دوره و شماره: دوره 23، شماره 76، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1-180 
8. بررسی رفتار الکتروشیمیایی و خوردگی فولاد زنگ نزن 316L درفرآیند سولفیران

صفحه 80-91

جابر نشاطی؛ شمس‌الدین عابدی؛ مسیح حسینی‌جناب؛ خالد فرصت