حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برش‌های هیدروکربنی در پالایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اراک، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اراک، ایران

چکیده

در این تحقیق بنزین تولیدی واحد کاهش گرانروی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند مورد بررسی قرار گرفته است. بنزین این واحد، حاوی مقادیر زیادی ترکیبات گوگردی از جمله تیوفن، بنزوتیوفن است. این ترکیبات می‌توانند تأثیرات بسیار نامطلوبی را هم برای تجهیزات فرآیندی و هم برروی محیط زیست ایجاد کنند. مشخص است که وجود ترکیبات گوگردی و دی‌الفینی موجود در بنزین این واحد به‌علت واکنش‌پذیری بالایی که دارند باعث تولید مقدار زیادی صمغ می‌شود. وجود صمغ و ترکیبات پلیمری سبب مسدود شدن لوله‌ها می‌گردد که نهایتاً به از سرویس خارج شدن واحد منجر خواهد شد. اگر بتوان روشی پیشنهاد داد که به‌طور هم‌زمان ترکیبات دی‌الفینی و گوگردی مانند تیوفن‌ها را از نمونه بنزین حذف کند؛ دو هدف مهم هم‌زمان محقق می‌گردد. در این پژوهش یک روش بر پایه آلکیلاسیون مورد بررسی قرار گرفته است که در ابتدا کاتالیست جامد AlCl3 بر پایه سیلیکاژل ساخته شد و تأثیر پارامترهای مختلف از جمله ، دمای اختلاط کاتالیست با نمونه بنزین، اثرات دمایی عمل پیوند زنی کاتالیست، نسبت جرمی کاتالیست و جزء فعال کاتالیست برروی میزان حذف ترکیبات گوگردی بررسی شد و نتایج مطلوبی به‌دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار گوگرد کل در نمونه اولیه که ppm 11236 گزارش شده بود، پس از کاهش فرآیند آلکیلاسیون در شرایط بهینه برای تمامی پارامترها به‌میزان 27/53% کاهش یافت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selective Removal of Olefinic and Sulfuric Compounds from Hydrocarbon Cuts in Refinery

نویسندگان [English]

  • Alireza Fazlali 1
  • Salman Bahmani 1
  • Hadieh Ghaffari 1
  • Mohammad Aghaii 2
  • Abdolreza Moghadassi 1
1 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Iran
چکیده [English]

In this research, the gasoline produced by the refinery viscosity reduction unit has been investigated. The gasoline in this unit contains large amounts of sulfur compounds. The presence of sulfur and di-olefin compounds in this unit›s gasoline due to its high reactivity causes the production of a large amount of gum that will cause many adverse effects. In this research, a method based on alkylation is investigated; Initially, AlCl3 solid catalyst was made based on silica gel, and the effect of various parameters such as catalyst manufacturing method, catalyst mixing temperature with gasoline sample, temperature effects of catalyst bonding, catalyst mass ratio and catalyst active component on the removal of sulfur compounds were investigated. The results showed that the amount of total sulfur in the prototype decreased by 53.27%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkylation
  • Desulfurization
  • Di-olefin
  • Catalyst
  • Vicosity Reduction
[1]. ابوالحمد گ (1398)، مبانی پالایش نفت، انتشارات دانشگاه تهران، 318: 8 -1.##
[2]. حسینی م مسیبی بهبهانی ر(1393) مروری بر انواع روش‌های استخراج مایع – مایع، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، 3. ##
[3]. خلجی ح (1391) تجزیه وتحلیل تعادلات مایع-مایع سه جزءئی شامل مایعات یونی و انجام آزمایشگاهی با تمرکز بر حذف ترکیبات گوگردی از فرآورده‌های نفتی به‌وسیله رابطه ترمودینامیکی UNIGUAC، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک، 17-13. ##
[4]. Arias M, Laurenti D, Geantet C, Vrinat M, Hideyuki I, Yoshimura Y (2008) Gasoline desulfurization by catalytic alkylation over silica-supported heteropolyacids: from model reaction to real feed conversion, Catalysis Today, 130, 1: 190-194. ##
[5]. Song C (2002) New approaches to deep desulfurization for ultra-clean gasoline and diesel fuels: an overview, Fuel Chemistry Division Preprints, 47, 2: 438-444. ##
[6]. Shiraishi Y, Taki Y, Hirai T, Komasawa I (2001) A novel desulfurization process for fuel oils based on the formation and subsequent precipitation of S-alkylsulfonium salts. 1. Light oil feedstocks, Industrial and Engineering Chemistry Research, 40, 4: 1213-1224. ##
[7]. Kalvinskas J, hsu G, ernest J (1982) Crude oil desulfurization [Patent], Patent NumberUS-PATENT-4, 310, 049; US-PATENT-APPL-SN-030831; US-PATENT-CLASS-166-267; US-PATENT-CLASS-166-303; US-PATENT-CLASS-208-241. ##
[8]. دبیری اصفهانی ح (1364)، پتروشیمی، انتشارات جهاد دانشگاهی، 3. ##
[9]. امام وردی زاده ح، بهرام دبیر ب، نیک آذر م، رحمانی م (1387)، ساخت کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا- پلاتین و تحلیل سینتیکی واکنش آلکیلاسیون ایزوبوتان با 2- بوتن، فصلنامه امیرکبیر، 19. ##
[10]. آتشی ح، موسوی مدنی م (1394)، بررسی ساخت انواع کاتالیست اسیدی، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی فرآیند پالاش و پتروشیمی،4. ##
[11]. Sadighi S, Ahmad A, Mohaddecy S R S (2010) 6-Lump kinetic model for a commercial vacuum gas oil hydrocracker, International Journal of Chemical Reactor Engineering, 8: 1. ##
[12]. Liao J, Bao L, Wang W, Xie Y, Chang J, Bao W, Chang L (2014) Preparation of AlCl3/silica gel catalyst for simultaneously removing thiophene and olefins from coking benzene by inclosed grafting method, Fuel Processing Technology, 117: 38-43. ##
[13]. Liao J, Wang Y, Chang L, Bao W (2015) A process for desulfurization of coking benzene by a two-step method with reuse of sorbent/thiophene and its key procedures, Green Chemistry, 17, 5: 3164-3175. ##