بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

2 شرکت پالایش نفت تهران

چکیده

گاز SO2 به‌عنوان یکی از آلاینده‌های زیست محیطی در ترکیب گاز خروجی صنایع مختلف مانند صنایع چوب و کاغذ، ذوب فلزات، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها وجود دارد و امروزه کشورها قوانین سخت گیرانه‌ای را برای حد مجاز این ماده در گاز خروجی صنایع، وضع کرده‌اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد اسکرابر دینامیکی جدید در حذف آلاینده گازی SO2، به‌وسیله یک جاذب با قابلیت بازیابی حلال (محلول بافر فسفات سدیم) می‌باشد. در این پژوهش، یک اسکرابر دینامیکی بر روی دودکش یکی از بویلرهای واحد آب، برق و بخار قسمت جنوبی پالایشگاه نفت تهران نصب گردید و با تغییر پارامترهایی نظیر دبی جاذب و دبی گاز ورودی به دستگاه، میزان غلظت SO2 پیش و پس از تصفیه به‌وسیله اسکرابر مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین راندمان بدست آمده در حذف SO2 به‌وسیله این اسکرابر دینامیکی، 5/83 % می‌باشد که با توجه به کوچک بودن نسبت دبی مایع به گـاز در این اسکرابر در مقایسه با دیگر دستگاه‌ها نظیر اسپری اسکرابرها و برج‌های سینی‌دار، نتیجه رضایت‌بخشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Performance of a New Dynamic Scrubber for Removal of SO2

نویسندگان [English]

  • S. Hassanpour 1
  • F. Rashidi 1
  • E. Jamshidi 1
  • H. Ghoreishi 2
1 Chemical Engineering Faculty, Amirkabir University of Technology
2 Tehran Oil Refining Company
چکیده [English]

The present study attempts to remove SO2 from flue gas in an industrial scale dynamic scrubber. Experiments were carried out in an actual industrial plant. The effect of contaminated air and absorber flow rates were investigated on the removal efficiency. Despite low liquid to gas ratio, the outlet concentration of pollutants indicates a good performance of the scrubber in a short residence time (about 2 seconds). The best removal efficiency of SO2 was 83.5%, with Na2HPO4 solution as the absorbent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Scrubber
  • Sulfur Dioxide
  • Na2HPO4 Solution
  • Absorption
  • Flue Gas
منابع
[1] De Nevers N., Air pollution control engineering, McGraw-Hill, 2000.
[2] Bagheri S.R., Jamshidi E., Najafabadi I., “Removal of the gas Pollutants of a thermal oxidizer with a dynamic scrubber”, Chem. Eng. Technol. Vol. 30, pp. 250-254, 2007.
[3] Curtis L., Rea W., .-Willis P.S, Environ. Int, Vol. 32, pp. 815, 2006.
[4] Peavy D., RoweR., G.T., Environmental engineering McGraw-Hill, 1985.
[5] The Effects of Air Pollution, Division of Air Pollution, Public Health Service, Washington, D.C, 1966.
[6] Manahan S.E., Environmental Chemistry, 7th Edition, CRC Press, 2005.
[7] Srivastava R., Jozewicz W., & Singer C., “SO2 Scrubbing Technologies”, Environmental Progress, Vol. 20, No. 4, 2001.
[8] Air Pollution Control Technology Fact Sheet: Venturi Scrubbers, Technical Report EPA-452/F-03- 017, US Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, NC 2003
[9] Chien T.W., Chu H., “Removal of SO2 and NO from flue gas by wet scrubbing using an aqueous NaClO2 solution”, J. Hazardous Materials, Vol. 80, pp. 43–57, 2000.
[10] Air Pollution Control Technology Fact Sheet: Mechanically Aided Scrubbers, Technical Report EPA-452/F-03-013, US Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, NC 2003
[11] Stationary Source Control Techniques Document for Fine Particulate Matter, Technical Report EPA-452/R-97-001, US Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, NC 1998
[12] Erga O., Process for the recovery of sulfur dioxide from gas flow, US Patent No. 4,948,572, Aug 1990.