کاربرد بی‌بافت‌های الیاف توخالی پلی استری (پلی اتیلن ترفتالات) در جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

رها شدن ناخواسته نفت از مخازن گوناگون به دریا خسارات زیست ‌محیطی و اقتصادی فراوانی به همراه دارد. در تحقیقات اخیر برای حذف مواد نفتی شناور از سطح آب اقیانوس‌ها، جاذب‌های مصنوعی و طبیعی مانند الیاف پلی‌پروپیلن، پنبه و پشم به کار رفته است. در تحقیق حاضر، منسوجات بی‌بافت ساخته شده از مخلوط الیاف معمولی و توخالی پلی‌استر (0، 25، 50، 75 و 100% توخالی) از نظر ظرفیت برداشت و روغن باقی‌مانده مورد آزمایش قرار گرفتند. چهار نمونه مایعات نفتی در آزمایشات به کار رفت. ظرفیت جذب و قابلیت باقی‌ماندن مایع نفتی در منسوج 100% الیاف توخالی در میان نمونه‌های مورد آزمایش، برتر بود. نتایج نشان می‌دهد که جایگزینی الیاف معمولی با الیاف توخالی، ظرفیت برداشت مایعات نفتی را افزایش می‌دهد و مانع فرورفتن الیاف در عمق آب می‌شود. این مزیت الیاف توخالی به علت سطح مخصوص بیشتر و حجم ظاهری بزرگ‌تر آن می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Hollow PET Fiber Nonwoven Mats in Oil Spill Cleanup

نویسندگان [English]

  • Ali Salehi Rad
  • Mohammad Haghighat Kish
  • Seyed Mohammad Hosseini Varkiyani
Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The unwanted discharge of oil from different types of reservoirs into sea water has brought many environmental and economic difficulties in the world. In the past, attempts have been made to remove the floating oil from water surface in the oceans using synthetic and natural adsorbents such as polypropylene, cotton, and wool fibers. In the present work, nonwoven fabrics made from the blend of solid and hollow polyester (PET) fibers (0, 25, 50, 75, and 100% hollow fibers) were examined for oil retention and pickup capacities. Four types of oils were used in the experiments. The sorption capacity and oil retention capability of 100%-hollow fiber was found to be superior among the samples tested. The results showed that the replacement of solid fibers with the hollow fibers increased oil pickup capacity and prevent fibers from sinking into deep water. These advantages of hollow fibers are attributed to the higher specific surface area and larger apparent volume of this type of fibers. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Pollution
  • Oil Spill Cleanup
  • Hollow Polyester fiber
  • Nonwoven Fabric
[1]. زینالی هریس س.، محمد پورکاریزکی و.، بررسی روش‌های جمع‌آوری، حذف و پاکسازی آلودگی‌های نفتی از دریا، اولین همایش ملی تأمین، نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، 1388.
[2]. Clark R. B., Frid C. and Attrill M., Marine pollution, 4th edition, oxford university press, 1997.
[3]. Choi H. M. and Kwon H. J., Cotton nonwovens as oil spill cleanup sorbents, Textile Res. J., Vol.63, No.4, pp .211-218,1993.
[4]. TeasC., KalligerosS., ZanikosF., StournasS., LoisE. and AnastopoulosG., “Investigation of the effectiveness of absorbent materials in oil spill cleanup”, Desalination, Vol.140, pp. 259-264, 2001.
[5]. Senanurakwarkul C., A Comparative study of the efficiency of oil adsorption between pulp and polypropylene, Master Thesis, Mahidol University, 2005.
[6]. Radetic M., Ilic V., Radojevic D., Miladinovic R., Jocic D. and Jovancic P., “Efficiency of recycled wool-based nonwoven material for the removal of oils from water”, Chemosphere, Vol. 70, pp. 525-530, 2008.
[7]. SaidA., LudwickA.G. and AglanH. A., “Usefulness of raw bagasse for oil absorption: A comparison of raw and acylated bagasse and their components”, Bioresource Technology, Vol. 100, pp. 2219-2222, 2009.
[8]. Rengasamy R. S., Das D. and Karan C.P., “Study of oil sorption behavior of filled and structured fiber assemblies made from polypropylene, kapok and milkweed fibers”, Journal of Hazardous Materials, Vol.186,No.1, pp. 526-532, 2010.
[9]. Fingas M. and Charles J., The basics of oil spill cleanup, 2nd edition, Lewis Publishers, 2001.
[10]. American Society for Testing and Materials. Standard test method for Mass unit area of nonwoven fabrics.ASTM D6242-1998.
[11]. American Society for Testing and Materials. Standard test method for Thickness of nonwoven fabrics.ASTM D5729-1997.
[12]. American Society for Testing and Materials. Standard test method for Breaking Force and Elongation of Textile Fabrics(Strip Method).ASTM D5035-2003.
[13]. American Society for Testing and Materials.Standard test method for Sorbent performance of adsorbents.ASTM F726-1999.
[14]. American Society for Testing and Materials.Standard test method for Water in crude oil by distillation.ASTM D4006-1981.
[15]. American Society for Testing and Materials.Standard specification for Apparatus for determination of water by distillation.ASTM E123-1978.
[16]. Morton W. E. and Hearle J. W. S., Physical Properties of Textile Fibers, the Textile Institute, London, 2005.