شبیه‌سازی تبخیر آب و رسوب نمک در فرآیند جذب و ذخیره‌سازی کربن دی اکسید در سازند آبده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده نفت و گاز، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

کربن دی اکسیـد گازی گلـخانه‌ای است که در پدیده گرم شـدن کره زمیـن بیشترین تأثیر را دارد. جـذب و ذخیـره‌سـازی کربن دی اکسید به عنوان انتخاب برتر در کاهش گازهـای گلخانه‌ای در اتمسفر در نظر گرفته می‌شود. سفره‌های آبده شور ظرفیت بالقوه بالایی نسبت به سایر گزینه‌های ذخیره‌سازی، نظیر مخازن نفت و گاز تخلیه شده برای ذخیره کربن دی اکسید دارند. علاقه زیادی در زمینه مطالعه ذخیره کربن دی اکسید در سفره آبده شور در دهه اخیر به وجود آمده است. در بین مکانیزم‌های مختلف، کربن دی اکسید می‌تواند به وسیله انحلال در آب سـازند در سفـره آبده شـور به تله بیافتد. تبخیـر آب فرآیندی است که در زمان انحلال کربن دی اکسـید در آب اتفاق می‌افتد و باعث رسوب نمک می‌شود و تخلخل را کاهش داده، به تراوایی مخزن در نزدیکی چاه آسیب می‌زند و باعث کاهش تزریق‌پذیری می‌شود. برای مطالعه تأثیر تزریق کربن دی اکسید بر خواص سفره آبده در طی فرآیند تزریق، مدل‌سازی و شبیه‌سازی این فرآیند با استفاده از نرم‌افزار MATLAB R2013a انجام شده است. مقایسه نتایج به‌دست آمده از مدل In-house با داده‌های ارائه شده توسط زیدونی و همکارانـش نشان می‌دهد نتایج تغییر تخلخل و تغییر تراوایی بر هم منطبق هستند و مدل ارائه شده با میانگین خطای نسبی حدود 7% برای شعاع نواحی فازی دقت بسیار خوبی در پیش‌بینی خواص در فرآیند تزریق کربن دی اکسید در سفره آبده دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Water Evaporation and Salt Precipitation during Carbon Dioxide Capture and Storage in Aquifer

نویسندگان [English]

  • Milad Ghafoori
  • Elnaz Khodapanah
  • Ali Reza Tabatabaeinejad
Oil and Gas Research Institute, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Carbon dioxide is a greenhouse gas that has the most effect in the phenomenon of global warming. Carbon dioxide capture and storage are considered to be a top choice for reducing greenhouse gases in the atmosphere. Saline aquifers have high potential compared with other storage options, such as, depleted oil and gas reservoirs to store Carbon dioxide. In the last decade, there has been a great interest in the study of storing Carbon dioxide in the saline aquifers. Among the different mechanisms, Carbon dioxide can traped in the aquifer by dissolving in water. Water evaporation is a process that leads to salt deposition in the surrounding area of the injection well that reduces the porosity, damages the reservoir permeability near the wellbore and reduces the well injectivity. Modeling and the simulation have been performed by MATLAB R2013a software to study the effect of Carbon dioxide injection on the aquifer properties. A comparison between the results and those obtained using Zeidouni et al. shows that the proposed model has the same values for porosity change and permeability reduction. The proposed model with an average relative deviation about %7 is able to accurately predict the aquifer properties during CO2 gas injection.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Carbon Dioxide Capture and Storage
  • Permeability Alteration
  • Aquifer
  • Salt Precipitation
  • Damage
[1]. نیک‌نژاد د. ،"بررسی پیامدهای ناشی از گازهای گلخانه‌ای و اثرات آن بر روی کره زمین"، سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، صفحات 9-1، 1388.##
[2]. Kvamme B., Jemai Kh., Chejara A. and Vafaei M. T., “Simulation of geomechanical effects of CO2 injection in cold aquifers with possibility of hydrate formation”, Proceedings of the 7th International Conference on Gas Hydrates, Edinburgh, Scotland, United Kingdom, pp. 1-6, July 17-21, 2011.##
[3]. Carbon Capture & Storage Association, “What is CCS?”, UK, http://www.ccsassociation.org/what%ADis%ADccs/1/2, Retrieved 27 December 2014.##
[4]. Ofori A. and Engler T., “Effect of CO2 sequestration on the petrophysical properties of an aquifer rock”, New Mexico Institute of Mining and Technology, SPE, Canadian Unconventional Resource Conference, Calgery, Alberta, Canada, pp. 1-9, 15-17 November, 2011.##
[5]. Bachu S., “Sequestration of CO2 in geological media in response to climate change: road map for site selection using the transform of The geological spaceinto the CO2 phase space,” Energy Conversion & Management, Vol. 43, pp. 87–102, 2002.##
[6]. Xiao Y., Xu T., and Pruess K., “The effects of gas-fluid-rock interactions on CO2 injection and storage: insights from reactive transport modeling”, ExxonMobil Upstream Research Company, Proceedings of the 9th International Conference on Greenhouse Gas Control , Berkeley, USA, pp. 1783-1790, 2009.##
[7]. Zeidouni M., Pooladi-Darvish M. and Keith D., “Analytical solution to evaluate salt precipitation during CO2 injection in saline aquifers”, Energy and Environmental Systems Group, Institute for Sustainable Energy, Environment, and Economy, University of Calgary, Canada International Journal of Greenhouse Gas Control 01/2009, , Calgary AB, T2N 1N4, Canada, pp. 600-611, 2009.##
[8]. Peysson Y., Bazin B., Magnier C., Kohler E. and Youssef S., “Permeability alteration due to salt precipitation driven by drying in the context of CO2 injection”, Journal Energy Procedia  4, IFP Energies Nouvelles, 1-4 avenue de Bois Préau, 92852 Rueil-Malmaison Cedex– France, pp. 4387–4394, 2011.##
[9]. Van Der Meer L. G. H.,“The condition lomiting CO2 storage in aquifers”, Ener. Conferc. Mgmt, 34 (9-11), pp. 959-966, 1993.##
[10]. Holt T., Jensen J. I. and Lindeberg E., “Underground storage of CO2 in aquifers and oil reservoirs”, Ener. Conferc. Mgmt, Vol. 36, Issues 6–9, pp. 535-538, June–September 1995.##
[11]. Weir G.J., White S. P. and Kissling W. M., “Reservoir storage and contaminant of greenhouse gases”, Transport in porous media, 23, pp. 37-60, 1996.##
[12]. Cole B. S., “An aquation of state for multiphase CO2 and water”, Independent Study (M.Sc), New Mexico Institute of Mining and Technology, 1999.##
[13]. Bachu S., Nordbotten J. M. and Michael A. Celia, “Evaluation of the spread of acid-gas plumes injected in deep saline aquifers in western canada as an analogue for CO2 injection into continental sedimentary basins”, Dept. of Civil and Environmental Engineering, Princeton University, Proceedings of 7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, Princeton, NJ 08544, USA, pp. 1-9, 2004.##
[14]. Nghiem L., Shrivastava V., Tran D., Kohse B., Hassam M. and Yang Ch., “Simulation of CO2 storage in saline aquifer”, Computer Modelling Group Ltd, SPE, Reservoir Charactrization and Simulation Conference, Abu Dhabi, UAE, pp. 1-16, 19-21 October, 2009.##
[15]. André L., Azaroual M., Peysson Y. and Bazin B., “Impact of porous medium desiccation during anhydrous CO2 injection in deep saline aquifers: up scaling from experimental results at laboratory scale to Near-Well region”, Author manuscript, published in Energy Procedia 4, pp. 4442-4449, 2011.##
[16]. Foroozesh J. and Nazari Moghaddam R., “The convective-diffusive mechanism in CO2 sequestration in saline aquifers: experimental and numerical simulation study”, SPE-174383-MS, EUROPEC, Madrid, Spain, pp. 1-13,  1-4 June 2015.##
[17]. Van Genuchten M. Th., “A closed form equation for predicting hydraulic conductivity of unsaturated soils”, Soil Sci. Soc, Am. J. 44, pp. 892-898, 1980.##
[18]. Corey A. T., “The interrelation between gas and oil Relative permeabilities”, Producers Monthly 19 (November): pp. 38–41, 1954.##
[19]. Noh M., Lake L.W., Bryant S. L. And Araque-Martinez, “Implication of coupling fractional flow and Geochemistry for CO2 injection in aquifers”, SPE, Reservoir Evaluation & Engineering, University of Texas at Austin, pp. 406-414, 2007.##
[20]. Watson M. K., “Growth and modeling of freshwater algae as a function of media inorganic carbon content”, Clemson University. Biosystems Engineering, ProQuest, USA, p.11, 2009.##
[21]. Spycher N., Pruess K., and Ennis-King J., “CO2-H2O mixtures in the geological sequestration of CO2: I. assessment and calculation of mutual solubilities from 12 to 100 °C and up to 600 bar”, GeochimicaetCosmochimicaActa, 67(16): pp. 3015-3031, 2003.##
[22]. Garcia J. E. , “Density of aqueous solutions of CO2”, Lawrence Berkeley National Laboratory Report, LBNL-49023, pp. 1-7, 2001.##
[23]. Hassanzadeh H., Pooladi-Darvish M., Elsharkawy M., Keith W. and Leonenko Y.,” Predicting PVT data for CO2–Brine Mixtures for Black-Oil Simulation of CO2 Geological Storage”, International Journal of Green House Gas Control 2, pp. 65–77, 2008.##
[24]. Dumore J. M., Hagoort J. and Isseeuw A. S., “An analytical model for one-dimensional three-component condensing and vaporizing gas drives”, Soc. Pet. Eng. J. 24, pp. 169–179, 1984.##
[25]. Danesh A., “PVT and phase behaviour of petroleum reservoir fluids”, Institute of Petrolum Engineering, Heriot-Watt University, Edinburgh EH14 4AS, Scotland, U.K, p. 93, 1998.##
26]. Burton M., Kumar N. and Bryant L., “Time dependent injectivity during CO2 storage in aquifers”, SPE, Improved Oil Recovery Symposium, The University of Texas at Austin, Oklahama, USA, pp. 1-15, 2008.##
[27]. Zuluaga, “Geochemical effects in two phase flow”, PhD Dissertation, U.of Texas at Austin, Austin, Texas, p. 136, 2005.##
[28]. Pruess, K. and Spycher N., “ECO2N—A Fluid Property module for the TOUGH2 code for studies of CO2 storage in saline aquifers”, Energy Convers, Manage. 48 (6), pp. 1761–1767, 2007.##