توسعه شبیه‏ساز نفت سیاه با استفاده از شبکه‏بندی بی‌سازمان هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایرا

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

بررسی جریان دوفازی در مخزن، نقش مهمی در مدیریت و پیش‏بینی عمل‏کرد مخازن نفتی و گازی دارد و شامل حل معادلات غیرخطی، ترکیبی و وابسته به زمان در مخازن ناهمگن است. مهم‏ترین موضوع در این باره شبکه‏بندی مخزن برای دسترسی به بهترین پاسخ است. تولید دقیق شبکه محاسباتی با توجه به ویژگی‏های سیستم همواره یکی از نکات کلیدی در دست‏یابی به پاسخ‏های مناسب محاسباتی است؛ لذا مهم‏ترین موضوعی که در این مقاله درباره آن بحث شده ارایه الگوریتمی مناسب به عنوان عامل کلیدی برای دست‏یابی به پاسخ مناسب است. در این تکنیک برای نخستین بار با ترکیب ویژگی‏هایی چون توزیع عبورپذیری در مخزن، مکان چاه‏ها و بررسی مسیرهای کلیدی جریان به تولید شبکه زمینه پرداخته شده است و با یکی از روش‏های رایج تولید شبکه به تولید شبکه محاسباتی بی‏سازمان پرداخته می‏شود. مدل دوفازی برمبنای فرمولاسیون حجم محدود توسعه یافته و با مدل ریزسلول مقایسه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Black Oil Simulator Using Unstructured Smart Gridding Technique

نویسندگان [English]

  • Forough Ameli 1
  • Bahram dabir 2
1 School of Chemical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 School of Chemical Engineering, Amirkabir University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Study of two-phase flow in the reservoir has an important role in management and predicting the performance of oil and gas reservoirs. This includes solving the nonlinear equations, time-dependent hybrid equations in heterogeneous reservoirs. The most important issue in this regard is to generate the best mesh for the reservoir network leading to the best answer. In this technique, the variables of permeability distribution, well locus and streamlines are combined to generate the background grid. Using one of the techniques for mesh generation, the computational grid is generated. Two-phase flow modeling is developed on finite volume basis and the results are compared to the fine grid.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Gridding
  • Permeability Field
  • Streamline
  • Black Oil Simulation
  • Control Volume Formulation
[1]. Durlofsky L. J., Efendiev Y. and Ginting V., “An Adaptive local–global multi-scale finite volume element method for two-phase flow simulations,” Adv. Water Resour., Vol. 30, No.3, pp. 576-588, 2007.##
[2]. Durlofsky L. J., Behrens R. A., Jonesand R. C. and Bernath A., “Scale up of heterogeneous three dimensional reservoir descriptions,” SPE J., Vol. 1, No. 3, pp. 313-326, 1996.##
[3]. Durlofsky L. J., Jones R. C. and Milliken W. J., “A Non-uniform coarsening approach for the scale up of displacement processes in heterogeneous media,” Adv. Water Res., Vol. 20, No. 5,6, pp. 335-347, 1997.##
[4]. Durlofsky L. J., “Numerical calculation of equivalent grid block permeability tensors for heterogeneous porous media,” Water Resour. Res.,Vol. 27, No. 5, pp. 699-708, 1991.##
[5]. Edwards M. G., “Unstructured, control-volume distributed, full-tensor finite volume schemes with flow based grids,” Comput. Geosci.,Vol. 6, No. 1, pp. 433-452, 2002.##
[6]. Verma S. K. and Aziz K., “A Control volume scheme for flexible grids in reservoir simulation,” SPE 37999, SPE Reservoir Simulation Symposium, Dallas, Texas, June 8-11, 1997.##
[7]. Portella R. C. M. and Hewett T. A., “Upscaling, gridding and simulation using stream tubes,” SPE J., Vol. 5, No. 1, pp. 315-323, 2000.##
[8]. Bhambri P. and Mohanty K. K., “Two and three hydrocarbon phase streamline-based compositional simulation of gas injections,” J. PET. SCI. ENG., Vol. 62, No. 1, pp.16-27,2008.##
[9]. Hesami A. and Dabir B., “Flexible unstructured flow-based gridding for reservoir coarse scale modeling,” Pet. Sci. Technol.,Vol. 31, No. 10, pp. 1018-1026, 2013.##
[10]. He C. and Durlofsky L. J., “Structured flow-based gridding and upscaling for modeling subsurface flow,” Adv. Water Resour., Vol. 29, No. 12, pp. 1876-1892, 2006.##
[11]. Castellini A., Edwards M. G. and Durlofsky L. J., “Flow based modules for grid generation in two and three dimensions,” 7th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery, Baveno, Italy, Sept. 5-8,2000.##
[12]. Luo W. J., Wang J. I., Wang X. D. and Zhou Y. F., “A streamline approach for identification of the flowing and stagnant zones for five-spot well patterns in low permeability reservoirs,” J. Hydrodynamics, Vol. 25, No. 1, pp. 710-717, 2013.##
[13]. Hesami A. and Dabir B., “Flexible unstructured gridding for 2D reservoir coarse scale modeling using fine scale permeability filtering,” Transp. Porous Med. Vol. 89, No. 1, pp.15-33,2011.##
[14]. Pollock D. W. “Semi analytical computation of path lines for finite difference models,” GroundWater,Vol. 26, No. 6, pp. 743-750, 1988.##
[15]. Wen H., Durlofsky J. and Edwards G., “Upscaling of channel systems in two dimensions using flow-based grids,” Transp. Porous. Med., Vol. 51, No. 9, pp. 343-366, 2003.##
[16]. Li B., Chen Z. and Huan G., “Control volume function approximation methods and their applications to modeling porous media flow II: the black oil model,” Adv. Water Resour.,Vol. 27, No. 2, pp. 99-120, 2004.##