مدل‌سازی تقریبی عملیات شکافت هیدرولیکی: مطالعه موردی بر روی یک میدان نفتی در غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، گروه مهندسی معدن و نفت، قزوین

چکیده

شکافت هیدرولیکی متداول‌ترین روش انگیزش چاه‌هایی است که نرخ تولید آنها به دلیل تراوایی پایین مخزن و یا آسیب‌دیدگی محیط پیرامون چاه، غیراقتصادی است. از آنجا که بسیاری از چاه‌های تولید کننده نفت و گاز در ایران دچار مشکل کاهش نرخ تولید شده‌ و نیز با توجه به اینکه بسیاری از میادین هیدروکربوری در ایران وارد نیمه دوم عمر خود شده‌اند، انگیزش آنها جهت بهره‌افزایی و تولید صیانتی نعمت خداداد نفت و گاز، امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. در این مقاله مدلی تقریبی برای برآورد میزان اثربخشی عملیات شکافت هیدرولیکی در چاه‌های نفت و گاز ارائه می‌شود. این مدل حاصل تجمیع سه مدل هندسی (PKN-C)، تولید و اقتصادی است. این مدل‌ها به ترتیب برای تعیین هندسه شکاف، میزان تولید ناشی از یک شکاف هیدرولیکی معین و میزان ارزش خالص کنونی حاصل از انجام عملیات به کار می‌روند. در این مقاله نتایج حاصل از کاربرد مدل‌های مذکور در یک چاه تولیدی در یکی از میادین نفتی غرب ایران ارائه می‌شود. نتایج این تحقیق می‌تواند در مرحله طراحی اولیه مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Approximated Modeling of Hydraulic Fracture Treatment: A Case Study from One of the Iranian Western Oilfields

نویسندگان [English]

  • Hajar Borhani Kudehi
  • Mohammad Ali Aghighi
Department of mining & Petroleum Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Hydraulic fracturing is the most common stimulation method for wells the production rate of which is uneconomical due to reservoir low permeability or near wellbore damage. Since many Iranian oil and gas producer wells have low productivity and many Iranian hydrocarbon fields have also entered the second half of their life, hydraulic stimulation is inevitable for recovery enhancement and thereby safeguarding these blessing resources. This study presents an integrated scheme to estimate recovery enhancement and to forecast the performance of hydraulic fracture treatment in oil wells. This model integrates a fracture geometry model, a production model, and an economic model. These models determine fracture geometry, the production of hydraulically fractured reservoirs, and the net present value resulted from hydraulic fracture treatment. The results of applying this model to a producer well in one of the Iranian western oilfields are presented. These results can be used in the preliminary design stage of hydraulic fracture treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid Fracturing
  • Modeling of Hydraulic Fracture Treatment
  • Recovery Enhancement
  • Oil Well Stimulation
  • Damaged Reservoirs
[1]. Valko P. and Economides M. J., “Hydraulic Fracturing Mechanics”, John Wiley and Sons, England, 1995.##
[2]. RoshanaiHeydarabadi F., Moghadasi J. and Safian G. A., “Hydraulic Fracturing in Iran-Lessons from Four Case Histories”, SPE Production and Operations Conference and Exhibition, Tunis, Tunisia, 2010. ##
[3]. Gidley J. L., Holditch S. A., Nierode D.E. and Veatch R. W., “Recent Advances in Hydraulic Fracturing”, Richardson, TX USA., 1989.##
[4]. Newman M. S. and Rahman M. M., “A New efficiency criterion for acid fracturing in Carbonate reservoirs”, Asia Pacific Oil and Gas Conference & Exhibition, Jakarta, Indonesia, 2009.##
[5]. Howard G.C. and Fast C. R., “Optimum Fluid Characteristics for Fracture Extension”, Drilling and Production Prac. API: 261-270, 1957.##
[6]. Valencia K. L., Chan Z., Rahman M. K. and Rahman S. S., “An Integrated Model for the Design and Evaluation of Multiwell Hydraulic Fracture Treatments for Gas-Condensate Reservoirs”, SPE International Improved Oil recovery Conference in Kuala Lumpur, Malaysia, 2003.##
[7]. Aghighi M. A., Valencia K. J., Chen Z. and Rahman S. S., “An integrated approach to the design and evaluation of hydraulic fracture treatment in tight gas and coalbed methane reservoirs”, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio, Texas, U.S.A., 2006.##
[8]. Rahman M. M., Rahman M. K. and Rahman S. S., “Multivariate fracture treatment optimization for enhanced gas production from tight reservoirs”, In SPE Gas Technology Symposium, Calgary, Canada, 2002.##
[9]. Rahman M. M., Rahman M. K. and Rahman S. S., “Optimizing treatment parameters for enhanced hydrocarbon production by hydraulic fracturing”, J. of Canadian Petroleum Technology, Vol. 42, No.6, pp. 38-46, 2003.##
[10]. Rahman M. M. and Rahman M. K., “An intelligent hydraulic fracture optimization model: a new tool to stimulate low permeable oil reservoir”, In SPE Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition, Adelaide, Australia, 2006.##
[11]. Nordgren R. P., “Propagation of a vertical hydraulic fracture”, Society of Petroleum Engineers Journal, August, Vol. 12, No. 4, pp. 306-314, 1972.##
[12]. Perkins T. K. and Kern L. R., “Width of hydraulic fracture”, JPT, Sep., Vol. 13, No. 9, pp. 937-949, 1961.##
[13]. Economides M. J. and Nolte K. G., “Reservoir stimulation”, 2nd ed., Englewood CliffsNew Jersey: Prentice-Hall Inc., 1991.##
[14]. Economides M. J., Hill A. D. and Economides C. E., “Petroleum production system”, Prentice Hall PTR, New Jersey, 1994.##
[15]. Cinco-Ley H. and Samaniego F., “Transient Pressure Analysis for Fractured Wells”, JPT, Vol. 33, No. 9, pp. 1749-1766, 1981.##
[16]. Valko P. and Economides M. J., “Hydraulic fracture mechanics”, John Wiley & Sons, Chichester, 1995.##
[17]. Rahman M. M., Rahman M. K. and Rahman S. S., “Control of Hydraulic- Fracturing- Induced Formation Damage by Optimizing Treatments with Constraints”, In SPE International Symposium and Exhibition on Formation Damage Control, Lafayette, Louisiana, 2002.##
[18]. Kokal S., Dawood N., Fontanilla J., Al-Ghamdi A., Nasr-El-Din H. and Al-Rufaie Y., “Productivity decline in oil wells related to asphaltene precipitation and emulsion blocks”, SPE Production & Facilities, Vol. 18, No. 4, pp. 247-256, 2003.##
[19]. Kalantari Dahaghi A., Gholami V., Moghadasi J. and Abdi R., “Formation damage through asphaltene precipitation resulting from CO2 gas injection in iranian carbonate reservoirs”, SPE Production & Operations, Vol. 23, No. 2, pp. 210-214, 2008.##
[20]. خجسته مهر م.، حاجی‌زاده ع. و راضی‌پور م.، "پتانسیل سنجی رسوب آسفالتین در نفت‌های سبک و سنگین در تولید به روش تخلیه طبیعی"، نشریه اکتشاف و تولید، شماره 56، صفحات 43-48، 1388.##
[21]. Rahman M. M., “An algorithm to model acid fracturing in carbonates: insightful sensitivity analysis”, Petroleum Science and Technology, Vol. 28,  No. 10, pp. 1046-1058, 2010.##