آنالیز مشخصه‌های احتراق و بررسی علت ایجاد تنش حرارتی در فلر پالایشگاه گاز با استفاده از تحلیل 1CFD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 پژوهشگاه‌صنعت نفت

3 واحد مهندسی فرایند، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه

10.22078/pr.2023.5114.3269

چکیده

در این پژوهش، شبیه‌سازی CFD فلر کم فشار (LP) یکی از پالایشگاه های گازی کشور در ابعاد صنعتی به منظور ارزیابی اثرات پارامترهای هندسی تیپ فلر و اثر تزریق بخار بر مشخصه های احتراقی فلر، همچنین عدم پس کشیده شدن شعله به داخل تیپ فلر انجام پذیرفته است. مدل محاسباتی با در نظر گرفتن پدیده‌های انتقال مرتبط (انتقال مومنتوم، حرارت، جرم، تابش، آشفتگی و واکنشهای شیمیایی) توسعه یافت. به منظور ایجاد شبکه محاسباتی مناسب، در اطراف نازلهای تزریق بخار و بخشهای داخلی تیپ فلر مش‌ها ریزتر انتخاب شدند و در بقیه نقاط دامنه محاسباتی، از شبکه محاسباتی منظم برای کاهش خطاهای عددی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل محاسباتی توسعه یافته شامل پروفایل دمایی و سرعت (شکل و ماهیت شعله)، پروفایل غلظت اجزاء گازهای ارسالی به فلر، ردیابی مسیر بخار آب تزریق شده و همچنین پروفایل غلظت اجزاء محصولات حاصل از احتراق می باشد. نتایج شبیه سازی CFD نشان می‌دهد که به علت تزریق بخار آب از نازلها در مرکز تیپ فلر و سرعت بسیار بالای آن هیدوردینامیک بسیار پیچیده‌ای در دهانه تیپ فلر ایجاد می‌گردد که منجر به تشکیل گردابه می‌شود. بعلت تشکیل گردابه در دهانه تیپ فلر، مقداری از هوای اطراف به داخل تیپ فلر کشیده می‌شود که منجر به تشکیل شعله در محدوده Gas Seal تا صفحه سوراخ‌دار نوک تیپ فلر می‌گردد. به همین دلیل دمای بدنه تیپ فلر در برخی از نقاط صفحه سوراخ دار و صفحات Gas Seal افزایش پیدا می‌کند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی در خصوص برگشت شعله به داخل تیپ فلر و افزایش دما تا 2200 کلوین در داخل تیپ فلر منطبق با مشاهدات تجربی در واحد صنعتی می‌باشد. بطوریکه بدنه داخلی تیپ فلر LP در واحد صنعتی با توجه به کشیده شدن شعله به داخل تیپ فلر دچار تنش‌های حرارتی و در نتیجه موجب تخریب سریع آن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of combustion characteristics and investigation of the cause of thermal stress in the gas refinery flare, using CFD technique1

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Behjat 1
  • Mohammad Irani 2
  • Jafar Sadeghzadeh Ahari 1
  • میرزا آقاتبار Mirza Aghatabar 3
1 1- Gas Division, Research Institute of Petroleum Industry
2 Gas Division, Research Institute of Petroleum Industry
3 Process engineering unit, South petroleum gas company, Asaluyeh
چکیده [English]

In this study, CFD simulation of low-pressure flare (LP) of the gas refinery has been investigated to evaluate the effects of geometric parameters of flare tip, especially the effect of steam injection on the combustion characteristics of flame, as well as no flame backflow. The computational model was developed by considering related transport phenomena (momentum, heat, mass, radiation, turbulence and chemical reactions). In order to create the suitable computational mesh, finer meshes were selected around the steam injection nozzles and internal parts of the flare. The results of the developed computational model include temperature and velocity profiles (shape and appearance of the flame), profiles of the gas species, tracking of the injected steam, as well as profiles of the combustion products. The results of the CFD simulation showed that due to the injection of steam from the nozzles in the center of the flare tip and its very high speed, a complex hydrodynamics is created in the opening of the flare tip, which leads to the formation of vortices. Due to the formation of a vortex at the flare tip, some of the surrounding air is drawn into the flare tip, which is in the form of a flame in the gas seal to the perforated plate of the flare tip. For this reason, the body temperature of the flare tip increases up to 2200K in some parts of the perforated plate and gas seal plates. The results of the simulation regarding the return of the flame into the flare tip are consistent with the observations in the industrial unit. The internal body of the LP flare tip in the industrial unit due to the flame being drawn into the flare tip faced with thermal stresses, and as a result causes its rapid destruction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • combustion characteristics
  • LP flare
  • Steam injection
  • CFD
  • simulation