مقابله با تُردی گوگرد و کنترل اسیدیته محموله‌های گوگرد

چکیده

انتشار غبار گوگرد و اسیدی شدن باکتریایی از معضلات بزرگ در مناطق تولید و صادرات گوگرد محسوب می‌شود. یک راه حل مؤثر به منظور تولید گوگرد تجارتی با شکنندگی کمتر، حفظ محتوای گوگرد پلیمری در فرآورده است. همچنین برای ارایه یک محصول استاندارد، باید از تشکیل اسید در محموله‌های گوگرد جلوگیری شود. این عمل با به کارگیری عوامل ضد باکتریایی و نمک های معدنی که از فعالیت باکتری های اکسید کننده جلوگیری می‌کنند، قابل انجام است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decrease in Friability of Elemental Sulphur and Control of Acidity Development in Sulphur Cargos

چکیده [English]

The two major problems in handling, transportation and storage of sulphur, are dust emission and acidification. Retention of polymeric content of sulphur, Sx, results in a considerable increase in the mechanical strength of solid sulphur and decrease in friability.
It is well known that naturally occurring bacteria thiobacilli oxidants, attack stockpiled sulphur or any area which stores or handles elemental sulphur and cause acidification. Treatment of sulphur with a biocide or antibacterial agent can prevent acidity development in sulphur. A new efficient method has been devised based on the use of inorganic salts.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sulpur friability
  • Acidity
  • Polymerized sulphur
  • Tiobacili
 
[1] P. Clark, A review of solid sulphur technology, Part I, Sulphur, Vol. 277, 2001.
[2] Alberta Sulphur Research Ltd., Core Research Program, C/O Chemistry Dept., University of 
      Calgary, Alberta, Canada, 2000/2001.
[3] F. Crescenzi, A. Crisari, F. De Ferra and A. Nardella, Long term storage, EniTecnologie: Tpoint 3,
      2004.
[4] P. Clark, A Review of Solid Sulphur Technology, Part II, Sulphur, Vol. 280, 2002.
[5] A.E. Miller, Reduced Acid Buildup in Moist Sulfur During Storage, US. Patent No. 5041275, 1991.