دوره و شماره: دوره 31، 1400-3 - شماره پیاپی 118، مرداد و شهریور 1400، صفحه 1-164 
2. بررسی کارآیی بازدارنده‌های سبز رسوب‌های معدنی کلسیم‌کربنات و کلسیم سولفات در مخازن نفتی

صفحه 17-28

لیلا محمودی؛ محمد رضا ملایری؛ فرشاد فرشچی تبریزی؛ عظیم کلانتری اصل


6. ارائه رابطه نیمه‌تجربی نوین به منظور طراحی جداسازهای دوفازی

صفحه 71-89

مهدی فدائی؛ محمدجواد عامری‌شهرابی؛ یوسف رفیعی؛ محمد رضا حسین زاده؛ علی سلمانی سیاح؛ کیوان قربانپور