مدل‎سازی سه بعدی تخلخل مخزن با استفاده از شبیه‎سازی توام در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت، پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت

2 دانشگاه تهران، دانشکده معدن

چکیده

ساخت یک مدل سه بعدی از پارامترهای مخزنی به ویژه تخلخل و تراوایی برای شبیه‌سازی جریان سیال بسیار حائز اهمیت است. هرچه این مدل به مقادیر واقعی نزدیک‌تر باشد، شبیه‌سازی مخزن بهتر انجام می‌گیرد. در این مقاله با استفاده از چهار روش مختلف زمین آماری کریجینگ، کوکریجینگ هم مختصات، شبیه‌سازی گوسی متوالی و شبیه‌سازی گوسی متوالی توام، تخمین و شبیه‌سازی سه بعدی تخلخل مخزن شده است. در ابتدا از روش کریجینگ و تنها براساس داده های چاه در تخمین استفاده شده است. سپس با استفاده از نشانگر لرزه‎ای مقاومت صوتی به عنوان پارامتر ثانویه در روش کوکریجینگ هم مختصات، اقدام به ساخت مدل سه بعدی می‌شود. در شبیه‌سازی گوسی متوالی نیز از دو الگوریتم بر پایه روابط کریجینگ و روابط کوکریجینگ هم مختصات استفاده شده است. در نهایت هر یک از روش‌های مذکور اعتبار سنجی گردید که نتایج حاصل از اعتبار سنجی متقابل نشان می‎دهد استفاده از داده ثانویه در شبیه‌سازی بهترین نتایج را به‎دست می‎دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

3D Reservoir Porosity Modeling of a Carbonate Oil Reservoir in the Southwest of Iran Using Co-simulation Method

نویسندگان [English]

  • Meysam Salimi Delshad 1
  • Omid Asghari 2
  • Asghar Naderi 2
1 Faculty of Research and Development in Upstream petroleum Industry, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
2 Faculty of Mining Engineering, University of Tehran, Teran, Iran
چکیده [English]

3D reservoir property modeling is one of the most important steps in fluid flow simulation. A more accurate model would provide a more realistic reservoir simulation. In this study, four different geostatistical approaches, including Kriging, collocated cokriging, sequential Gaussian simulation (SGS), and Cosimulation were applied to well data for 3D porosity model building. Initially, Kriging method was based only on well data and utilized for porosity estimation. Then, seismic acoustic impedance data as a secondary seismic attribute was used in collocated cokriging algorithm for 3D porosity modeling. Kriging and collocated cokriging-based SGS approach were also used for 3D model building. The cross validation of all the four approaches revealed that the best model obtained using co-simulation with secondary data.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kriging
  • Collocated Cokriging
  • Cosimulation
  • Cross Validation
  • Porosity
1]. Dubrule O., Geostatistics for Seismic Data Integration in Earth Model: Society of Exploration Geophysics(SEG), European Association of Geoscientists & Engineers, 2003.
[2]. Reservoir Geology of field, Research Institute of Petroleum industry, Exploration and production division, 2005.
[3]. Brown A. R., “Understanding seismic attribute”, Geophysics, Vol. 66, No. 1, pp. 47-48, Jun-Feb 2001.
[4]. حسنی پاک ع. ا.، ؛ زمین آمار، انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
[5]. Almeida A. S., Journel AG, “Joint simulation of multiple variables with a Markov-type coregionalization model”. Math Geol Vol. 26, pp. 565–588, 1994.
[6]. Babak O., Deutsch C. V., “An intrinsic model of coregionalization that solves variance inflation in collocated cokriging”, Computers&Geosciences, Vol 35, PP. 603-614, 2009.
[7]. Babak O., Deutsch, C.V., “Collocated cokriging based on merged secondary attributes”, Mathematical Geosciences, Vol. 41, pp. 921-926, 2009.
[8]. Deutsch C. V., Geostatistical Reservoir Modeling, Oxford University Press, NewYork. 2002.