کاربرد مدل برنامه‌ریزی خطی در فرایند مخلوط‌سازی بنزین تولیدی پالایشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بهینه‌سازی عملیات مخلوط سازی فرآورده‌های پالایشگاه می‌تواند با به‌کارگیری برنامه‌ریزی خطی صورت پذیرد و در نهایت مسئله به‌وسیله یک برنامه نرم‌افزاری حلال با صفحه گسترده (Solver) حل می‌شود.در این مقاله ضمن بیان کاربرد مدل‌سازی خطی در فرایند اختلاط فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه، الگوریتم و روش بهینه‌سازی عملیات مخلوط سازی فرآورده‌ها به‌ویژه محصول بنزین با استفاده از مدل‌های خطی نیز ارائه شده است. در پایان به‌عنوان یک مطالعه موردی، بهینه‌سازی فرایند اختلاط اجزای تشکیل‌دهنده بنزین تولیدی پالایشگاه تهران و با هدف حداکثر سازی سود حاصل از این اختلاط و با استفاده از برنامه کامپیوتری «Solver» از نرم‌افزار Excel صورت گرفته است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Linear Programming Modeling on Blending Process for Tehran Refinery

چکیده [English]

The optimization of blending of refinery products is accomplished by applying linear programming and then the problem is solved using the spreadsheet solver. This paper presents application of linear programming to blending optimization method in gasoline production.
As a case study, optimization of gasoline blending in Tehran Refinery is studied by LP in order to maximize the profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Linear Programming
  • Blending
  • Gasoline
[1] م.ر. جعفری‌نصر، الف. مهدوی، «مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرایند اختلاط بنزین موتور تولیدی پالایشگاه بندرعباس با استفاده از برنامه‌ریزی خطی»، فرایند نو، شماره 19، سال 1388.
[2] Favennec J.P., “Refinery operation and management”, Vol. 5, Technip. IFP press, 1995.
[3] Center for Process Integration, The University of Manchester, Refinery processes, lecture notes, 2005.
[4] Hiller F. & Lieberman G., Introduction to operation research, 6th Ed., McGraw-Hill.
[5] Ristic J., Trajkovska L.T., etal., “Optimization of refinery product blending”, Bulletin of chemists and technologists of Macedonia, Vol. 18, No. 2, pp. 171-178, 1999.
[6] Monder D.S., Real-time optimization of gasoline blending with uncertain parameters, M.S Thesis, University of Alberta, 2000.
[7] Yu. W. & Morales. A., “Gasoline blending system modeling via atatic and dynamic neural networks”, International Journal of Modeling and Simulation, Vol. 24, No. 3, 2004.
[8] KBC Process Technology Limited, Improving Refinery Profitability, 2005.