دوره و شماره: دوره 33، 1402-4 - شماره پیاپی 131، مهر و آبان 1402، صفحه 1-181 
ترکیب راکتورهای ایده‌آل جهت شبیه‌سازی راکتور حلقوی تولید پلی‌پروپیلن

صفحه 25-41

10.22078/pr.2023.5166.3298

محمدعلی بابانژادی سرخاب؛ محمد نجفی؛ علی‌اصغر حمیدی؛ فرزین صادق وندی