دوره و شماره: دوره 23، شماره 75، آذر و دی 1392، صفحه 1-160 
1. رفتار رئولوژیکی امولسیون‌های نفت خام یکی از میادین نفتی ایران

صفحه 3-19

محمدباقر صادقی؛ احمد رمضانی؛ وحید تقی‌خانی؛ سیروس قطبی


6. بررسی استفاده از امولسیون آب- سوخت به منظور بهبود فرآیند احتراق سوخت مازوت

صفحه 58-67

حمیدرضا جاودان؛ عباس عباسی؛ علی قاسمی‌نژاد؛ کیان نجف‌زاده؛ فاطمه گودرزوند