دوره و شماره: دوره 22، شماره 70، مرداد و شهریور 1391، صفحه 1-132 
2. بررسی امکان تشکیل کک در ریفرمر میدرکس

صفحه 13-23

مهدی بیطرفان؛ مسعود بهرامی بابا حیدری؛ محمد یوسف معتمد هاشمی


5. بررسی تصفیه پذیری فاضلاب پالایشگاه نفت با استفاده از بیوراکتور غشایی

صفحه 43-55

هدیه شیروانی؛ حسین گنجی دوست؛ محمود همتی؛ رادا زراسوند اسدی


7. بررسی عملکرد راکتور غشایی سرامیکی پروسکایتی BSCFO در اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز

صفحه 68-76

انسیه گنجی بابا خانی؛ جعفر توفیقی؛ لاله شیرازی؛ زهرا طاهری؛ محمد علی خداقلی