دوره و شماره: دوره 30، 99-5 - شماره پیاپی 114، آذر و دی 1399، صفحه 1-154 
5. بررسی آزمایشگاهی اثر رس کائولینیت بر عملکرد تزریق آب با شوری کم در محیط میکرومدل

صفحه 72-83

راضیه کشیری؛ عظیم کلانتری اصل؛ رفعت پارسایی؛ مجتبی قائدی؛ حجت مهدی یار


6. بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد فرآیند نمک‌زدای الکترواستاتیک به‌کمک شبکه عصبی

صفحه 84-97

حامد کاظمی گلباغی؛ مهدی محمدی؛ سیدحامد موسوی؛ محمدعلی موسویان