دوره و شماره: دوره 23، شماره 75، آذر و دی 1392، صفحه 1-160 
بررسی استفاده از امولسیون آب- سوخت به منظور بهبود فرآیند احتراق سوخت مازوت

صفحه 58-67

10.22078/pr.2013.313

حمیدرضا جاودان؛ عباس عباسی؛ علی قاسمی‌نژاد؛ کیان نجف‌زاده؛ فاطمه گودرزوند