راندمان کوره های حرارتی فرایندی و بررسی پتانسیل صرفه جویی انرژی در کوره های حرارتی پالایشگاه شماره 1 تهران

چکیده

به منظور عملکرد بهینه کوره های حرارتی فرایندی در صنایع نفت، پس از آشنایی کامل با ساختار کوره ها و روش به دست آوردن بازده حرارتی، شناسایی عوامل مؤثر در کاهش یا افزایش بازده درآنها ضروری است.  با داشتن اطلاعات کامل و صحیح از شرایط عملیاتی در کوره، می توان اقدامات اصلاحی را برای  بالا بردن بازده حرارتی در آنها توصیه کرد. از سوی دیگر جدای از تمرکز بر فرایند احتراق در کوره ها به منظور افزایش راندمان، فعالیت هایی از جمله انجام بازرسی های تخصصی و به موقع و ارایه برنامه های دقیق وکامل تعمیرات و نگهداری، سبب بالا رفتن بازده کاری کوره ها در سرویس های کاری 3  ساله خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Energy Saving of Fired Heaters in Tehran Refinery

چکیده [English]

For optimum operation of fired heaters in oil and gas process industries, recognition of effective parameters in decrease or enhencement of efficiency is required after full consideration of the process industries, heater’s structure and method of efficiency calculations .In addition to concentration on combustion process in heaters for efficiency enhancement, activities such as on time technical inspection,compelete and precise maintanance and repairment schedual can be led to heaters with efficient operation during three years services.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Localized corrosion
  • Oil Refinery
  • Net and gross thermal efficiency
  • Fired heater
  • Draft control
[1]  مروری بر بهره‌وری انرژی در پالایشگاه‌های کشور، انتشارات مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف، شماره دوم، زمستان 1382.
[2]  م.ع. هاشمی،  بهینه سازی عملکرد کوره یعنی حفظ سرمایه، انتشارات اداره آموزش شرکت پالایش نفت تهران، 1383.
[3]  ترازنامه انرژی سال 82، معاونت امورانرژی دفتر برنامه ریزی انرژی، 1382.
[4]  ج. فتحی، تجربیات نیروگاه های پیشرفته، جلد3، انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران، چاپ اول، 1379.
 
[5] C.E. Baukal and R.E. Schwartz, The John Zink Combustion Hand book, CRC, 2001.          
[6] Burners for Fired Heaters in Refinery and Petrochemical Service, API Standard, Recommended
      Practice 535, 2003.
[7] Mesurement of the Thermal Efficiency of Fired Heaters, API Standard, Recommended Practice 532, , 1982.
[8] Guide for Inspection of Refinery Equipment, Chapter IX-Fired Heaters and stacks, API Standard, 1981.
[9] Air Preheat Systems for Fired Process Heaters, API Standard, API Recommended Practice 533,
      1986.
[10] S. R. Turns, An Intoduction to Combustion Concepts and Applications, McGrow Hill, Inc., 1996.
[11] A. Garg , Optimized Fired Heater Operation Saves Money, http://www.heatflux.com /Papers
       /Optimized. pdf, 1997.
[12] Energy Conservation Potential Study in Tehran Refinery, Idemitsu Kosan Co. Ltd, 1999.
[13] Coen Ultra Low NOx Delta-Nox Burner, www.coen.com, 2004.