به کارگیری اطلاعات مدل‌سازی مخزن بر پایه خطوط جریان به منظور مکان‌یابی بهینه چاه‌های نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

یکی از موضوعات کلیدی که در مدیریت مخازن مطرح می‌شود، مکان‌یابی بهینه یک یا چند چاه در یک بازه زمانی مشخص به‌منظور حداکثر کردن میزان تولید و سود حاصل از برداشت با در نظر گرفتن محدودیت‌های فیزیکی و اقتصادی است. مدل‌سازی و شبیه‌سازی مخزن از گام‌‎های مهم مکان‌یابی محسوب می‌شوند. هر اندازه مدل مخزن به مدل واقعی نزدیک‌تر باشد، مکان‌یابی بهینه چاه‌های مخزن، دقت بالاتری خواهد داشت. در اکثر روش‌های پیشنهادی، مدل‌سازی مخزن در محورهای مختصات دکارتی، به مدل پیچیده‌تری منجر می‌شود. در این مقاله سعی بر آن است که با ارائه مدل ساده‌تری برای مخزن براساس خطوط جریان و بهره جستن از طبیعت حاکم بر حرکت سیال در مخزن، روندی موثرتر و ساده‌تر برای مکان‌یابی بهینه چاه‌ها به دست آید. در ادامه اطلاعات ارزشمندی که حاصل از مدل‌سازی مخزن بر پایه خطوط جریان‌اند، معرفی می‌شوند. این اطلاعات با روش بهینه‌سازی ژنتیک ترکیب می‌شوند و به تغییر جستجوی صرفا تصادفی الگوریتم ژنتیک به یک جستجوی نیمه‌تصادفی و مبتنی بر دانش کمک می‌کنند. نتایج نشان می‌دهند این امر به کاهش تعداد شبیه‌سازی‌ها و افزایش سرعت همگرایی روش ترکیبی پیشنهادی، در مقایسه با الگوریتم ژنتیک معمولی، منجر می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Well Placement Using Streamline Based Model

نویسندگان [English]

  • Gholamreza khademi
  • Paknoosh Karimaghaee
Electrical Engineering Department, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

One of the key issues must be considered in management of reservoirs is optimal well placement. Optimal well placement is defined as a mathematical problem which maximizes an objective function such as net present value (NPV) by adjusting the well locations in an optimum place while the physical and economic constraints are considered at the same time . Modeling and simulation of reservoir is an important step in the well placement problem. The more the reservoir model is closer to the real one, the more precise the optimum well locations can be found. In most of prior suggested methods, the reservoir is modeled in Cartesian coordinate that makes the model complicated. In the present paper, a simpler reservoir model based on streamline technique is presented. Then, with the aid of the natural movement of flow in the streamline based reservoir model, we are trying to reach an effective and facile approach to solve optimal well placement problem. First, the unique and valuable information from streamlined based model is introduced. Then, this information is added to the well-known genetic optimization algorithm. With the aid of this combination, the stochastic search strategy of genetic algorithm is changed to a semi-stochastic search or based on knowledge. It is shown that the number of reservoir simulation runs is decreased and the convergence of the proposed hybrid genetic is faster than the simple genetic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Well Placement
  • Reservoir Modeling and Simulation Based on Streamline Technique
  • Genetic Algorithm
  • Producer and Injector Wells
[1]. Aliyev E., “Use of hybrid approaches and metaoptimization for wellplacement problems,” Department of Energy Resources Engineering, Stanford University, Master Dissertation, May 2011.##
[2]. Bittencourt A. C. and R. N. Horne, “Reservoir development and design optimization,” Paper SPE 38895 Presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio, Texas, USA, Oct. 5-8, 1997.##
[3]. Guyaguler B., “Optimization of well placement and assessment of uncertainty,” Ph.D. Thesis, Department of Petroleum Engineering, Stanford University, 2002.##
[4]. Khademi G. and Karimaghaee P., “Hybrid FDG optimization method and kriging interpolator to optimize well locations,” Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, pp. 1-10, DOI: 10.1007/s13202-015-0175-9, 2015.##
[5]. Pan Y. and Horne R. N., “Improved methods for multivariate optimization of field development scheduling and well placement design,” Paper SPE 49055 Presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, Louisiana, U.S.A., 27-30 Sep., 1998.##
[6]. Guyaguler B., Horne R. N., L. Rogers and Rosenzweig J. J., “Optimization of well placement in a Gulf of Mexico waterflooding project,” Reservoir Evaluation and Engineering, Vol. 5, No. 3, pp. 229-236, 2002.##
[7]. Volz R., Burn K., Litvak M., Thakur S. and Skvortsov S., “Field development optimization of Siberian giant oil field under uncertainties,” Paper SPE 116831 Presented at the SPE Russian Oil and Gas Technical Conference and Exhibition, Moscow, Russia, Oct. 28-30, 2008.##
[8]. Emerick A. A., Silva E., Messer B., Almeida L. F., Szwarcman D., Pacheco M. A. C. and Vellasco M. M. B. R., “Well placement optimization using a genetic algorithm with nonlinear constraints,” Paper SPE 118808 Presented at the Reservoir Simulation Symposium, The Woodlands, Texas, U.S.A., Feb. 2-4, 2009.##
[9]. Sarma P., Aziz K. and Durlofsky L. J., “Implementation of Adjoint Solution for Optimal Control of Smart Wells,” Paper SPE 92864 Presented at the SPE Reservoir Symposium, Houston, Texas, U.S.A, Jan. 2005.##
[10]. Bangerth W., Klie H., Wheeler M. F., Stoffa P. L. and Sen M. K., “On optimization algorithms for the reservoir oil well placement problem,” Computational Geosciences, 10:303-319, 2006.##
[11]. Yeten B., Durlofsky L. J. and Aziz K., “Optimization of nonconventional well type, location and trajectory,” SPE Journal, 8(13):200-210, 2003.##
[12]. Beckner B. L. and Song X., “Field development planning using simulated annealing - optimal economic well scheduling and placement,” Paper SPE 30650 Presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dallas, Texas, U.S.A., Oct. 22-25, 1995.##
[13]. Isebor O. J., “Constrained production optimization with an emphasis on derivative-free methods,” M.Sc. Thesis, Department of Energy Resources Engineering, Stanford University, 2009.##
[14]. Marco.R.Thiele, “Streamline Simulation,” 6th International Forum on Reservoir Simulation, Sep. 2001.##
[15]. Akhil Datta-Gupta, “Streamline simulation: a technology update,” Journal of Petroleum Technology, Vol. 52, Issue 12, SPE, Texas A&M University, Dec. 2000.##
[16]. Al-Zawawi A. S., Ehtesham M., Baddourah M. A., Ghazali M., “Using streamline and reservoir simulation to improve waterflood management”, Paper SPE 141794 Presented at the SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference, Manama, Bahrain, Sep. 25-28, 2011.##
[17]. Batycky R. P., “A three-dimensional two-phase field scale streamline simulator,” Ph.D. Thesis, Department of Petroleum Engineering, Stanford University, CA, 1997.##
[18]. FrontSim, Refrence manual and technical description, Schlumberger GeoQuest, Houston, 2005.##