دوره و شماره: دوره 26، 5-95 - شماره پیاپی 90، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1-220 
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو اکسید روی بر پایدارسازی سازندهای شیلی

صفحه 4-14

حمید پورخلیل؛ علی نخعی؛ علیرضا نصیری؛ مجید ولی زاده


6. تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا و شرایط پخت بر خواص ضدخوردگی پوشش پلی‌استر الکترواستاتیک

صفحه 60-73

ابوذر گل گون؛ محمود علی اف خضرایی؛ منصور طورانی؛ محمدحسین مرادی؛ علیرضا صبور روح اقدم


10. تعیین خصوصیات مکانیکی و رسوب‌شناسی سنگ مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی شمال غرب فروافتادگی دزفول

صفحه 114-128

سپیده سهرابی؛ سجاد قره چلو؛ علی کدخدایی؛ حسین رحیم پور بناب؛ غلامحسین منتظری؛ سام الدین اسماعیلی


16. شناسایی راک‌تایپ‌های مخزنی با استفاده از الگوریتم گوستافسون‌-کسل و تخمین‌گر لولیموت

صفحه 184-196

مهرنوش علی پور شهسواری؛ حسین معماریان؛ بهزاد تخم چی؛ ساره صدیق