شکست های زودرس محور پمپ واحد بازیافت آب پالایشگاه در اثر خوردگی میکروبی و خوردگی خستگی

چکیده

محور یک پمپ واحد بازیافت آب، در مدت 9 ماه کارکرد سه بار دچار شکست شده است. شرایط آب و مشخصات قطعات شکسته شده مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایشات صورت گرفته نشان می دهند با وجود انجام عملیات تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی، میکرواورگانیسم هایSRB توانسته اند در مناطق راکد در سطح پمپ فعالیت کرده و از طریق ایجاد حفره های عمیق و تونل مانند، شرایط لازم برای بروز تمرکز تنش و شروع خوردگی خستگی را فراهم کنند. مورفولوژی خوردگی میکروبی حاصله به همراه مشخصه های پیشرفت ترک در سطح شکست مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Premature Fractures of the Pump Shaft of a Refinery Wastewater Unit Due to Biological Corrosion and Corrosion Fatigue

چکیده [English]

Key Words

The pump shaft of a wastewater unit experienced three failures during nine-month service. The conditions of exposed wastewater and characteristics of the failed shafts were investigated. The results showed sufficient opportunity was provided for SRB microorganisms to effectively activate on the shaft surface in water-stagnant areas despite performing chemical and biological treatments on the wastewater. SRBs induced deep pits with tunneling-like structure, which created favorable conditions for stress concentration and initiation of corrosion fatigue. The morphological and characteristic features of related crack propagation on the fracture surface have been discussed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Localized corrosion
  • Pump shaft
  • Failure
  • Corrosion fatigue
  • SRB microorganism
[1] Fractography, ASM Handbook, Vol. 12, 9th Edition, ASM, 1987.
[2] M.H. Harvey, The Nalco Guide to Cooling Water System Failure Analysis, 1993.
[3] Corrosion, ASM Handbook, Vol. 13, 9th Edition, ASM, 1987.
[4] A.E. Khlefa (Editor), Handbook of Case Histories in Failure Analysis, Vol. 2, ASM, 1993.
[5] Failure Analysis and Prevention, ASM Handbook, Vol. 11, 9 th Edition, ASM, 2002.
[6] G. Mohebali and A. Keitash, SRBs Detection Kit, Iranian Patent No. 30099, 2004.
[7] G. Kobrin, Microbiologically Influenced Corrosion, NACE, 1993.
[8] B.J. Little, P.A. Wagner and F. Mansfeld, Microbiologically Influenced Corrosion, NACE, 1997.