فرمولاسیــون و دانه‌بنــدی کیـک گوگردی فرآیند سولفیران به روش مرطوب جهت کاربرد در کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

2 پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده گاز،

چکیده

در فرآیند سولفیران گاز سمی، خورنده و خطرناک سولفید هیدروژن به‌صورت مستقیم به ذرات بسیار ریز گوگرد عنصری تبدیل می‌شود که معمولاً از محیط آبی به‌صورت کیک گوگردی مرطوب جدا می‌گردد. بررسی‌های انجام شده، نشان می‌دهد که از کیک گوگردی می‌توان به‌طور مستقیم در بخش کشاورزی استفاده کرد، ولی شواهد موجود حاکی از آن است که مقاومت مکانیکی چنین کیکی پس از خشک شدن پایین بوده و به سادگی با اعمال اندکی نیرو به‌صورت پودر در می‌آید. بنابراین به دلیل ملاحظات ایمنی، بهداشت و محیط زیستی، جابجایی و استفاده از چنین کیک گوگردی توصیه نمی‌شود. بررسی‌های آزمایشگاهی اولیه نشان می‌دهد که با استفاده از مواد افزودنی مناسب و ارزان قیمت، می‌توان کیک گوگردی مرطوب ایجاد شده در ادامه فرآیند سولفیران را به محصولی دانه‌بندی شده با مقاومت مکانیکی مناسب تبدیل کرد. با توجه به این نکته که کیک گوگردی حاصل از فرآیند سولفیران، مقداری آب به همراه دارد، استفاده از روش دانه‌بندی مرطوب جهت تولید صنعتی از نظر فنی امکان‌پذیرتر است. از سوی دیگر شواهد آزمایشگاهی به‌دست آمده حاکی از آن است که خاصیت فروپاشی و پخش محصول دانه‌بندی شده در حضور رطوبت، می‌تواند تحت تاثیر مواد افزودنی به‌کار برده شده قرار گیرد. از این رو با استفاده از مقادیر مناسبی از مواد افزودنی چون بنتونیت، سدیم لیگنو سولفونات، هیومیک اسید و مواد پرکننده دیگر، فرمولاسیون‌های مختلفی از کیک گوگردی تهیه شده و پس از دانه‌بندی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان دهنده این است که فرمولاسیون نهایی مشتمل بر 5% بنتونیت، 2% لیگنوسولفونات و 10% هیومیک اسید، دارای مقاومت مکانیکی مناسبی است و در محیط آبی به سرعت پخش شده و ذرات ریز گوگرد تولید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forming Sulfur Filter Cake Recovered from Sulfiran Process for Agricultural Purposes

نویسندگان [English]

 • A. Roozbehani 1
 • F. Vakili 1
 • Kh. Forsat 2
 • E. Alaie 1
1 Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
2 Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
چکیده [English]

Hydrogen sulfide is an extremely toxic, corrosive and odorous gas, causing safety problems in its unaltered form. Different processes have been introduced to remove H2S from energy sources and recover it as elemental sulfur. Sulfiran process is an iron-redox based hydrogen sulfide removal technology and has been commercialized at RIPI. This process is an aqueous, low temperature sulfur recovery process, which produces micronized solid sulfur particles. The sulfur is normally filtered and washed to produce a filter cake, which is about 85% sulfur. Conducted studies indicate that obtained sulfur cake could be used in agriculture as a soil amendment and a plant nutrient after enrichment. However, evidence shows that the mechanical strength of such product after drying is low and will break down easily and its forming as granule gives it breakage resistance. This paper describes how this waste sulfur filter cake can be formulated by addition of proper additives such as 5% bentonite, 2% sodium lignosulfonate, 10% humic acid, and formed via wet granulation methods to be useful as a valuable product for agricultural purposes without being crushed. The product disintegrates rapidly on contact with soil moisture to provide fine sulfur powder.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sulfiran
 • Sulfur
 • Sulfur Cake
 • Filter Cake
 • Hydrogen Sulfide
 • Sulfur Recovery
 • Sulfur Tormation
 • Agriculture
منابع
[1] Graubard D., Rouleau W., Bogner J., Cost-Effective Technologies for Removing H2S from Landfill Gas, http://www.merichem.com/resources/technical_papers/landfill_gas_technologies/index.php, 2011.
[2] Nagl G., “Liquid redox enhances Clause Process”, Sulphur., Vol. pp. 274, 2001.
[3] Watson J., Small capacity sulfur recovery units, AIChE Midwest Regional Conference, Chicago,Illinois,Sep.22. 2008. www.gtp-merichem.com.
[4] Nagl G., The flexibility of liquid redox processing in refinery sulfur management, http://www.merichem.com/resources/technical_papers/liquid_redox_flexibility/index.php, 2011.
[5] Graeme J.B., Rod B.L., Dana M., Anderson G.C., “Modeling of sulfur oxidation from elemental sulfur, Plant and Soil”, No.155/156, pp.379-382, October, 1993.
[6] Neeley F., Sulfur: At the crossroads of energy, the environment, and agriculture, Fertilizer International, NO.388, pp. 68-72 May/June 2002.
[7]Connock L., “Sulfur as a fertilizer and fungicide”, Sulphur, Vol.296, pp. Jan/Feb 2005.
[8] Roland E.J., “Powder compacting apparatus for continuous pressing of pharmaceutical powder”, U.S.Patent: 0084560, 2005.
[9] Haldar R., Dipan B., Process and apparatus for forming agglomerates of a powder composition of an active and binder, U.S.Patent: 7534381, 2009.
[10] Shroff D., Improved sulfur formulation suitable for organic agriculture, WO/2009/125435, 2009.
[11] Caldwell B.L., Fletcher R B., Process for pelletizing a sulfur-bentonite clay mixture and the product formed thereby, U.S.Patent: 4133669, 1997.
[12] Phinney R., Wet granulation method generating sulfur granules, U.S. patent: 6331193 B1(2001).
[13] Knowles D.A., Chemistry and technology of agrochemical formulations, pp. 165-160, Kluwet Academic Publisher, 1998.
[14] Mollet H., Formulation technology: emulsion, suspension, solid forms, pp.149-153, Wiley-VCH, 2001.