصب پکر، بهینه شده است که این امر موجب کاهش 60 درصدی نسبت گاز به نفت گردید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Foam Injection Scenarios to Control the Gas Oil Ratio in Carbonate Reservoirs with Permeability Heterogeneity: Simulation of the Process in an Oil Reservoir Sector

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Shojaiepour 1
  • Fariborz Rashidi 2
  • Bahram Dabir 2
  • Mahdi Amirsardari 3
1 Department of Petroleum Engineering, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Department of Chemical Engineering, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, foam is used to treat production wells of heterogeneous reservoirs that produce high amounts of gas. For this purpose, a numerical simulation study is designed in which foam is injected through the perforations that produce large amounts of gas to block the gas path and allow much more oil to be produced simultaneously from the rest of the perforations. For this purpose, three synthetic sectors are simulated in such a way that in the first one a large volume of injected gas is produced from the upper perforations of the production well, in the second one from the middle perforations and in the third one from the lower perforations. Then, in each of these three sectors, foam injection rate and treatment scenarios are optimized. The results show that the location of gas entry to the production well, which depends on the reservoir heterogeneity, plays a key role in selection of the best treatment scenario and optimal parameters. This has led to introduce a protocol for treatment of production wells with a high amount of gas oil ratio (GOR). Finally, in order to validate this protocol, a real sector of a heterogeneous carbonate reservoir located in south of Iran that has high amounts of GOR is simulated and by following the protocol, foam injection parameters including foam injection rate, treatment scenarios, foam injection/oil production sequence and the depth of packer set are optimized and treated which reduced the GOR by 60%.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foam Injection
  • Gas Channeling
  • Gas Overriding
  • Gas Oil Ratio
  • Heterogeneous Carbonate Reservoir
[1]. Skauge A, Aarra M, Ormehaug P, Solbakken J, Mogensen K, Masalmeh S (2019) Preparations for foam gas shut off in carbonate reservoirs, Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference Society of Petroleum Engineers. ##
[2]. Al-Dhafeeri A M, Nasr-El-Din H A, Al-Mubarak H K, Al-Ghamdi J (2008) Gas shutoff treatment in carbonate reservoir for oil wells in Saudi Arabia, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, USA. ##
[3]. Alizadeh S M S, Alizadeh N, Maini B B (2007) A full-field simulation study of the effect of foam injection on recovery factor of an Iranian oil reservoir, International Petroleum Technology Conference, Dubai. ##
[4]. Andarcia L, Perez-Perez A, Alvarez J M (2002) Experimental and field results on the use of heavy crude injection to control gas production in light/medium crude wells, SPE/DOE Improved Oil Recovery Symposium, Oklahoma. ##
[5]. Bao Y (2013) Field test of carbon dioxide gas channeling foam plugging, Applied Mechanics and Materials, 316: 769-772. ##
[6]. Liu X, Wang F, Zhang Z, Xin W, Zhou W, Zhonglian H, Haijing W, Defu Z, Guo L, Hairong F (2010) Acid-resistant foamer used to control gas breakthrough for CO2 drive reservoir, SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, Australia. ##
[7]. Wassmuth F R, Hodgins L A, Schramm L L, Kutay S M (2001) Screening and coreflood testing of gel foams to control excessive gas production in oil wells, SPE Reservoir Evaluation and Engineering, 4, 03: 187-194. ##
[8]. Turta A T, Singhal A K (2002) Field foam applications in enhanced oil recovery projects: screening and design aspects, Journal of Canadian Petroleum Technology, 41: 10. ##
[9]. Skauge A, Solbakken J, Ormehaug P A, Aarra M G (2020) Foam generation, propagation and stability in porous medium, Transport in Porous Media, 131, 1: 5-21. ##
[10]. Al-Mossawy M I, Demiral B, Raja D A (2011) Foam dynamics in porous media and its applications in enhanced oil recovery: review, International Journal of Research and Revised in Applied Sciences, 7(4): 351-359. ##
[11]. Mosesyan A A, Simakov Y A (2013) Complex modeling and efficiency evaluation of free gas breakthrough isolation efficiency with foaming systems in conditions of oil rim drainage at Caspian Sea shelf, SPE Arctic and Extreme Environments Technical Conference and Exhibition, Russia. ##
[12]. Aarra M G, Skauge A, Martinsen H A (2002) FAWAG: A breakthrough for eor in the north sea, SPE Annual Technical Conference And Exhibition, Texas. ##
[13]. Aarra M G, Skauge A, Sognesand S, Stenhaug M (1996) A foam pilot test aimed at reducing gas inflow in a production well at the Oseberg Field, Petroleum Geoscience, 2, 2: 125-132. ##
[14]. Skauge A, Aarra M G, Surguchev L, Martinsen H A, Rasmussen L (2002) Foam-assisted WAG: experience from the Snorre field, SPE/DOE Improved Oil Recovery Symposium, Oklahoma. ##
[15]. Chabert M, Nabzar L, Cuenca A, Beunat V, Chevallier E (2015) Improved mobility reduction of non dense gas foam in presence of high residual oil saturation, IOR 2015-18th European Symposium on improved oil recovery, European Association of Geoscientists and Engineers, cp-445-00033. ##
[16]. Groenenboom J, Kechut N I, Mar-Or A (2017) Foam-assisted WAG: injection strategies to optimize performance, SPE/IATMI Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, Indonesia. ##
[17]. Li S, Wang Q, Li Z (2020) Stability and flow properties of oil-based foam generated by CO2, SPE Journal, 25, 01: 416-431.
[18]. Solbakken J (2015) Experimental studies of N2-and CO2-foam properties in relation to enhanced oil recovery applications, PhD dissertation. University of Bergen, Norway. ##
[19]. Ocampo A, Restrepo A, Lopera S H, Mejia J M (2018) Creation of insitu EOR foams by the injection of surfactant in gas dispersions-lab confirmation and field application, SPE Improved Oil Recovery Conference, Oklahoma. ##
[20]. Valencia J D, Ocampo A, Mejía J M (2018) Development and validation of a new model for in situ foam generation using foamer droplets injection, Transport in Porous Media, 131: 251-268. ##
[21]. Shabib-Asl A, Ayoub M A, Alta’ee A F, Saaid I B M, Valentim P P J (2014) Comprehensive review of foam application during foam assisted water alternating gas (FAWAG) method. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 8, 17: 1896-1904. ##
[22]. Carpenter C (2018) Integrated CO2-foam pilot in a heterogeneous carbonate field, Journal of Petroleum Technology, 70, 07: 72-74. ##
[23]. Tham S L (2015) A simulation study of enhanced oil recovery using carbon dioxide foam in heterogeneous reservoirs, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Texas. ##
[24]. Schlumberger (2018) Simultaneously producing oil and injecting water saves KOC at least USD 4 million, https://www.slb.com/resource-library/case-study/al/esp-sip-koc-kuwait-cs. ##
[25]. Ltd CMG (2015) CMG-STARS User’s Guide. ##
[26]. Jiang J, Rui Z, Hazlett R, Lu J (2019) An integrated technical-economic model for evaluating CO2 enhanced oil recovery development, Applied Energy, 247: 190-211. ##
[27]. Sibaweihi N, Awotunde A A, Sultan A S, Al-Yousef H Y (2015) Sensitivity studies and stochastic optimization of CO2 foam flooding, Computational Geosciences, 19, 1: 31-47. ##