بررسی سناریوهای تزریق فوم برای کنترل نسبت گاز به نفت در مخازن کربناته با ناهمگنی تراوایی: شبیه‌سازی فرآیند در سکتور یک مخزن نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه امیر کبیر

3 دانشگاه خوارزمی

10.22078/pr.2021.4425.3001

چکیده

در این مطالعه از فوم برای بهبود وضعیت چاه‌های تولیدی مخازن ناهمگن که دارای مقادیر بالای نسبت گاز به نفت هستند استفاده شده است. به همین منظور یک مطالعه شبیه‌سازی عددی طراحی شده به گونه‌ای که در آن فوم از طریق سوراخ‌هایی که مقادیر زیادی گاز تولید می‌کنند تزریق می‌شود تا مسیر تولید گاز را مسدود کرده و موجب شود نفت بیشتری از مابقی سوراخ‌های چاه به طور همزمان تولید گردد. بدین منظور سه سکتور سینتتیک، شبیه‌سازی شده به گونه‌ای که در اولی حجم زیادی از گاز تزریقی از سوراخ‌های فوقانی چاه تولیدی، در دومی از سوراخ‌های میانی و در سومی از سوراخ‌های تحتانی آن، تولید می‌گردد. سپس در هر کدام از این سه سکتور دبی تزریق فوم و سناریوهای بهبود وضعیت بهینه شده است.
نتایج نشان می‌دهند که محل ورود گاز به چاه تولیدی که وابسته به ناهمگنی مخزن است نقش بسیار مهمی در انتخاب بهترین سناریو و پارامترهای بهینه دارد. این امر منجر به ارائه پروتکلی برای بهبود وضعیت چاه‌های تولیدی با نسبت گاز به نفت بالا شد. در پایان به منظور اعتبارسنجی این پروتکل، یک سکتور واقعی از یک مخزن کربناته ناهمگن واقع در جنوب کشور که نسبت گاز به نفت بالایی دارد شبیه‌سازی شده و براساس این پروتکل پارامترهای تزریق فوم اعم از دبی تزریق فوم، سناریوهای بهبود وضعیت، توالی تزریق فوم/تولید نفت و عمق نصب پکر، بهینه شده است که این امر موجب کاهش 60 درصدی نسبت گاز به نفت گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Foam Injection Scenarios to Control the Gas Oil Ratio in Carbonate Reservoirs with Permeability Heterogeneity: Simulation of the Process in an Oil Reservoir Sector

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Shojaiepour 1
  • Fariborz Rashidi 1
  • Bahram Dabir 2
  • Mahdi Amirsardari 3
1 Amirkabir University of Technology
2 Amirkabir University of Technology
3 Kharazmi university
چکیده [English]

In this study, foam is used to treat production wells of heterogeneous reservoirs that produce high amounts of gas. For this purpose, a numerical simulation study is designed in which foam is injected through the perforations that produce large amounts of gas to block the gas path and allow much more oil to be produced simultaneously from the rest of the perforations. For this purpose, three synthetic sectors are simulated in such a way that in the first one a large volume of injected gas is produced from the upper perforations of the production well, in the second one from the middle perforations and in the third one from the lower perforations. Then, in each of these three sectors, foam injection rate and treatment scenarios are optimized.
The results show that the location of gas entry to the production well, which depends on the reservoir heterogeneity, plays a key role in selection of the best treatment scenario and optimal parameters. This has led to introduce a protocol for treatment of production wells with a high amount of gas oil ratio (GOR).
Finally, in order to validate this protocol, a real sector of a heterogeneous carbonate reservoir located in south of Iran that has high amounts of GOR is simulated and by following the protocol, foam injection parameters including foam injection rate, treatment scenarios, foam injection/oil production sequence and the depth of packer set are optimized and treated which reduced the GOR by 60%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foam injection
  • gas channeling
  • gas overriding
  • gas oil ratio
  • heterogeneous carbonate reservoir