دوره و شماره: دوره 21، شماره 67، مهر و آبان 1390، صفحه 1-112 
ارزیابی ضرایب انتشار COا، SO2 و NOx برای مشعل‌های گازی واحدهای فرآورش نفت و گاز

صفحه 39-49

10.22078/pr.2013.81

داود کاه‌فروشان؛ اسماعیل فاتحی‌فر؛ آرام زویداوی؛ نعمت‌اله جعفرزاده حقیقی‌فرد؛ سیدمهدی هدایت‌زاد