بررسی تجربی امکان کاهش عدد اسیدی نفت‌های خام سنگین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده توسعه فناوری‌های پالایش و فرآورش نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، گروه پژوهش ارزیابی‌های تخصصی و استاندارد نفت خام و فرآورده‎ها، تهران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی میزان عدد اسیدی نفت‌های خام سنگین ایران و ارائه روش‌هایی برای کاهش آن به مقدار حد مجاز مد نظر بوده است. به‌همین منظور ابتدا مقادیر عدد اسیدی در نفت‌های خام سنگین و صادراتی ایران اندازه‌گیری شده و سپس با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش‌ها، دلایل بالا بودن عدد اسیدی از نظر وجود ترکیبات آلی اسیدی و یا عوامل مزاحم مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه دو روش برای تعیین عدد اسیدی واقعی نفت خام طراحی و اجرا گردید. در روش اول آب همزاد و نمک موجود در نفت خام حذف شد و سپس برروی محصول به‌دست آمده آزمایش عدد اسیدی انجام گرفت. در روش دوم با استفاده از تقطیر جزء به جزء، برش‌های نفت خام بر اساس عدد کربنی جداسازی و سپس بر روی هر برش عدد اسیدی تعیین گردید.  نتایج هر دو روش نشان می‌دهد که در حدود 85% عدد اسیدی نفت‌های خام سنگین و فوق سنگین ایران مربوط به ترکیبات موجود در آب همزاد می‌باشد. همچنین در این پژوهش با بررسی توزیع غلظت ترکیبات اسیدی، روش جدیدی جهت کاهش عدد اسیدی نفت‌های خامی که مقدار آب و نمک آن به‌ترتیب در محدوده 05/0 تا 20 % حجمی و 10 تا 10000 پوند بر هزار بشکه می‌باشد، ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Experimental Study on Decreasing Acidity of Iranian Crude Oils

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Pasban
  • Ali Akbar Miran Biegi
Petroleum Refining Research Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI) Tehran, Iran
چکیده [English]

A survey of the literature shows that the source of total acidity in crude oils is due to naphthenic acids available in their hydrocarbon matrices. On the contrary, our studies show that the emulsion water in crude oil is responsible for the main part of total acid number (TAN), especially for heavy crude oils. In order to avoid metal corrosion in refining facilities and transport lines of crude oil, a special care is needed to control the acidity level of heavy crude oils. In the current work, a new technique based on chemical treatment and centrifugal separation was developed in order to decrease the total acid number of off-spec heavy crude oils. This method was ideally suited for the acid removal of heavy crude oils including water and salt at the level of 0.05-20 vol% and 10-10000 ptb respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid Content
  • TAN (Total Acid Number)
  • Dehydration
  • Naphthenic Acids
  • Desalting
  • Nowrooz Crude Oil
[1]. طلاچی ح، محمودی س.، اسیدهای موجود در نفت، نشریه انجمن نفت ایران، شماره 29، بهار 1371.
[2]. ابوالحمد گ. ،مبانی پالایش نفت، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1384.
3]. Wauquir J. P., Crude oil, petroleum products, process hlowsheets, Editions Technip,1995.
[4]. Li M., Cheng D., Pan X. and Dou L.,“Characterization of petroleum acids using combined FT-IR, FT-ICR-MS and GC-MS: Implications for the origin of high acidity oils in the Muglad Basin, Sudan”, Organic Geochem., Vol. 41, pp. 959-965, 2010.
[5]. Mathers R., “Management and mitigation of the issues associated with processing high acid crudes using a cheistery based approach with a focus on Doba processing at chevron Texaco Pembroke, High TAN Crude”, Meritus Mandarin Singapore, pp. 9-10 May 2005.
[6]. Lou S., Zhao D., Wang H. and Du J. “Decreasing the acid content in high-acid crude oil” Petroleum Science and Technology, Vol. 27, pp.111-121, 2009.
[7]. Derungs W. A., Naphthenic acid corrosion old enemy of petroleum industry, Corrosion, 14 Dec. 1956.
[8]. Greaney M. A., Method for reduction the naphthenic acid content of crude oil and fractions USP 6,531,055,2003.
[9]. Scinta J. and Vetters E., “Refining of high TAN crudes, High TAN crude”, Meritus Mandarin Singapore, pp. 9-10 May 2005.
[10]. Trachte K. L. and Robbins W. K.,“Process for selectively removing lower molecular weight naphthenic acids from acidic crudes” , U.S. patent 5, pp. 897,769, 1999.
[11]. UOP 565, Laboratory Test Methods for Petroleum and Its Products, Universal Oil Products, Des Plaines, IL, 2002.
[12]. ASTM D664(05.01), Standard test method for acid number of petroleum products by potentiometric, Titration, ASTM, Philadelphia, PA, 2012.