به‌کارگیری روش نلدر- مید در حل مدل‌های کشفی- فرایندی جهت تخمین حجم ذخایر نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تفت، ایران

2 دانشکده ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی و طراحی مدل‌های غیرخطی دارای کاربردهای گسترده‌ای در اقتصاد و صنعت می‌باشند. محققان بسیاری در سراسر دنیا در این رابطه مشغول به فعالیت هستند و هدف اصلی آن‌ها تهیه الگوریتم‌های محاسباتی کارایی است که توانایی ارزیابی مدل‌های غیرخطی را داشته باشند. از جمله این الگوریتم‌ها می‌توان به الگوریتم‌ نلدر- مید اشاره نمود.  در مسائل مربوط به انرژی، انتخاب خط مشی مناسب اساسا وابسته به تخمین میزان حجم ذخایر و هزینه ناشی از انعقاد قراردادهای نفتی می‌باشد. مدل‌هایی که توانایی پیش‌بینی مخازن آینده و حجم نسبی آن‌ها را داشته باشند دارای ارزش فراوانی می‌باشند. با توجه به این که به‌کارگیری مدل‌های پیش‌بینی سنتی فاقد کارایی موثر می‌باشد، از این رو محققان در صدد یافتن روش‌های نوین مدل‌سازی حجم ذخایر نفت می‌باشند. این مقاله با استفاده از داده‌های اکتشاف و مدل‌های آماری، مدل جدیدی را جهت تخمین میزان حجم ذخایر نفت ارائه نموده و با استفاده از الگوریتم نلدر- مید، مدل فوق، در یکی از حوزه‌های نفتی مشهور مورد ارزیابی قرار داده شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Nelder-Mead Method in Solving Discovery-Process Models for Estimating the Volume of Oil Reserves

نویسندگان [English]

  • Hadi Azizi 1
  • azam sadat salasi yazd 1
  • sayed mohammad ali Shabani 2
1 Department of Mathematics, Taft Branch, Islamic Azad University, Taft, Iran
2 Department of Mathematics, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Programming and designing the non-linear models cover a wide range of applications. Various scholars all around the world are engaged in taking this action and their main goal has been identified as providing efficient computational algorithms with the ability of evaluating the non-linear models. Nelder_Mead algorithm is among the most popular ones.Selecting a proper policy in energy concerns is dependent upon the estimation of the reserves and the expenditures incurred in negotiation of oil contracts. Those models capable of predicting the future supplies and their relative volume are valuable. However, traditional prediction models are not efficient enough and that’s why the researchers endeavor to find new methods for modeling the oil reserves. This paper aims to develop a new model to estimate the oil reserves by using exploratory and statistical data. It also tries to evaluate the model in one of famous the oil field by using Nelder_Mead algorithm.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nelder_Mead Method
  • Optimization
  • Mathematic Modeling
  • Reserve Estimates
  • Volume of Oil Reserves
[1]. Arps J. J. and Roberts T. G., “Economics of Drilling for Cretaceous Oil on East Flank of Denver-Julesburg Basin,” Amer. Assoc. Pet. Geol. Bull., Vol. 42, pp. 2549-256, 1958.##
[2]. Kaufman G. M., “Statistical Decision and Related Techniques in Oil and Gas Exploration,” Prentice-Hall, New York, 1962.##
[3]. O’Carrol F. M. and Smith J. L., “Probablistic Methods for Estimating Undiscovered Petroleum Resources,” In Advances in the Economics of Energy and Resources, Vol. 3, (R.s. PINDYCK, ED) pp. 31-63, Jai Press, Greenwich, Connecticut, 1998##.
[4]. Meisner, J. and Demirmen, F., “The Creaming Method: A Baysian Procedure to Forecast Future Oil and Gas Discoveries in Mature Exploration Provinces,” J. R. Statistic. Soc. A, Vol. 144, No.1, pp. 1-31, 1981.##
[5]. Schuenemeyer, J. H. and Drew, L. J., “A Procedure to Estimate the Parent Population of the Size of Oil and Gas Fields as Revealed by a Study of Economic Truncation, Mathematical Geology,” Vol. 15, pp. 145-161, 1983.##
[6]. McLane, M.,  Gouveia, J., Citron,G. P., MacKay, J., Rose, P. R., “Responsible reporting of uncertain petroleum reserves,” AAPG Bulletin, Vol. 92, No. 10, pp. 1431-1452, 2008.##
[7].  Chen, z., Osadetz, K. G., “Improving reservoir volumetric estimations in petroleum resource assessment using discovery process models,” Petroleum Science, Vol. 6, pp. 105-118, 2009.##
[8]. Jakobsson, K., “Petroleum production and exploration,” Uppsala, Sweden, 2012.##
[9]. Kelly, C. T., “Detection and Remediation of Stagnation in the Nelder- Mead Algorithm using a sufficient decreas condition,” Technical Report, Department of Mathematics, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, USA.##
[10]. Lagarias, J. C. and et al., “Convergence Properties of the Nelder-Mead Simplex Algorithm in Low Dimensions,” SIAM J. OPTIM., Vol. 9, pp. 112-147, 1998.##
[11]. McKinnon, K. I. M., “Convergence of The Nelder-Mead Simplex Method to a Nonstationary Point,” SIAM J. OPTIM., Vol 9, No 1, pp. 148-158, 1998.##