بهبود روش‌های تعیین پارامترهای محاسبه تراوایی مخازن کربناته با استفاده از امواج استونلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود، ایران

2 دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

آزمایش مغزه دقیق‌ترین و البته پر‌هزینه‌ترین روش اندازه‌گیری تراوایی است و برای ارایه روش‌های جایگزین تخمین تراوایی بسیار تلاش شده است. یکی از روش‌های تخمین غیرمستقیم تراوایی استفاده از امواج استونلی است. مزیت اصلی استفاده از این امواج در تخمین تراوایی آن است که با ثبت خاصیت ذاتی موج، که متاثر از تراوایی است، و کمّی کردن رابطه پارامترهای فیزیکی این موج و تراوایی، می‏توان یک نگار پیوسته از تغییرات تراوایی در سرتاسر چاه تهیه کرد. در محاسبه تراوایی از این طریق، پارامترهای بسیاری از جمله تخلخل، لیتولوژی، دقت تراوایی اندازه‌‌گیری‌شده به‏کمک مغزه یا ابزار MDT و مقدار کندشدگی استونلی محاسبه‏شده در زمینه سنگ تاثیر می‏گذارند. در این تحقیق به بررسی تاثیر پارامترهای گفته‏شده در محاسبه کمّی تراوایی پرداخته شده است. براساس نتایج می‏توان دریافت که پارامترهای تخلخل و کندشدگی موج استونلی در زمینه سنگ بیشترین تاثیر را در تعیین دقیق تراوایی دارند؛ به‏طوری که درصورت عدم‏محاسبه صحیح مقدار کندشدگی موج استونلی در زمینه سنگ، در بعضی نقاط مقدار تراوایی منفی خواهد بود. علاوه‌‌بر این، وقتی پارامتر تخلخل در محاسبه تراوایی تاثیر داده شده، نتایج تطابق بیشتری با مقادیر تراوایی حاصل از ابزار MDT دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Methods of Determining the Parameter Used to Calculate Permeability Carbonate Reservoir by Using Stoneley Waves

نویسندگان [English]

  • Keyvan Khayer 1
  • Ali Moradzadeh 2
  • Behzad Tokhomchi 1
1 Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics Engineering, Shahrood University of Technology, Iran
2 School of Mining, College of Engineering, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Core testing is the most accurate and most expensive method of measuring permeability. A lot of effort has been  carried out for finding alternative methods to estimate permeability. One of the indirect methods of estimating permeability is using Stoneley waves. The main advantage of this method is to record Stoneley waves intrinsic property affected by the permeability and by quantifying the relationship between the physical parameters of waves and permeability, a continuous log of permeability changes around the wellbore can be prepared. This method results are influenced by many parameters; such as, porosity,lithology, accuracy of permeability measurement done by core or MDT tools and calculated Sotoneley slowness in rock matrix. In this study, the effects of the above parameters in the calculation of quantitative values of permeability have been studied. Based on the results, the parameters of porosity and slowness of Stoneley wave in rock matrix have more influence on accuracy of determining permeability. The observation shows that by absence of the accuracy in calculation of Stoneley slowness in rock matrix, the permeability values of some points will be negative. In addition when the porosity parameters is used in permeability , the results are more in tune with permeability values derived from the MDT tools.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well Log
  • Permeability
  • Stoneley Wave
  • MDT Tools
  • Porosity
[1]. Kharat R. and Nazari M., “Permeability prediction of uncoredinterval: a case study of bangestan field,” SPE 141122, 2010.##
[2]. Kumar A., Klimentos T. and Sakar A., “Permeability from stoneley waves in gas saturated sands,” SPWA 49th Annual Logging Symposium, Austin, Texas, 25-28 May, 2008.##
[3]. Brie A.,  Endo T., Johnson D.L and Pampuri F., “Quantitative formation permeability evaluation from stoneley waves,” PE Reservoir Eval & Eng., Vol. 3, No. 2, 2000.##
[4]. Al Adani N. and Barati A., “Permeability estimation from stoneley waves,” SLB, 2003.##    
[5]. اصغری پ.، نبی بیدهندی م.، ملکی ب. و ثابتی ن. "به‏کارگیری موج استونلی برای تخمین تراوایی سازند در یکی از میادین جنوب غربی ایران،" پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران، 1391.##
[6]. GuanW., Hu H. and Wang Z., “Permeability inversion from low frequency siesmoelectric logs in fluid saturation porous formation,” Geophysical Prospecting, Vol. 61, Issue 1, 2013.##
[7]. هداوند م. و مرادزاده ع. "تخمین تراوایی مخازن نفتی از طریق بررسی امواج استونلی،" پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود، ایران، 1385.##
[8]. Gholinejad S. and Masihi M., “A physical-based model of permeability/porosity relationship for rock data of Iran Southern carbonate reservoirs,” Iranian Journals of Oil & Gas Science and Technology, Vol. 1, No. 1, 2012.##
[9]. Xiao H., Hengshan H. and Xaiming W., “Finite difference modeling of dipole acoustic logs in a poroelastic formation with anisotropic permeability,”Geophysical Journals International, Vol. 192, Issue 1, 2013.##