دوره و شماره: دوره 26، 6-95 - شماره پیاپی 91، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1-232 
5. گوگردزدایی اکسایشی ترکیبات تیوفنی با کاتالیست پایه دار پلی‌اگزومتال دووسون

صفحه 57-65

مصیب نادری خمارتاجی؛ محمد رضا دهقانی؛ فرهاد بنی شریف دهکردی


8. مدل یکپارچه شبیه سازی فرایند تشکیل رسوب آسفالتین در دیواره چاه‌های نفتی

صفحه 91-106

مهدی زینلی حسنوند؛ سید علی موسوی دهقانی؛ فرزانه فیضی؛ رضا مسیبی بهبهانی


12. مدل‌سازی پهنه‌های اکتشاف نفتی با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) در GIS

صفحه 148-160

نورالدین میثاق؛ نجمه نیسانی سامانی؛ عطااله عبدالهی کاکرودی؛ سید کاظم علوی پناه؛ عباس بحرودی


16. بررسی اثر زمان ماند گاز دی‌اکسید کربن در تشکیل رسوب آسفالتین در شرایط مخزن

صفحه 200-212

محمد مهدی نادری؛ مسعود نصیری؛ سید علیرضا طباطبائی نزاد