بهینه‏سازی آرایش چاه‌ها با استفاده از چاه‌های افقی دریک مخزن ذخیره‏سازی گاز میعانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

انستیتو مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

معمولا برای اطمینان از تامین گاز در زمان اوج مصرف، آن را در زیرزمین ذخیره‌ می‏کنند. با پیشرفت ذخیره‌سازی در صنعت نفت، به بهینه‏سازی عمل‏کرد مخازن ذخیره و برداشت حداکثری از این مخازن توجه شده است. در این مقاله به بهینه‌سازی حفر چاه‌ها در یک مخزن واقعی گاز میعانی با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و بیشینه‌کردن راندمان تولید میعانات پرداخته و حفر چاه‌های جدید براساس قابلیت مخزن بررسی می‏شود. حفر چاه‌های تزریقی جدید و چینش آنها با توجه به خواص پتروفیزیکی مخزن هم‏چون تراوایی، تخلخل، اشباع سیالات و چیدمان چاه‌های موجود است. متفاوت بودن چاه‌های تزریق با تولید باعث می‌شود در ذخیره‏سازی، حجم بیش‏تری از گاز باقی‌‌مانده مخزن در جریان تولید استخراج شود و راندمان تولید میعانات افزایش یابد. چگونگی آرایش بهینه چاه‌ها برای ذخیره‌سازی و استفاده از چاه‌های افقی بررسی شده و نتایج نشان می‌دهند که این کار باعث کاهش تعداد چاه‌های لازم و افزایش بهره‌وری میعانات در زمان ذخیره‏سازی می‌شود. مقایسه بهره‌دهی چاه افقی با چاه عمودی نشان می‌دهد که چاه افقی، علاوه بر افزایش شاخص بهره‌دهی، تشکیل و تجمع میعانات را به تاخیر می‌اندازد و تاثیر تجمع میعانات بر مقدار بهره‌دهی را کاهش می‌دهد. تراوایی، تخلخل و اشباع به‏ترتیب بیش‏ترین اثر را بر تابع هدف می‌گذارند و آرایش بهینه چاه‌ها در این مخزن گازمیعانی، به نحوی که دبی لازم برای زمان اوج مصرف تامین شود، در مدت 20 سال باعث افزایش 1 میلیون بشکه‌ای تولید میعانات گازی باقی‌مانده در مخزن می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Well Configuration Optimization Using Horizontal Wells in an Underground Gas-Condensate Storage Reservoir

نویسندگان [English]

  • Mohammad Iman Rouhbakhsh Arfaee
  • Behnam Sedaee Sola
  • Siavash Riahi
Institute of Petroleum Engineering (IPE), College of Chemical Engineering, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Underground gas storage usually is used to assure stable supply during peak demand season of the year. With advances in gas storage at oil industry, optimization of storage reservoir performance and enhanced recovery is considered. In this paper, we focus on wells configuration optimization in an actual gas condensate reservoir. The injection/production well separation during underground gas storage leads to an increment in reservoir condensate recovery. The well separation reduces the number of wells that can be used either for injection or production. In addition to, the well separation reduces the produciblity of low permeability reservoirs, but because of high value of condensates and its minor effect on the produciblity of the reservoir with medium permeability, this approach is considered economical. The well configuration optimization and using horizontal wells in storage periods can increase the condensate recovery of the reservoir. Parameters which effect on well configuration optimization include: (1) water saturation, (2) injection/production well configuration and (3) reservoir permeability. As a production rate reaches to its specified value, and an optimized configuration in gas condensate reservoirs, production is maximized and the enhanced condensate recovery for remained fluid in the reservoir is achieved.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underground Gas Storage
  • Gas Condensate
  • Condensate Recovery
  • Horizontal Well
[1]. Azin R., Malakooti R., Helalizadeh A. and Zirrahi. M., “Investigation of underground sour gas storage in  depleted gas reservoir,” Journal of Oil & Gas Science and Technology-Rev. IFP Energies nouvelles, DOI: 10.2516/ogst/2012003, France, 2013.##
[2]. Ghomian Y., “Reservoir simulation studies for coupled CO2 sequestration and enhanced oil recovery”, Thesis Submitted to University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, USA, May 2008.##
[3]. Soroush M. and Alizadeh N., “Underground gas storage in a partially depleted gas reservoir,” JCPT, Vol. 47, No. 2, Feb. 2008.##
[4]. Fevang O. and Withson C. H., “Modeling gas condensate deliverability,” SPE Paper No. 30714, Proceeding of SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dallas, 22-25 October, 1995.##
[5]. گرامی ش.، طاهری الف.، قنواتی م.، ولی‏اللهی ح.، نورمحمد ع.، برزویی ن. و شوشتری م. الف.، "چالش‏های مدل‏سازی آزمایشگاهی فرآیند ذخیره‌سازی گاز در یک مخزن شکاف‏دار گازمیعانی،" مجله اکتشاف و تولید، شماره 60، شهریور 1388.##
[6]. اسدی الله‏سوند، م.، مطالعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی در یکی از مخازن کربناته ایران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ایران، 1389.##
[7]. عمونژاد سماکوش، ا.، شبیه‌سازی مخازن گاز میعانی شکاف‌دار و بررسی اثر خواص سنگ وسیال بر مکانیزم‌های تولید گاز در آنها، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ایران، 1391.##