بررسی و مطالعه آزمایشگاهی کارایی افزایه‌های مختلف کنترل‌کننده هرزروی سیالات حفاری و معرفی یک افزایه جدید دوستدار محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مهندسی نفت، پردیس توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله با استفاده از یک روش جدید آزمایشگاهی به بررسی کارایی مواد متفاوت کنترل‌کننده هرزروی سیال حفاری در گل بنتونایتی، که بیشترین میزان هرزروی در چاه‌های هیدروکربوری ایران را دار ست، پرداخته شده است. در ابتدا پراکندگی اندازه ذرات هر یک از مواد کنترل هرزروی بر اساس استانداردهای API تعیین گردید. سپس با استفاده از دستگاه تست مواد پل‌زننده، میزان هرزروی گل بنتونایتی برای شکاف‌های متفاوت بررسی گردیده است. از جمله نوآوری‌های این کار می‌توان به استفاده از شکاف‌های عمیق در آزمایش‌ها اشاره کرد که نماین‌گر بهتری از شرایط واقعی درون چاه هستند. این بدین معناست که در صورتی که مواد کنترل هرزروی بتوانند شکاف‌های دستگاه را از درون مسدود کنند، این توانایی را خواهند داشت که در شرایط عملیاتی نیز خاصیت مسدودسازی خوبی جهت کنترل هرزروی ایجاد نمایند. در این پژوهش برای اولین بار از ماده RI-LQ برای کنترل هرزروی بهره گرفته شده است. نتایج این آزمایش‌ها نشان داد که مخلوطی از ماده RI-LQC و Quick Seal به ترتیب با غلظت 20 و lb/bbl 5 و مخلوط RI-LQC و RI-LQF به ترتیب با غلظت 7 و lb/bbl 18 کمترین میزان هرزروی را دارا بوده و در کنترل آن موثر هستند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of the Performance of Different Lost Circulation Materials and Introducing a New Type of Eco-Friendly Lost Circulation Additive

نویسندگان [English]

  • alireza nasiri 1
  • Mohammadjavad Ameri Shahrabi 2
  • Mostafa Keshavarz Moraveji 3
1 Petroleum Engineering Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
2 Department of Petroleum Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Department of Chemical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, a new experimental method is applied, and the capability of different Loss Control Materials (LCMs) in bentonite mud – which has the highest use in Iran’s oil and gas wells – is investigated. At first, particle size distribution of LCMs is calculated based on API standards.  Then, the loss of bentonite mud in different slots is evaluated using Bridging Materials Testing (BMT) apparatus. Usage of three dimensional fractures is one of the most important points of this research, which makes the experiment conditions so similar to the real conditions of well. It should be mentioned that LCMs show their best efficiency only when they can internally block the fractures. Also, in this research, RI-LQ material is for the first time used to control the lost circulation of bentonite mud. The results of these experiments showed that a mixture of RI-LQC and Quick Seal with Concentrations of 20 and 5 pounds per barrel and RI-LQC and RI-LQF mixtures with concentrations of 18 and 7 pounds per barrel have the least amount of loss circulation and are effective in controlling sever losses.
 

[1]. Kumar A. and Savari S., “Lost circulation control and wellbore strengthening looking beyond particle size distribution,” In AADE National Technical Conference and Exhibition, Houston, Texas, USA, pp. 12-14. 2011. ##
[2]. Yongcun F., Jones J. F. and Gray K. E., “A Review on Fracture-Initiation and-Propagation Pressures for Lost Circulation and Wellbore Strengthening,” SPE Drilling & Completion 31, No. 02, pp. 134-144, 2016. ##
[3]. Power D., Ivan C. D. and Brooks' S. W., “The top 10 lost circulation concerns in deep water drilling,” SPE 81133,Latin America and Caribbean Petroleum Engineering,Port-of-Spain, Trinidad, April 27-30, 2003.##
[4]. Nayberg T. M., “Laboratory study of lost circulation materials for use in both oil-based and water-based drilling muds,” SPE Drilling Engineering 2, No. 03, pp. 229-236, 1987.##
[5]. Arunesh Kumar S. Sh., Whitfill D. L. and Eugene Jamison D., “Improved lost circulation treatment design and testing techniques minimizes formation damage,” In SPE European Formation Damage Conference, Society of Petroleum Engineers, 7-10 June 2011. ##
[6]. Nasiri A. R., Ghaffarkhah A., Keshavarz Moraveji M., Gharbanian A. and Valizadeh M., “Experimental and field test analysis of different loss control materials for combating lost circulation in bentonite mud,” Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 44, pp. 1-8, 2017.##
[7]. Corley Wallace T. and Dorsey D. L., “Lost circulation material,” U.S. Patent 4,422,948, issued December 27, 1983.##
[8]. Lummus J. L. and Randall B. V., “Lost circulation material,” U. S. Patent 3,375,888, issued April 2, 1968.##
[9]. Goud M. Ch. and Joseph G., “Drilling fluid additives and engineering to improve formation integrity,” In SPE/IADC Indian Drilling Technology Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers, 2006. ##
[10]. Mokhtari M. and Ozbayoglu E. M., “Laboratory investigation on gelatin behavior of Xanthan cross-linked with Borate intended to combat lost circulation,” Society of Petroleum Engineers, SPE 136094, 2010. ##
[11]. Dick M. A., Heinz T. J., Svoboda C. F. and Aston M., “Optimizing the selection of bridging particles for reservoir drilling fluids,” In SPE International Symposium on Formation Damage Control, Society of Petroleum Engineers, 2000.##
[12]. Stephen V., Cowie M., Jones T. and Twynam A. J., “A new methodology that surpasses current bridging theories to efficiently seal a varied pore throat distribution as found in natural reservoir formations,” Wiertnictwo, Nafta, Gaz 23, No. 1, pp. 501-515, 2006.##
[13]. Chengyuan X., Kang Y., Chen F. and You Zh., “Analytical model of plugging zone strength for drill-in fluid loss control and formation damage prevention in fractured tight reservoir,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 149,  pp. 686-700, 20 Jan. 2017.##
[14]. Mortadha A., Al Dushaishi Mohammed F., Nygaard R., Nes O. M. and Saasen A., “Updated criterion to select particle size distribution of lost circulation materials for an effective fracture sealing,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 149, pp. 641-648, 2017.##
[15]. Stene C. K. and Cremeans J. G., “Lost circulation material and method of use,” U.S. Patent 6,630,429, issued October 7, 2003. ##
[16]. MacQuoid M. and Skodack D., “Method for using coconut coir as a lost circulation material for well drilling,” U.S. Patent Application 10/626,503, 2003.##
[17]. Matsui H., Daitoh M., Yoshimora K. and Morita N., “Development of environmentally friendly lost circulation materials for riserless drilling,” SPE 156575, 2012. ##
[18]. Amanullah M. D., Ramasamy J. and Al-Arfaj M. K., “Application of an indigenous eco-friendly raw material as fluid loss,” Journal of Petroleum Science and Engineering, No. 139, pp. 191–197, 2016. ##