دوره و شماره: دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 1-194 
1. اثر تترا ان- بوتیل آمونیوم فلوراید بر بهبود شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان

صفحه 4-10

ابوالفضل محمدی؛ مهرداد منطقیان؛ علی حق‌طلب؛ امیرحسین محمدی؛ سید محمود موسوی صفوی


2. مدل‌سازی ضخامت محدوده پایداری هیدرات گازی و تخمین اولیه حجم گاز در رسوبات دریای عمان

صفحه 11-20

عرفان افاضلی؛ شهاب گرامی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه؛ سید امیر بداخشان


10. بهینه‌سازی شرایط عملیاتی در یک سیستم اولترافیلتراسیون غشایی با استفاده از روش تاگوچی

صفحه 108-120

فاطمه رکابدار؛ علی قشلاقی؛ محمود همتی؛ امین ریحانی؛ فروغ رجایی


11. مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت‌های میادین واقع در بخش ایرانی خلیج فارس

صفحه 95-107

احمدرضا ربانی؛ علیرضا بنی اسد؛ احسان حسینی؛ احسان ده یادگاری


16. روشی نو جهت تخمین نفوذپذیری نسبی

صفحه 166-171

داود قربانی؛ علی اکبر رحیمی بهار